Danh mục: Luật Đầu tư

15:15 | |

ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ Lĩnh vực đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư theo cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Điều kiều đầu

Xem thêm
21:14 | |

HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH

HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH GIỮA BÊN E VÀ BÊN C này được ký kết và sẽ có hiệu lực kể từ ngày [] tháng [] năm [], giữa CÔNG TY

Xem thêm
Đầu từ nước ngoài
16:44 | |

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ MÁY

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CHÍNH THỨC NÀY (“Hợp đồng”) được lập và giao kết vào ngày [] tháng [] năm [] bởi và giữa các bên sau đây: 1. Bên

Xem thêm
error: Content is protected !!