HƯỚNG DẪN TOÀN DIỆN CỦA UNILAW VỀ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

HƯỚNG DẪN TOÀN DIỆN CỦA UNILAW VỀ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

Mục Lục

Dịch vụ thành lập công ty là một trong những dịch vụ do luật sư doanh nghiệp của Unilaw cung cấp cho cá nhân hoặc nhóm cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp. Dịch vụ bao gồm một loạt các công việc từ tư vấn pháp lý, chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, cho đến việc hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý khác cần thiết để bắt đầu hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp.

Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân” – lời của Lão Tử, vị triết gia lỗi lạc của Trung Quốc, giúp chúng ta nhận thức rằng mọi sự nghiệp lớn lao đều khởi nguồn từ những bước đi nhỏ bé. Lời này không chỉ là kim chỉ nam cho những người khởi nghiệp, mà còn nhắc nhở về sức mạnh của sự khởi đầu khiêm nhường – từ những bước đi nhỏ bé nhưng vững chắc. Đúng như câu nói này, dù là khởi nghiệp hay một dự án lớn, mọi thứ đều bắt đầu từ những hành động nhỏ và đơn giản.

Thành lập công ty không chỉ là việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý, mà nó đặt nền móng cho hành trình phát triển của một doanh nghiệp. Đối với chúng tôi, mỗi dự án thành lập công ty là một hành trình khác biệt, dấu ấn khởi đầu cho sự phát triển của một doanh nghiệp. Bằng dịch vụ thành lập công ty, chúng tôi mong muốn không chỉ cung cấp một hướng dẫn toàn diện về mặt pháp lý, mà còn mang đến những gợi ý tư vấn kinh doanh khác, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bạn phát triển mạnh mẽ trong môi trường cạnh tranh.

Điều Kiện Thành Lập Công ty

I. Người Được Thành Lập Công ty

Điều 17 Văn Bản Hợp Nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 25 tháng 01 năm 2022 (“Luật Doanh Nghiệp”) đưa ra khung pháp lý rõ ràng về quyền lập doanh nghiệp và quản lý. Theo đó, hầu hết tổ chức và cá nhân đều có thể thành lập doanh nghiệp, trừ một số trường hợp đặc biệt: cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang sử dụng tài sản nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, quân nhân và công an chuyên nghiệp, người chưa thành niên, người có hạn chế năng lực hành vi dân sự, và những người đang chịu trách nhiệm hình sự hoặc hạn chế pháp lý khác.

Luật cũng cho phép cá nhân và tổ chức góp vốn hay mua cổ phần trong các công ty, trừ các trường hợp nêu trên. Đặc biệt, luật nhấn mạnh việc sử dụng thu nhập từ hoạt động kinh doanh để lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị là bất hợp pháp. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong kinh doanh, tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển của doanh nghiệp tại Việt Nam.

II. Điều Kiện Thành Lập 

Người sáng lập công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Trong trường hợp cá nhân, họ phải từ 18 tuổi trở lên và không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Tiếp theo, tên công ty phải là duy nhất và không trùng lặp với bất kỳ công ty nào đã được đăng ký trước đó. Đồng thời, tên công ty cũng cần phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về đặt tên.

Về vốn điều lệ, hiện tại không có quy định cụ thể về mức tối thiểu cho các loại hình doanh nghiệp, trừ một số ngành nghề cần đáp ứng yêu cầu vốn pháp định. Trụ sở chính của công ty cần có địa chỉ cụ thể, tránh đặt ở chung cư và nên có hợp đồng thuê nhà để sau này cơ quan thuế đi kiểm tra.

Các ngành nghề kinh doanh cần được xác định rõ ràng và phải tuân thủ theo điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề đặc thù. Điều này bao gồm việc nắm rõ các quy định và hạn chế có thể áp dụng cho từng ngành nghề. Để tránh mất thời gian, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tra cứu tư vấn miễn phí về ngành nghề cho đúng quy định của luật.

Thủ tục pháp lý trong việc đăng ký kinh doanh là bước không thể bỏ qua. Điều này bao gồm việc nộp hồ sơ đăng ký, lệ phí và tuân thủ các quy trình theo đúng quy định của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đối với một số ngành nghề, việc có giấy phép kinh doanh cụ thể hoặc đáp ứng các điều kiện đặc biệt là bắt buộc. Quý khách cần lưu ý điều này để tránh những rắc rối pháp lý trong tương lai.

Cuối cùng, vấn đề thuế và kế toán cũng cần được quan tâm. Việc đăng ký và tuân thủ các quy định về thuế, kế toán và báo cáo tài chính là cần thiết để đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra suôn sẻ.

III. Văn bản pháp luật điều chỉnh việc thành lập công ty

Danh sách này bao gồm các văn bản pháp luật của Việt Nam liên quan đến quản lý doanh nghiệp và thuế. Trong số đó, có Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ban hành vào 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (bản sửa đổi năm 2022), cùng với Luật Phí và Lệ Phí 97/2015/QH13, được ban hành từ ngày 01/01/2017. Các nghị định và thông tư từ năm 2015 đến 2021 cung cấp hướng dẫn chi tiết về đăng ký doanh nghiệp, thuế, và các quy trình liên quan. Các văn bản này đều là phần quan trọng của hệ thống pháp luật, định hình cách thức hoạt động của doanh nghiệp và quản lý thuế tại Việt Nam.

Các văn bản này cung cấp hướng dẫn chi tiết và quy định pháp lý cho việc đăng ký và quản lý doanh nghiệp, thuế, và các quy trình liên quan trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Bạn có thể liên hệ với Dịch Vụ Thành Lập Công ty qua nhắn tin zalo: 0912266811 để có được văn bản này.

Chuẩn Bị Trước Thành Lập

I. Xác Định Loại Hình Doanh Nghiệp

Khi xác định loại hình công ty để thành lập, doanh nghiệp cần xem xét kỹ các lựa chọn có sẵn như công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên hoặc hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Mỗi loại hình có đặc điểm và yêu cầu pháp lý riêng, phù hợp với các mục tiêu và kế hoạch kinh doanh khác nhau:

1. Một vài phân tích để lựa chọn hình thức doanh nghiệp 

  • Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (TNHH) Một Thành Viên:

Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên, được quy định từ Điều 74 đến Điều 87 của Luật Doanh Nghiệp, là loại hình doanh nghiệp chỉ có một chủ sở hữu, dù là cá nhân hay tổ chức, mang đến một mô hình quản lý đơn giản nhưng hiệu quả. Điểm nổi bật của mô hình này chính là việc chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp của mình, giúp họ giảm thiểu rủi ro tài chính cá nhân.

