Dịch vụ

Lĩnh vực hành nghề của Unilaw gồm dịch vụ pháp lý vận tải biển, dịch vụ pháp lý về bảo hiểm, dịch vụ pháp lý quyền sở hữu trí tuệ và dịch vu tư vấn đầu tư.  Unilaw cũng tư vấn pháp lý doanh nghiệp cũng như dịch vụ pháp lý bất động sản. 

  1. Dịch vụ pháp lý vận tải biển: Chúng tôi cung cấp giải pháp pháp lý từ việc tư vấn các hợp đồng vận chuyển, đại diện pháp lý cho đến giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực vận tải biển.
  2. Dịch vụ pháp lý về bảo hiểm: Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và đại diện pháp lý, từ việc soạn thảo và kiểm tra hợp đồng bảo hiểm, giải quyết yêu cầu bồi thường, đến việc đại diện cho khách hàng trong các tranh chấp bảo hiểm.
  3. Dịch vụ tư vấn đầu tư và Dịch vụ tư vấn đầu tư tại Việt Nam: Đầu tư là một lĩnh vực đòi hỏi sự am hiểu sâu rộng về thị trường và pháp luật. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, từ việc lựa chọn hình thức đầu tư, thành lập doanh nghiệp, đến việc tìm kiếm đối tác và quản lý dự án.
  4. Dịch vụ pháp lý quyền sở hữu trí tuệ: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là bảo vệ sự sáng tạo và đổi mới. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký, bảo vệ và giải quyết tranh chấp liên quan đến bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế, để khách hàng có thể yên tâm phát triển sản phẩm và dịch vụ của mình.
  5. Dịch vụ pháp lý bất động sản: chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, đại diện pháp lý trong mọi giao dịch bất động sản, từ mua bán, thuê, cho thuê, đến các vấn đề phức tạp như quy hoạch đất đai, giấy tờ pháp lý liên quan. 
  6. Tư vấn pháp lý doanh nghiệp: Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, từ việc tư vấn về cấu trúc, quản lý, hoạt động kinh doanh, đến việc xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm tư vấn hợp đồng, giải quyết tranh chấp, tư vấn về thuế, lao động, và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.

Chi tiết về công việc trong từng dịch vụ được trình bày trong mỗi hạng mục dưới đây. 

LUẬT SƯ VỀ LUẬT HÀNG HẢI

Unilaw, với đội ngũ luật sư về hàng hải chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực này như sau: Tư…

LUẬT SƯ VỀ LUẬT BẢO HIỂM

Luật sư về luật bảo hiểm Luật bảo hiểm là một lĩnh vực pháp lý rất phức tạp và đa dạng. Nó liên quan đến…

LUẬT SƯ VỀ LUẬT ĐẦU TƯ

Công ty Luật Unilaw – Đối Tác Pháp Lý Tin Cậy Của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài tại Việt Nam Tại Công ty Luật Unilaw,…

LUẬT SƯ VỀ BẤT ĐỘNG SẢN

Unilaw, một công ty tư vấn luật bất động sản đáng tin cậy, cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp và toàn diện thông…

LUẬT SƯ VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Với đội ngũ luật sư về sở hữu trí tuệ giàu kinh nghiệm, Unilaw cam kết mang đến cho nhà đầu tư nước ngoài dịch…

LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Unilaw cung cấp dịch vụ luật sư doanh nghiệp toàn diện, nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong mọi giai đoạn phát triển,…

HƯỚNG DẪN TOÀN DIỆN CỦA UNILAW VỀ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

Dịch vụ thành lập công ty là một trong những dịch vụ do luật sư doanh nghiệp của Unilaw cung cấp cho cá nhân hoặc…

error: Content is protected !!