LUẬT SƯ VỀ LUẬT BẢO HIỂM

Ai cần sử dụng dịch vụ luật sư về luật bảo hiểm?

Tổ chức, cá nhân đã phải chịu một tổn thất lớn do hỏa hoạn hoặc sự kiện bảo hiểm khác. Họ đã nộp khiếu nại bảo hiểm. Tuy nhiên, họ không chắc về quyền lợi của mình nhận được hoặc tiến trình xử lý bảo hiểm của Công ty bảo hiểm.

Ngược lại, Công ty bảo hiểm cũng cần xem xét sự kiện xảy ra có thuộc đối tượng bảo hiểm không, mức bồi thường thế nào là hợp lý nhất. Lợi ích bên khiếu nại bảo hiểm và lợi ích của công ty bảo hiểm xung đột tự nhiên với nhau. Bên khiếu nại bồi thường bảo hiểm muốn được thanh toán tối đa, công ty bảo hiểm muốn được trả tối thiểu. Tiến trình xử lý khiếu nại bảo hiểm là một thương lượng kinh doanh. Các bên có thể phải phải đấu tranh để bảo vệ lợi ích tối đa của mình. Và một trong các bên có thể cần sự trợ giúp của luật sư trong quá trình này.

Khách hàng có nên nhờ luật sư về luật bảo hiểm không?

Khách hàng nên nhờ một luật sư nếu bạn tin rằng công ty bảo hiểm đã không trả cho bạn những gì bạn có thể nhận theo đơn bảo hiểm hoặc có hành vi vi phạm pháp luật.

Cách thiết thực nhất để xác định xem bạn có nên nhờ luật sư là hỏi trực tiếp một luật sư. Nếu luật sư bảo hiểm có thể bảo vệ tối đa lợi ích trong vụ việc của bạn, luật sư của Unilaw sẽ cho bạn biết.

Luật sư về luật bảo hiểm của Unilaw cung cấp dịch vụ gì?

Unilaw cử luật sư làm đại diện hoặc bảo vệ quyền và lợi ích của công ty bảo hiểm hoặc bên khiếu nại bồi thường bảo hiểm. Hai kiểu đại diện hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng có chung một cách triển khai công việc như nhau.

• Tư vấn pháp luật

Đưa những tư vấn pháp luật khi khách hàng có những câu hỏi liên quan đến khiếu nại bồi thường bảo hiểm.
Giúp khách hàng hiểu rõ các phương án pháp lý và rủi ro khi đưa ra quyết đinh.

• Hòa giải, thương lượng

Xử lý các cuộc đàm phán và thông tin liên lạc thay mặt cho khách hàng
Tham gia hòa giải hoặc thương lương để đảm bảo lợi ích tối đa của khách hàng trong vụ khiếu nại bồi thường bảo hiểm.

• Tham gia giải quyết tranh chấp

 Thu thập và xem xét các tình tiết của vụ án
 Xác định lỗi và trách nhiệm của các bên
 Xác định giá trị hợp lý của khiếu nại bồi thường bảo hiểm
 Nghiên cứu quy định của pháp luật chuyên ngành về bảo hiểm
 Đại diện cho trường hợp của khách hàng tại tòa án hoặc trọng tài

Unilaw gồm các luật sư chuyên sâu về luật bảo hiểm có thể đưa ra lời khuyên hoặc ý kiến về các quyết định pháp lý. Hãy xem các luật sư về luật bảo hiểm của Unilaw bằng cách tìm kiếm trong phần Luật sư.

Các tranh chấp bảo hiểm

Tranh chấp giữa công ty bảo hiểm và bên khiếu nại yêu cầu bồi thường bảo hiểm/hoặc bên thứ ba về nhà, sức khỏe, xe hơi, thương tật, trách nhiệm và tài sản.

Nhà

Tranh chấp giữa Công ty bảo hiểm và chủ sở hữu nhà khi thiệt hại vật chất đã xảy ra. Thông thường, các công ty bảo hiểm cung cấp các chính sách bảo hiểm cho chủ sở hữu nhà khi hỏa hoạn, lũ lụt, thiệt hại do bão, v.v.

Sức khỏe

Tranh chấp giữa Công ty bảo hiểm với bên yêu cầu thanh toán bảo hiểm dịch vụ y tế. Công ty bảo hiểm thường chi trả cho một số loại điều trị cụ thể. Các bên cần phải đọc hiểu kỹ điều khoản và điều kiện chính sách bảo hiểm. Để biết chi tiết về bảo hiểm, bạn có thể tìm kiếm luật sư về luật bảo hiểm của Unilaw tại phần Dịch vụ.

Xe ô tô

Tranh chấp bảo hiểm liên quan đến thiệt hại xe cơ giới. Chính sách bảo hiểm cho xe cơ giới thay đổi tùy theo từng trường hợp. Có nghĩa là bạn nên tìm kiếm hướng dẫn từ các luật sư về luật bảo hiểm.

Tai nạn con người

Tranh chấp bảo hiểm trả quyền lợi cho những người thụ hưởng được không còn khả năng lao động và kiếm sống.

Trách nhiệm nghề nghiệp

Tranh chấp bảo hiểm liên quan đến yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm chung bảo vệ chủ doanh nghiệp khỏi các hành động kiện tụng của bên thứ ba. Chủ sở hữu doanh nghiệp không cần phải có các chính sách bảo hiểm trách nhiệm, nhưng họ sẽ bảo vệ doanh nghiệp khỏi rủi ro tài chính.

Tài sản và Trách nhiệm

Tài sản và Trách nhiệm, còn được gọi là P&C. Luôn có các giới hạn bảo hiểm tùy chính bảo hiểm áp dụng. Do đó, điều quan trọng là xem xét kỹ chính sách bảo hiểm với luật sư nếu bạn có thắc mắc pháp lý.

Các loại chính sách P&C có thể bao gồm:

Bảo hiểm thiệt hại tài sản
Bảo hiểm xe cơ giới
Bảo hiểm chung cư
Bảo hiểm người quản lý tài sản
Bảo hiểm người thuê nhà
Các loại bảo hiểm khác

Làm cách nào để nộp khiếu nại bồi thường bảo hiểm?

Có nhiều bước quan trọng cần thực hiện khi nộp đơn yêu cầu bảo hiểm. Đối với những trường hợp thiệt hại nghiêm trọng, Khách hàng có thể nói chuyện với luật sư về luật bảo hiểm để trợ giúp khiếu nại bồi thường bảo hiểm trước khi vấn đề phát sinh. Thực hiện các bước sau để khiếu nại bồi thường bảo hiểm:

Bước 1: Thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn chặn thiệt hại thêm xảy ra
Bước 2: Xem xét các điều kiện và điều khoản trong chính sách bảo hiểm để xác định rằng bạn có thuộc phạm vi bảo hiểm.
Bước 3: Duy trì một thư mục tài liệu gồm cả bằng chứng về tổn thất liên quan đến khiếu nại bồi thường bảo hiểm.
Bước 4: Liên hệ với công ty bảo hiểm để gửi khiếu nại theo thời hạn chính sách bảo hiểm. Không đưa ra những tuyên bố có tính chất tự buộc tội.
Bước 5: Nhận quyết định từ công ty bảo hiểm. Ghi chú chi tiết việc từ chối bảo hiểm.
Bước 6: Nói chuyện với luật sư bảo hiểm nếu bị từ chối và thấy không công bằng.

Cần một luật sư bảo hiểm?

Bạn có cần một luật sư về luật bảo hiểm? Đề xuất yêu cầu với Unilaw mà không phải trả trước.

error: Content is protected !!