Mô hình này rất phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoặc những nhà đầu tư cá nhân mong muốn kiểm soát hoàn toàn hoạt động kinh doanh của mình. Về mặt tài chính, doanh nghiệp này thường có một điểm cộng đối với ngân hàng nhờ sự rõ ràng trong quản lý, làm tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng. 

Trong lĩnh vực kinh doanh, mô hình này thích hợp với kinh doanh cá nhân hoặc doanh nghiệp gia đình. Đối với ngành nghề, nó đặc biệt hiệu quả với doanh nghiệp nhỏ, cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cá nhân, tư vấn chuyên nghiệp, và các hoạt động kinh doanh khác nơi chủ sở hữu mong muốn giữ quyền kiểm soát một cách độc lập.

Tóm lại, loại hình doanh nghiệp chỉ có một chủ sở hữu là giải pháp hợp lý cho những ai muốn tự mình điều hành doanh nghiệp mà không lo ngại những rắc rối pháp lý phức tạp hay áp lực từ các bên liên quan.

  • Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên: 

Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên, được quy định từ Điều 46 đến Điều 73 của Luật Doanh Nghiệp, là một mô hình doanh nghiệp hợp lý cho những ai cùng góp vốn, góp sức và muốn chia sẻ quyền lực quản lý và rủi ro kinh doanh. Mô hình này cho phép từ hai đến không quá 50 thành viên cùng sở hữu, mỗi người chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp của mình.

Về mặt thuế, chế độ thuế của công ty TNHH hai thành viên trở lên tương tự như công ty TNHH một thành viên, nhưng lại phức tạp hơn do số lượng thành viên. Việc quản lý thuế đòi hỏi sự minh bạch và cẩn thận để đảm bảo mọi thành viên đều tuân thủ đúng quy định.

Lĩnh vực phù hợp cho loại hình doanh nghiệp này thường là các dự án kinh doanh cần sự hợp tác và đầu tư từ nhiều nguồn. Công ty TNHH hai thành viên trở lên là lựa chọn phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ mong muốn hợp tác kinh doanh, nhất là trong các lĩnh vực như sản xuất, thương mại, xây dựng, hay công nghệ thông tin.

Tóm lại, mô hình doanh nghiệp này cung cấp cùng góp vốn, cùng góp sức để phát triển kinh doanh dựa trên sự hợp tác và chia sẻ giữa các thành viên, mở ra nhiều cơ hội phát triển doanh nghiệp.

  • Công Ty Cổ Phần:

Công Ty Cổ Phần, một hình thức doanh nghiệp được điều chỉnh chi tiết từ Điều 111 đến Điều 176 của Luật Doanh Nghiệp, là mô hình phổ biến cho các doanh nghiệp hướng đến sự phát triển và mở rộng quy mô. Trong mô hình này, vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều cổ phần, với mỗi cổ đông sở hữu một phần nhất định. Điểm quan trọng là mỗi cổ đông chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn đến số vốn góp của họ, giảm thiểu rủi ro cá nhân và tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn.

Sự tách biệt giữa sở hữu và điều hành là một đặc điểm quan trọng phân biệt giữa Công Ty Cổ Phần và Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (TNHH). Trong mô hình Công Ty Cổ Phần, cổ đông – những người sở hữu cổ phần của công ty – không nhất thiết phải tham gia trực tiếp vào quản lý hoặc điều hành hàng ngày của công ty. Họ đóng vai trò chủ yếu là người góp vốn, và quyền lợi của họ trong công ty được thể hiện qua giá trị của cổ phần mà họ nắm giữ.

Công ty cổ phần thường là lựa chọn lý tưởng cho những doanh nghiệp có kế hoạch huy động vốn rộng rãi từ công chúng, nhằm thực hiện các dự án phát triển lớn. Sự đa dạng trong cơ cấu cổ đông cho phép công ty này có khả năng huy động vốn lớn, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận với nguồn vốn từ các ngân hàng và tổ chức tài chính khác.

Về mặt thuế, công ty cổ phần thường phải tuân thủ các quy định thuế nghiêm ngặt và minh bạch. Điều này đòi hỏi một hệ thống quản lý tài chính chặt chẽ và chính xác để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Lĩnh vực phù hợp cho loại hình doanh nghiệp này bao gồm các doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng lớn và huy động vốn rộng rãi. Các ngành nghề thường thấy trong mô hình này bao gồm công ty công nghệ, sản xuất quy mô lớn, hoặc những doanh nghiệp có ý định niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Tóm lại, Công Ty Cổ Phần là một lựa chọn hoàn hảo cho những doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển vượt bậc, mở rộng quy mô hoạt động và tận dụng tối đa cơ hội từ thị trường vốn.

  • Công Ty Hợp Danh: 

Công ty hợp danh, được quy định từ Điều 177 – Điều 187 Luật Doanh nghiệp, là một hình thức doanh nghiệp đặc biệt, được thiết kế dựa trên nguyên tắc của sự tin tưởng và cam kết chung giữa các thành viên. Trong mô hình này, có hai loại thành viên chính: thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.

Thành viên hợp danh, đóng vai trò chủ chốt, không chỉ góp vốn mà còn tham gia trực tiếp vào quản lý và điều hành công ty. Đặc biệt, họ chịu trách nhiệm không giới hạn bằng toàn bộ tài sản cá nhân đối với các nghĩa vụ của công ty. Điều này tạo ra một mức độ rủi ro cao hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác, như Công Ty TNHH, nơi mà trách nhiệm của các thành viên chỉ giới hạn trong phạm vi vốn góp, hoặc Doanh Nghiệp Tư Nhân với một chủ sở hữu duy nhất.

Bên cạnh đó, thành viên góp vốn trong công ty hợp danh chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty. Điều này có nghĩa là họ không tham gia vào quản lý hàng ngày của công ty và trách nhiệm của họ đối với các nợ và nghĩa vụ của công ty bị hạn chế tới số vốn họ đã góp.

Công ty hợp danh thường phù hợp với các ngành nghề cần mức độ tin cậy cao và sự chuyên môn hóa như tư vấn pháp lý, kế toán, y tế, hoặc các doanh nghiệp gia đình. Tuy nhiên, hình thức này có thể gặp khó khăn trong việc huy động vốn từ nhà đầu tư bên ngoài do trách nhiệm không giới hạn của các thành viên hợp danh. Ngược lại, sự có mặt của thành viên góp vốn có thể giúp huy động thêm nguồn vốn mà không làm thay đổi cấu trúc quản lý của công ty.

Công ty hợp danh, do đó, là một lựa chọn thích hợp cho những nhóm doanh nhân mong muốn cùng nhau phát triển dựa trên mối quan hệ đối tác mật thiết và tin tưởng, với sự phân chia rủi ro và lợi nhuận một cách công bằng giữa các thành viên hợp danh, đồng thời tận dụng nguồn lực từ các thành viên góp vốn.

