LUẬT SƯ VỀ LUẬT HÀNG HẢI

Unilaw, với đội ngũ luật sư về hàng hải chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực này như sau:

Tư Vấn Pháp Lý Hàng Hải: Unilaw cung cấp tư vấn chuyên sâu về các quy định pháp lý hàng hải, bao gồm hợp đồng thuê tàu, vận chuyển hàng hóa biển, cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý an toàn tàu biển và bảo vệ môi trường.

Đại Diện và Tranh Tụng Pháp Lý: Đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện liên quan đến tai nạn hàng hải, tranh chấp hợp đồng vận tải, và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Tư Vấn và Hỗ Trợ trong Giải Quyết Tranh Chấp: Hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp thông qua trọng tài, hòa giải, và đàm phán.

Tư Vấn An toàn và Tuân Thủ Quy Định: Tư vấn về các yêu cầu an toàn hàng hải và hỗ trợ khách hàng trong việc tuân thủ các quy định quốc gia và quốc tế.

Tư Vấn về Hợp đồng Xây Dựng và Sửa Chữa Tàu: Cung cấp tư vấn cho các công ty đóng tàu và sửa chữa tàu về các hợp đồng xây dựng và sửa chữa tàu.

Tư Vấn Bảo Hiểm Hàng Hải: tư vấn  pháp lý về các loại hình bảo hiểm hàng hải, bao gồm bảo hiểm tàu biển, hàng hóa, trách nhiệm chủ tàu và các rủi ro liên quan.

Khách hàng mục tiêu của Unilaw trong lĩnh vực hàng hải bao gồm các công ty vận tải biển, chủ tàu, người thuê tàu, các công ty bảo hiểm, cũng như các tổ chức liên quan đến ngành hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc để nhận tư vấn từ đội ngũ luật sư của Unilaw, vui lòng liên hệ số điện thoại: 0912266811 hoặc email: legal@unilaw.vn. Hy vọng được sớm hỗ trợ bạn.

Hãy tham khảo bài phân tích, lời khuyên của luật sư của Unilaw trong mục bình luận bản án để hiểu sâu hơn về cách chúng tôi có thể giúp bạn trong các vấn đề pháp lý hàng hải.

error: Content is protected !!