ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

15:15 | |

ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ

Lĩnh vực đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư theo cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Điều kiều đầu tư được công bố trên trang Cổng thông tin Quốc gia về đầu tư (tham khảo tại đây).

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng kýđầu tư được công bố trên trang Cổng thông tin quốc gia về đầu tư.

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể được tham khảo tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

NỘP HỒ SƠ

Nhà đầu tư có thể nộp online Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (fdi.gov.vn) và  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên trang Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn).

CÁC THÔNG TIN THAM KHẢO KHÁC

 

error: Content is protected !!