  • .Doanh Nghiệp Tư Nhân: 

Doanh nghiệp tư nhân, một loại hình doanh nghiệp được quy định từ Điều 188 đến Điều 193 của Luật Doanh Nghiệp, mang đặc trưng chính là sự sở hữu và quản lý hoàn toàn bởi một cá nhân. Điều này có nghĩa là chủ sở hữu không chỉ định hướng và kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, mà còn chịu trách nhiệm không hạn chế đối với mọi nghĩa vụ của doanh nghiệp. Tức là nếu doanh nghiệp phải đối mặt với những vấn đề pháp lý hoặc tài chính, tài sản cá nhân của chủ sở hữu cũng có thể bị ảnh hưởng.

Loại hình này thường phù hợp với các hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ và ít rủi ro, không yêu cầu huy động vốn từ nhiều nguồn. Trong việc vay vốn ngân hàng, doanh nghiệp tư nhân thường gặp khó khăn hơn do trách nhiệm không hạn chế của chủ sở hữu. Tuy nhiên, chế độ thuế thường đơn giản hơn, và được mức tính thuế suất thấp hơn do ưu đãi doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những lĩnh vực và ngành nghề phù hợp bao gồm các hoạt động kinh doanh nhỏ và độc lập như tiệm tóc, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ tư vấn cá nhân, và các hoạt động kinh doanh tại gia.

So với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, doanh nghiệp tư nhân có một số khác biệt cơ bản. Trong Công Ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn đến mức vốn góp của mình trong công ty, bảo vệ tài sản cá nhân khỏi các rủi ro và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Điều này tạo ra một ranh giới pháp lý giữa tài sản cá nhân và tài sản doanh nghiệp, giúp giảm thiểu rủi ro tài chính cá nhân. Ngược lại, trong doanh nghiệp tư nhân, không có sự tách biệt này; chủ sở hữu đối mặt trực tiếp với mọi rủi ro và nghĩa vụ, làm tăng nguy cơ tài chính cá nhân.

Việc lựa chọn loại hình công ty phù hợp là bước quan trọng, quyết định đến cách thức hoạt động, cơ cấu quản lý, khả năng huy động vốn và mức độ rủi ro mà chủ sở hữu phải gánh chịu. Do đó, nên cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên mục tiêu kinh doanh cũng như khả năng quản lý và tài chính của bản thân hoặc các đối tác liên quan.

  • Nhóm Công ty 

Nhóm công ty, được quy định từ Điều 194 – Điều 197 Luật Doanh Nghiệp, gồm tập đoàn kinh tế và tổng công ty, là một mô hình kinh doanh độc đáo được hình thành để đáp ứng nhu cầu cụ thể trong lĩnh vực kinh doanh hiện đại. Mô hình này bao gồm nhiều công ty có mối quan hệ liên kết thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp, hoặc liên kết khác. Một điểm đặc biệt quan trọng là nhóm công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp độc lập và không có tư cách pháp nhân riêng biệt, mà mỗi công ty thành viên trong nhóm, bao gồm cả công ty mẹ và công ty con, đều duy trì tư cách pháp nhân của mình.

Nhóm công ty ra đời nhằm mục đích đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, chia sẻ nguồn lực và mở rộng thị trường. Cấu trúc này tạo điều kiện cho các công ty thành viên hợp tác chặt chẽ, chia sẻ kỹ năng, chuyên môn và nguồn lực tài chính, đồng thời giảm thiểu rủi ro thông qua sự đa dạng hóa. Điều này làm tăng cường sức mạnh thương mại và tài chính của nhóm, giúp mở rộng quy mô và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Về quản lý, công ty mẹ trong nhóm thường sở hữu một phần lớn vốn hoặc có quyền quyết định đáng kể trong công ty con. Mối quan hệ này cho phép công ty mẹ định hướng chiến lược chung, trong khi mỗi công ty con vẫn giữ quyền tự chủ trong quản lý hàng ngày và quyết định kinh doanh. Các giao dịch và mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con phải được thực hiện một cách độc lập và bình đẳng.

Nhóm công ty thường phù hợp với các lĩnh vực cần vốn đầu tư lớn và khả năng quản lý đa dạng, như công nghiệp sản xuất, công nghệ, tài chính, và phát triển dự án quy mô lớn. Sự khác biệt chính so với các công ty độc lập nằm ở khả năng phối hợp hoạt động và chia sẻ nguồn lực, cũng như tận dụng lợi thế về quy mô và chuyên môn.

Tóm lại, nhóm công ty mang lại lợi thế về quản lý và tài chính thông qua sự kết hợp của nhiều công ty có mối quan hệ liên kết, tạo ra sự linh hoạt, đa dạng và sức mạnh để cạnh tranh hiệu quả trên thị trường.

2. Lưu ý khi xác định loại hình doanh nghiệp

Khi lựa chọn hình thức doanh nghiệp, có một số yếu tố quan trọng cần xem xét để đảm bảo rằng lựa chọn của bạn phản ánh chính xác mục tiêu và kế hoạch kinh doanh. Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy xác định mục tiêu kinh doanh của bạn cùng với kế hoạch phát triển. Điều này bao gồm việc xem xét quy mô kinh doanh mong muốn, ngành nghề bạn chọn, và kỳ vọng về tăng trưởng trong tương lai.

Tiếp theo, hãy đánh giá nhu cầu về vốn ban đầu và nguồn vốn dài hạn. Nếu bạn cần huy động vốn từ nhiều nguồn, một công ty cổ phần có thể là lựa chọn tốt, nhưng nếu bạn muốn giữ quyền kiểm soát độc lập, công ty TNHH một thành viên có thể phù hợp hơn.

Quan trọng nữa là đánh giá mức độ trách nhiệm pháp lý và rủi ro mà bạn sẵn lòng chấp nhận. Một công ty TNHH có thể hạn chế trách nhiệm cá nhân, trong khi doanh nghiệp tư nhân có thể đặt bạn vào rủi ro pháp lý cao hơn.

Ngoài ra, hãy xem xét yêu cầu về quản lý và báo cáo của mỗi loại hình doanh nghiệp. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về các nghĩa vụ quản lý và báo cáo tài chính để chọn loại hình phù hợp.

Nên tìm kiếm tư vấn từ chuyên gia pháp lý và kế toán. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin chi tiết và giúp bạn hiểu rõ hơn về các lựa chọn và hậu quả pháp lý của mỗi loại hình doanh nghiệp.

Cuối cùng, hãy hiểu rõ về chế độ thuế đối với mỗi loại hình doanh nghiệp và cân nhắc các ưu đãi thuế có thể áp dụng cho loại hình doanh nghiệp bạn chọn. Việc này sẽ tối ưu hóa lợi ích kinh tế và đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế.

II. Chọn tên Công ty

Khi đặt tên cho một công ty tại Việt Nam, việc tuân thủ các quy định pháp luật là bắt buộc, nhưng cũng không kém quan trọng là việc lựa chọn tên sao cho phản ánh chiến lược kinh doanh và tạo dựng thương hiệu. Dưới đây là một số hướng dẫn và gợi ý kết hợp giữa yếu tố pháp lý và góc độ kinh doanh:

1. Quy định của pháp luật về tên công ty

Điều 37 đến Điều 41 của Luật Doanh Nghiệp cung cấp hướng dẫn cụ thể về việc đặt tên cho doanh nghiệp. Tên của một doanh nghiệp bao gồm hai phần chính: loại hình doanh nghiệp và tên riêng của doanh nghiệp đó. Loại hình doanh nghiệp bao gồm các dạng như công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần (CP), công ty hợp danh (HD), và doanh nghiệp tư nhân (DNTN). Tên riêng của doanh nghiệp được tạo từ các chữ cái tiếng Việt, một số chữ cái quốc tế như F, J, Z, W, cùng các chữ số và ký hiệu.

Tên doanh nghiệp cần được gắn tại trụ sở chính và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, và phải được in hoặc viết trên các giấy tờ, tài liệu và ấn phẩm của doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên nếu không tuân thủ theo quy định.

Các quy định cấm trong đặt tên doanh nghiệp bao gồm việc đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký, sử dụng tên cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chính trị mà không có sự chấp thuận, hoặc sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống và đạo đức của dân tộc.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể có tên bằng tiếng nước ngoài, được dịch từ tên tiếng Việt và phải nhỏ hơn tên tiếng Việt trên các tài liệu. Tên viết tắt của doanh nghiệp có thể được tạo từ tên tiếng Việt hoặc tên nước ngoài.

Tên của chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh cũng phải tuân thủ các quy định về đặt tên, bao gồm việc phải gắn liền với tên doanh nghiệp và được ghi rõ trên các tài liệu liên quan.

Tóm lại, việc đặt tên cho doanh nghiệp ở Việt Nam phải tuân thủ các quy định pháp lý chặt chẽ, đảm bảo rằng tên đó không trùng lặp, gây nhầm lẫn, hoặc vi phạm các nguyên tắc văn hóa và đạo đức.

2. Chọn tên để bảo hộ được dưới dạng nhãn hiệu

Bạn cũng nên chọn tên để có thể bảo hộ được dưới dạng nhãn hiệu. Quyền sở hữu nhãn hiệu cung cấp nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm việc ngăn chặn đối thủ cạnh tranh sử dụng nhãn hiệu tương tự hoặc trùng lặp, tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển kinh doanh, cũng như tạo sự chuyên nghiệp và uy tín với đối tác và khách hàng.

Việc đăng ký nhãn hiệu tuân thủ quy trình và thủ tục đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Nhãn hiệu đăng ký có thể ngoài nhãn hiệu dưới dạng chữ, còn có nhãn hiệu hình ảnh, hình ba chiều, âm thanh, hoặc kết hợp.

Bạn có thể tra cứu nhãn hiệu trước khi tiến hành đăng ký bảo hộ. Để kiểm tra khả năng bảo hộ nhãn hiệu của mình, bạn nên sử dụng công cụ tra cứu nâng cao tại trang https://ipplatform.gov.vn của Cục Sở hữu trí tuệ. Nếu cần thêm hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với bộ phận Dịch vụ Thành lập Công ty của chúng tôi qua Zalo tại số 0912266811 hoặc gửi email đến địa chỉ legal@unilaw.vn.

3. Đặt Tên Dưới Góc Độ Kinh Doanh:

Trong kinh doanh, việc chọn một tên doanh nghiệp phù hợp không chỉ là vấn đề tuân thủ pháp lý, mà còn quan trọng trong việc phát triển chiến lược kinh doanh và xây dựng thương hiệu. Một tên doanh nghiệp tốt cần đáp ứng một số tiêu chí cơ bản.

Đầu tiên, tên doanh nghiệp nên dễ nhớ và dễ phát âm. Lấy ví dụ như “Google”, một tên ngắn gọn, dễ đọc và dễ nhớ, đã trở thành một phần không thể thiếu trong ngôn ngữ hàng ngày. Nó không chỉ đại diện cho doanh nghiệp mà còn trở thành động từ chỉ hành động tìm kiếm thông tin trực tuyến.

Tiếp theo, tên doanh nghiệp cần độc đáo và có độc quyền. Điều này giúp phân biệt bạn với các đối thủ cạnh tranh và tránh vi phạm bản quyền thương hiệu đã được đăng ký. Một tên doanh nghiệp tốt cũng phản ánh bản sắc và giá trị của công ty. Ví dụ như “Apple” không chỉ đơn giản và dễ nhớ, mà còn phản ánh sự sáng tạo và tinh tế, hai giá trị cốt lõi của công ty.

Ngoài ra, tên doanh nghiệp cần phù hợp cho việc marketing trực tuyến. “Amazon” là một ví dụ điển hình, với tên gợi lên hình ảnh của dòng sông lớn nhất thế giới, ám chỉ sự đa dạng và phong phú về sản phẩm và dịch vụ. Tên doanh nghiệp cũng cần có khả năng mở rộng và sự độc đáo, như “Tesla”, không chỉ độc đáo và biểu tượng, mà còn mang lại khả năng mở rộng sang các lĩnh vực khác.

Cuối cùng, tên doanh nghiệp cần hợp lý với thị trường mục tiêu. “Samsung”, có nghĩa là “ba ngôi sao” trong tiếng Hàn, không chỉ phù hợp với thị trường Hàn Quốc mà còn có tính quốc tế.

Kết hợp giữa việc tuân thủ các quy định pháp luật và phát triển chiến lược kinh doanh thông qua việc đặt tên sẽ giúp công ty vừa vững mạnh trên pháp lý vừa có sức hút mạnh mẽ trên thị trường.

4. Hướng dẫn giúp bạn tra cứu và chọn lựa tên công ty:

Để chọn tên công ty, bắt đầu bằng cách suy nghĩ về các tên có ý nghĩa và thông điệp bạn muốn phản ánh. Bạn có thể kiểm tra sự sẵn có của tên này bằng cách truy cập vào trang web của Cơ quan đăng ký kinh doanh quốc gia tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn/. Tại đây, nhập tên bạn dự định và thực hiện tìm kiếm để xem liệu tên đó đã được sử dụng hay chưa. Nếu tên không xuất hiện trong kết quả, có nghĩa là bạn có thể tiến hành sử dụng nó. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng tên không chỉ độc đáo mà còn tuân thủ các quy định pháp lý và không vi phạm bất kỳ thương hiệu nào đã được đăng ký trước đó.

Sau khi xác định được tên phù hợp, bạn cần hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để chính thức đăng ký công ty. Nếu cần hỗ trợ thêm trong quá trình chọn và đăng ký tên công ty, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ Thành lập Công ty của chúng tôi qua Zalo số 0912266811 hoặc gửi email đến legal@unilaw.vn để được hỗ trợ.

III. Đặt trụ sở chính Công ty

1. Quy định của pháp luật về trụ sở chính

Trong quá trình đăng ký thành lập công ty, việc lựa chọn địa chỉ trụ sở công ty đóng vai trò quan trọng. Theo quy định tại Điều 42, trụ sở chính của doanh nghiệp phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc chính thức và được xác định theo địa giới hành chính. Nó cần có số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Bên cạnh đó, cần phải chú ý đến tính phù hợp của trụ sở với mục đích kinh doanh và loại hình doanh nghiệp. Một điểm quan trọng là trụ sở chính không được phép đặt tại các chung cư dùng cho mục đích ở, theo quy định của khoản 11 Điều 6 Luật Nhà ở 2014 và Công văn số 2544/BXD-QLN. Đồng thời, tùy thuộc vào địa phương và loại hình kinh doanh, có thể có những quy định cụ thể về vị trí đặt trụ sở. Ví dụ, tại Bình Dương hoặc Đồng Nai, các công ty sản xuất thường cần đặt trụ sở trong khu công nghiệp.

Lưu ý rằng, khi đăng ký kinh doanh ban đầu, bạn có thể không cần trình hợp đồng thuê nhà. Tuy nhiên, trong các giao dịch thuế sau này, cơ quan thuế có thể kiểm tra trụ sở. Do đó, bạn nên chuẩn bị hợp đồng thuê nhà và giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp cho địa điểm đặt trụ sở công ty.

2. Đặt trụ sở chính dưới góc độ kinh doanh

Yếu tố kinh doanh đóng vai trò quan trọng. Đầu tiên, nên chọn vị trí thuận lợi, dễ tiếp cận với khách hàng, đối tác và nhân viên. Nếu công ty bạn hoạt động trong một ngành nghề cụ thể, hãy cân nhắc chọn địa điểm gần với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành để tận dụng lợi thế cạnh tranh. Đồng thời, hãy cân nhắc giữa chi phí và lợi ích khi chọn địa điểm: trụ sở ở trung tâm có thể đắt đỏ nhưng mang lại uy tín và tiện ích cao.

Một phương án đáng cân nhắc là sử dụng văn phòng ảo, đặc biệt nếu ngân sách của bạn hạn hẹp nhưng vẫn muốn một địa chỉ uy tín. Kiểm tra tính hợp lệ của địa chỉ để đảm bảo nó không nằm trong khu vực cấm kinh doanh. Hãy chọn một địa chỉ có tiềm năng phát triển và mở rộng trong tương lai, và không quên nhận tư vấn pháp lý để tuân thủ đúng quy định pháp luật.

IV. Chọn và tra cứu ngành nghề kinh doanh: 

Ngành nghề kinh doanh được quản lý thông qua Hệ thống Phân loại ngành kinh tế quốc dân. Để tra cứu ngành nghề, bạn có thể sử dụng hệ thống này, truy cập thông tin trên trang web cơ quan đăng ký doanh nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/NganhNghe.aspx, hoặc tham khảo ý kiến từ luật sư cung cấp Dịch vụ Thành Lập Công ty của Unilaw qua zalo: 0912266811 hoặc legal@unliaw.vn.

Đối với các ngành nghề có điều kiện, bạn phải tuân thủ các điều kiện kinh doanh nhất định, bao gồm việc xin các giấy phép phụ trợ hoặc tuân thủ các quy định cụ thể trong quá trình kinh doanh.

Để xác định xem ngành nghề bạn chọn có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và nếu có, điều kiện cụ thể là gì, bạn có thể truy cập vào trang web của cơ quan đăng ký kinh doanh: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Nganhnghedautukinhdoanh.aspx. Tại đây, thông tin về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện cùng với các yêu cầu cụ thể được cập nhật một cách chi tiết. Đây là nguồn thông tin quan trọng giúp bạn xác định rõ ràng các yêu cầu pháp lý mà bạn cần đáp ứng trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, việc tìm hiểu kỹ lưỡng về các điều kiện này còn giúp bạn tránh những rủi ro pháp lý không đáng có trong tương lai. Nếu cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ, bạn cũng có thể liên hệ với các chuyên gia tư vấn doanh nghiệp hoặc luật sư của Unilaw để được tư vấn cụ thể và chính xác.

V. Ký kết Các Hợp Đồng Cần Thiết Trước Khi Thành Lập

 Việc thành lập doanh nghiệp thường mất thời gian và trong giai đoạn này, doanh nghiệp cần thực hiện nhiều hoạt động như thuê văn phòng, mua sắm thiết bị, tuyển dụng nhân sự, hoặc thậm chí bắt đầu quảng bá sản phẩm/dịch vụ. Điều 18 cho phép người sáng lập doanh nghiệp có quyền ký kết các hợp đồng cần thiết cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp ngay cả trước khi doanh nghiệp chính thức được đăng ký.

Sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nó sẽ tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký. Trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đã ký hợp đồng phải chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện hợp đồng đó. Nếu có nhiều người cùng tham gia vào việc thành lập doanh nghiệp, họ sẽ cùng liên đới chịu trách nhiệm.

Lập Hồ Sơ Đăng Ký Kinh Doanh

I. Hồ sơ theo quy định của luật

Hồ sơ được quy định Điều 19- Điều 22 của Luật Doanh Nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại  đòi hỏi các tài liệu cụ thể tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp. Nhìn chúng gồm các tài liệu sau: 

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  2. Điều lệ công ty.
  3. Danh sách cổ đông/thành viên sáng lập.
  4. Căn cước công dân đối với cá nhân, đăng ký kinh doanh đối với tổ chức

Mẫu hồ sơ và hướng dẫn chi tiết cho việc khai báo các loại hồ sơ này có thể tìm thấy trên trang web đăng ký kinh doanhcủa cơ quan đăng ký doanh nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Noidunghuongdan.aspx?lhID=1&htID=8. Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, việc kiểm tra và đảm bảo tất cả giấy tờ đều chính xác và hoàn chỉnh là hết sức quan trọng, để tránh những chậm trễ không cần thiết. 

II. Một vài lưu ý trong quá trình lập và nộp hồ sơ

Trong quá trình đăng ký kinh doanh, việc chuẩn bị hồ sơ chính xác và đầy đủ là vô cùng quan trọng để tránh những chậm trễ không cần thiết. Thực tế, có thể bạn sẽ phải đối mặt với những yêu cầu bổ sung giấy tờ hoặc sửa chữa sai sót trong hồ sơ. Đặc biệt, đối với các ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định, có thể cần cung cấp thêm giấy chứng nhận ký quỹ hoặc các chứng từ chứng minh năng lực tài chính.

Ngoài ra, đối với tòa nhà văn phòng hỗn hợp vừa để ở, vừa kinh doanh, bạn có thể phải cung cấp sơ đồ thiết kế hoặc các giấy tờ liên quan phần diện tích làm trụ sở chính để chứng minh rằng nó không phải cho mục đích ở.

Lỗi thông thường khi khai đơn bao gồm thông tin cá nhân không chính xác, địa chỉ trụ sở không đúng, thông tin ngành nghề kinh doanh không đầy đủ hoặc sai lệch. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bạn cần chứng minh việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh cụ thể. 

Do đó, việc nắm rõ các yêu cầu pháp lý và chuẩn bị hồ sơ một cách cẩn thận là rất cần thiết. Trong trường hợp bạn cần tư vấn hoặc hỗ trợ, việc liên hệ với một chuyên gia tư vấn kinh doanh hoặc luật sư của Unilaw tại số Zalo: 0912266811 hoặc legal@unilaw.vn sẽ giúp quá trình đăng ký diễn ra thuận lợi hơn.

III. Một số lưu ý khi soạn thảo Điều lệ

Điều lệ công ty có vai trò như bản hướng dẫn chi tiết cho quá trình hoạt động của một doanh nghiệp. Điều lệ này gồm cả bản gốc tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp và các phiên bản được sửa đổi hoặc bổ sung sau này. Nội dung của điều lệ này bao gồm các quy định cơ bản được nêu trong Điều 24 của Luật doanh nghiệp, và các mẫu điều lệ có thể được tham khảo trên trang web của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong quá trình soạn thảo điều lệ, việc xác định các quy định rõ ràng và chi tiết là vô cùng cần thiết để phòng ngừa và giải quyết hiệu quả các tranh chấp có thể phát sinh. Việc này đặc biệt quan trọng khi xem xét các trường hợp tranh chấp pháp lý, nơi mà mỗi điều khoản của điều lệ có thể được phân tích kỹ lưỡng để làm cơ sở cho việc giải quyết mâu thuẫn. Các trường hợp thực tế về việc thành lập công ty nước ngoài, như được phân tích trong các bài viết chuyên sâu tại đây, cung cấp cái nhìn thực tế về tầm quan trọng của việc soạn thảo điều lệ công ty một cách cẩn thận và chi tiết.

Khi soạn thảo điều lệ công ty, việc đặt ra các quy định chi tiết và cụ thể là không thể thiếu để phòng ngừa và xử lý tranh chấp trong tương lai. Điều lệ hiệu quả nên bao gồm mô tả rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của các thành viên hoặc cổ đông, từ các quyền lợi tài chính cho đến trách nhiệm quản lý, nhằm giảm bớt khả năng xảy ra mâu thuẫn. Ngoài ra, nên xác định chặt chẽ quy trình ra quyết định và biểu quyết, bao gồm cách thức và ngưỡng cần thiết để thông qua một quyết định.

Một yếu tố quan trọng khác là cơ chế giải quyết tranh chấp. Điều lệ cần quy định cách giải quyết mâu thuẫn nội bộ, cũng như việc sử dụng trọng tài hoặc can thiệp của tòa án khi cần thiết. Rõ ràng về cách phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ cũng là điểm cần lưu ý để tránh xung đột về mặt tài chính.

Quy định về việc thay đổi thành viên hoặc cấu trúc sở hữu của công ty cũng cần được đề cập chi tiết trong điều lệ. Tương tự, điều lệ nên chứa quy trình giải thể công ty và cách thức thanh lý tài sản một cách rõ ràng. Cũng không thể bỏ qua quy trình sửa đổi điều lệ, bao gồm quyền lợi và trách nhiệm của các thành viên liên quan.

Điều lệ cần đảm bảo tuân thủ chặt chẽ pháp luật và phản ánh mục tiêu, chiến lược của công ty. Nhận tư vấn từ luật sư chuyên nghiệp là điều nên làm để đảm bảo điều lệ không chỉ phù hợp với luật doanh nghiệp mà còn hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh. Điều lệ công ty được soạn thảo cẩn thận sẽ giúp đặt nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh, giảm thiểu rủi ro pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh.

5 Bước Nộp Hồ Sơ và Kết Quả Đăng Ký Kinh Doanh

Khi nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, bạn có thể chọn nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc thông qua dịch vụ trực tuyến. Điều này tuân theo Điều 26 của Luật doanh nghiệp, nêu rõ rằng người thành lập doanh nghiệp có thể thực hiện đăng ký doanh nghiệp bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua mạng thông tin điện tử.

Nếu chọn nộp hồ sơ qua mạng, bạn sẽ cần truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký qua mạng thông tin điện tử bao gồm các dữ liệu theo quy định của luật và có giá trị pháp lý tương đương với hồ sơ giấy. Bạn có thể chọn sử dụng chữ ký số hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh để thực hiện đăng ký.

Tài khoản đăng ký kinh doanh, được cấp bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cho phép cá nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng. Người sử dụng tài khoản này chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký và sử dụng tài khoản để đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi nộp hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan sẽ thông báo bằng văn bản để bạn sửa đổi, bổ sung. Trường hợp từ chối đăng ký, cơ quan sẽ thông báo lý do từ chối bằng văn bản.

Bước 1

Bạn cần quyết định cách thức nộp hồ sơ: có thể là nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, gửi qua dịch vụ bưu chính, hoặc thực hiện trực tuyến thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2

Một khi bạn đã quyết định phương thức nộp hồ sơ, bước tiếp theo là chuẩn bị hồ sơ đăng ký. Hồ sơ này bao gồm giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, danh sách thành viên hoặc cổ đông, cùng với các giấy tờ pháp lý khác tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp của bạn. Hãy chắc chắn rằng mọi giấy tờ đều được kiểm tra kỹ càng và chính xác.

Bước 3

Sau khi hồ sơ đã sẵn sàng, bạn sẽ tiến hành nộp hồ sơ. Nếu bạn chọn nộp trực tuyến, quá trình bao gồm việc truy cập vào trang web, tạo tài khoản đăng ký kinh doanh (nếu chưa có), đăng nhập, chuẩn bị và tải lên các tài liệu cần thiết, sau đó xác nhận thông tin và nộp hồ sơ. Trong quá trình này, hãy đảm bảo rằng kết nối internet của bạn ổn định để tránh gián đoạn.

Bước 4

Khi hồ sơ đã được nộp, bước tiếp theo là theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của bạn. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, họ sẽ thông báo cho bạn để bạn có thể sửa đổi, bổ sung. Trường hợp từ chối đăng ký, họ sẽ nêu rõ lý do và bạn cần xem xét lại hồ sơ của mình.

Bước 5

Cuối cùng, sau khi hồ sơ được chấp nhận, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quá trình này yêu cầu sự chú ý đến từng chi tiết và khả năng phản hồi nhanh chóng đối với bất kỳ yêu cầu hoặc thay đổi nào từ cơ quan đăng ký. Để tránh những rắc rối không đáng có, hãy luôn kiểm tra email và thông tin liên lạc của bạn để cập nhật với bất kỳ thông báo nào từ cơ quan đăng ký.

Các Thủ Tục Sau Đăng Ký

I. Khắc dấu công ty:

Sau khi công ty của bạn nhận được Giấy phép kinh doanh (GPKD), một trong những bước quan trọng tiếp theo là khắc con dấu và thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký doanh nghiệp. Đầu tiên, bạn cần tìm một đơn vị khắc dấu uy tín để đảm bảo chất lượng và độ bền của con dấu. Việc lựa chọn đơn vị khắc dấu này quan trọng không kém việc thiết kế mẫu dấu của công ty.

Khi thiết kế mẫu dấu, hãy chắc chắn rằng nó tuân thủ các quy định hiện hành và thường bao gồm tên công ty cùng mã số doanh nghiệp của bạn. Mẫu dấu này cần rõ ràng, dễ đọc, và được thiết kế sao cho không dễ bị làm giả.

Sau khi con dấu được khắc xong, bước tiếp theo là thông báo mẫu dấu này đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Quá trình này giúp cơ quan có thẩm quyền nhận diện và xác nhận con dấu của công ty bạn, đồng thời giúp đảm bảo tính pháp lý của các giao dịch doanh nghiệp.

Lưu ý: Chọn mẫu dấu rõ ràng, dễ đọc và đảm bảo không dễ bị làm giả.

II. Mở tài khoản ngân hàng:

Quá trình này bắt đầu bằng việc lựa chọn một ngân hàng phù hợp với nhu cầu và tiện ích kinh doanh của công ty. Khi lựa chọn ngân hàng, hãy xem xét các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp mà họ cung cấp cũng như mức phí giao dịch để đảm bảo bạn chọn được ngân hàng tốt nhất cho công ty của mình.

Tiếp theo, bạn cần chuẩn bị các tài liệu cần thiết để mở tài khoản, bao gồm Giấy phép kinh doanh (GPKD), chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật và mẫu dấu của công ty. Hãy kiểm tra lại tất cả các giấy tờ trước khi mang chúng đến ngân hàng để đảm bảo quá trình mở tài khoản diễn ra suôn sẻ.

Khi đến ngân hàng, bạn sẽ hoàn tất các thủ tục mở tài khoản công ty. Nhân viên ngân hàng sẽ hướng dẫn bạn qua từng bước và cung cấp thông tin cần thiết. Sau khi mở tài khoản, bước cuối cùng là thông báo số tài khoản này cho cơ quan thuế. Việc này giúp cơ quan thuế cập nhật thông tin tài chính của công ty bạn, là một bước quan trọng để đảm bảo tuân thủ các quy định thuế.

Lưu ý: Chọn ngân hàng có các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tốt và phí giao dịch hợp lý.

III.Đăng ký thuế và thực hiện các nghĩa vụ thuế:

Công ty cần thực hiện kê khai thuế định kỳ theo quy định của cơ quan thuế. Điều này bao gồm việc kê khai và nộp các loại thuế như giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập cá nhân (TNCN), và thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Việc kê khai thuế một cách chính xác và đúng hạn là rất quan trọng để tránh các rủi ro pháp lý và phạt vi phạm.

Đối với việc nộp thuế, công ty của bạn cần tuân thủ lịch nộp thuế định kỳ theo quy định của cơ quan thuế. Điều này đảm bảo rằng công ty bạn luôn tuân thủ các quy định về thuế và tránh được các rắc rối pháp lý không cần thiết.

Lưu ý: Sử dụng dịch vụ kế toán hoặc phần mềm kế toán để quản lý thuế hiệu quả.

IV. Thực Hiện Các Thủ Tục Hành Chính Khác

Công ty của bạn có thể cần thực hiện thêm một số thủ tục hành chính khác, tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh mà bạn chọn. Đầu tiên, bạn cần xác định các thủ tục cụ thể mà ngành nghề của bạn yêu cầu. Đối với một số ngành nghề, có thể cần đăng ký giấy phép kinh doanh đặc biệt, giấy phép lao động, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh lao động, và các giấy tờ liên quan khác.

Tiếp theo, bạn sẽ chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của từng loại giấy phép và nộp chúng tại cơ quan có thẩm quyền. Đảm bảo rằng mọi tài liệu cần thiết đã được chuẩn bị đầy đủ và chính xác để tránh bất kỳ sự chậm trễ nào trong quá trình xử lý.

Sau khi nộp hồ sơ, bạn cần theo dõi quá trình xử lý và đảm bảo nhận được kết quả trong thời gian quy định. Điều này có thể bao gồm việc liên hệ với cơ quan hành chính để cập nhật về tình trạng hồ sơ của bạn.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng việc tìm hiểu kỹ lưỡng và tuân thủ chặt chẽ các quy định liên quan đến ngành nghề kinh doanh của bạn là rất quan trọng. Điều này không chỉ giúp công ty bạn tránh được những rủi ro pháp lý không cần thiết, mà còn đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Kết Luận

Khi đăng ký và thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, việc duy trì tính toàn vẹn và sự chính xác trong mọi thông tin cung cấp là cực kỳ quan trọng. Nếu cần, hãy tận dụng sự hỗ trợ từ chuyên gia hoặc tư vấn viên pháp lý để đảm bảo quy trình diễn ra suôn sẻ. Luôn giữ bản sao của các tài liệu quan trọng và cập nhật thường xuyên với mọi thay đổi trong luật pháp và quy định kinh doanh. Việc này không chỉ giúp công ty bạn hoạt động hiệu quả mà còn giảm thiểu rủi ro pháp lý, đóng góp vào sự phát triển lâu dài và bền vững của doanh nghiệp.

Lựa Chọn Công ty Luật Phù Hợp Với Bạn

1. Dịch vụ thành lập công ty của Unilaw

Toàn Diện và Tùy Chỉnh

Unilaw, ngoài lĩnh vực luật hàng hải, bảo hiểm và đầu tư, còn được đánh giá cao trong việc cung cấp dịch vụ thành lập công ty. Chúng tôi tự hào về việc cung cấp giải pháp toàn diện và tùy chỉnh cho từng doanh nghiệp mới, từ việc tư vấn chọn lựa ngành nghề kinh doanh, đến việc soạn thảo điều lệ công ty và xử lý các thủ tục đăng ký kinh doanh. Với văn phòng luật sư uy tín tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và Nha Trang, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng một cách thuận tiện nhất.

Chuyên Môn Sâu Rộng

Chuyên môn sâu trong các lĩnh vực kinh doanh mang đến cái nhìn sâu sắc và chuyên nghiệp trong từng khía cạnh pháp lý của việc thành lập công ty. Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, với sự am hiểu về quản lý doanh nghiệp, sẽ hướng dẫn bạn qua mọi bước quan trọng, từ khâu đầu tiên cho đến khi hoàn tất quy trình đăng ký.

Hỗ Trợ Liên Tục Sau Thành Lập

Không chỉ giúp bạn xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thành lập công ty, mà còn cung cấp tư vấn liên tục về các vấn đề pháp lý sau khi công ty đã đi vào hoạt động. Sự kết hợp giữa hiểu biết văn hóa và pháp luật đa dạng của chúng tôi là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp của bạn phát triển bền vững và tuân thủ pháp luật.

2. Dịch Vụ Thành Lập Công Ty từ Các Đối Tác Khác

Bên cạnh Unilaw, thị trường còn có sự góp mặt của nhiều công ty luật khác, mỗi công ty mang đến những dịch vụ đặc thù và chất lượng khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Điều này tạo nên một môi trường đa dạng và lựa chọn phong phú cho các doanh nghiệp khi tìm kiếm đối tác pháp lý.

– Có công ty mạnh về cung cấp dịch vụ tư vấn luật và đại diện thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Khách hàng thường đánh giá cao về sự chuyên nghiệp và hiệu quả.
– Có công ty mạnh về Hỗ trợ giải đáp, chuẩn bị hồ sơ và giấy tờ cần thiết cho quá trình thành lập công ty. Dịch vụ này thường nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng về sự tận tâm và hỗ trợ miễn phí.
– Có công ty cung cấp dịch vụ pháp lý toàn diện và tư vấn chuyên sâu về quy trình đăng ký doanh nghiệp. Được biết đến với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và kinh nghiệm.
– Có công ty thì Tập trung vào tư vấn về ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ và các điều kiện cần thiết cho việc thành lập công ty. Khách hàng thường đánh giá cao về sự am hiểu sâu rộng trong lĩnh vực luật doanh nghiệp.

Tại Unilaw, chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ ban đầu, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trên con đường phát triển doanh nghiệp của bạn. Để biết thêm thông tin về dịch vụ của chúng tôi hoặc nhận tư vấn miễn phí, xin vui lòng liên hệ tại đây.

3. Cách Tìm Kiếm Công Ty Luật Uy Tín Cho Việc Thành Lập Công Ty

Khi lựa chọn dịch vụ thành lập công ty, nhiều doanh nghiệp thường tìm kiếm sự hỗ trợ từ các công ty luật uy tín. Mặc dù quy trình thành lập công ty có thể được nghiên cứu và thực hiện độc lập, nhưng việc có một đối tác pháp lý đồng hành sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo quy trình diễn ra mượt mà. Để tìm một công ty luật phù hợp, bạn cần xác định rõ nhu cầu cụ thể của mình. Có thể bạn đang cần tư vấn pháp lý, đại diện trong tranh chấp, hay hỗ trợ trong việc thành lập công ty.

Bắt đầu bằng việc tìm kiếm trực tuyến, sử dụng các từ khóa liên quan đến dịch vụ pháp lý bạn cần tại khu vực của bạn. Đọc các đánh giá và phản hồi từ khách hàng trước đó để có cái nhìn tổng quan về uy tín và chất lượng dịch vụ. Hãy hỏi ý kiến từ bạn bè, đồng nghiệp hoặc các doanh nghiệp khác đã từng sử dụng dịch vụ pháp lý. Truy cập trang web của công ty luật để xem thông tin chi tiết về dịch vụ và đội ngũ luật sư, đồng thời kiểm tra các bài viết chuyên môn, blog và tài liệu miễn phí để đánh giá khả năng và chuyên môn của họ. Nhiều công ty luật cung cấp buổi tư vấn miễn phí đầu tiên, hãy tận dụng cơ hội này để đánh giá sự phù hợp.

Quan trọng không kém, đảm bảo rằng luật sư hoặc công ty luật bạn chọn có các bằng cấp và chứng chỉ pháp lý cần thiết. So sánh phí dịch vụ và các điều khoản hợp đồng của các công ty luật khác nhau để tìm ra lựa chọn tốt nhất về mặt chi phí. Nhớ rằng, việc lựa chọn công ty luật phù hợp không chỉ dựa trên chuyên môn mà còn phụ thuộc vào chi phí, độ tin cậy và sự tiện lợi. Đừng ngần ngại dành thời gian để nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Khi Nào và Lợi Ích Khi Sử Dụng Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Của Unilaw

1. Khi Nào Cần Sử Dụng Dịch Vụ Của Unilaw

Dịch vụ thành lập công ty của Unilaw trở nên cần thiết trong nhiều hoàn cảnh. Nếu bạn mới bắt đầu kinh doanh và thiếu kinh nghiệm về thủ tục pháp lý, việc sử dụng dịch vụ này sẽ hỗ trợ bạn tránh những sai sót và đảm bảo tuân thủ đúng quy định. Đối với những người không có thời gian rảnh rỗi do bận rộn với các nghĩa vụ khác, dịch vụ này sẽ giúp tiết kiệm thời gian. Bên cạnh đó, trong trường hợp bạn cần chuyên môn pháp lý hoặc muốn tránh rủi ro pháp lý trong quá trình đăng ký kinh doanh, Unilaw cung cấp chuyên gia pháp lý và giúp bạn tuân thủ tất cả yêu cầu pháp lý. Đặc biệt, khi bạn cần tư vấn và hỗ trợ định hướng về cấu trúc pháp lý, kế toán, thuế, và các vấn đề pháp lý khác, hoặc khi muốn mở rộng ra nước ngoài, dịch vụ này cung cấp giải pháp “một cửa” cho tất cả nhu cầu của bạn.

2. Lợi Ích Khi Sử Dụng Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Của Unilaw

Kinh Nghiệm và Chuyên Môn

Trong quá trình tìm kiếm dịch vụ thành lập công ty, việc nghiên cứu, xem xét và so sánh giữa các nhà cung cấp là rất quan trọng. Bạn nên chú ý đến kinh nghiệm, chuyên môn cũng như cách tiếp cận khách hàng của những nhà cung cấp này. Sử dụng dịch vụ từ Unilaw mang lại nhiều ưu điểm và lợi ích như tiết kiệm thời gian và nỗ lực, đảm bảo tuân thủ pháp luật, chuyên môn và kinh nghiệm chuyên ngành, không có phí ẩn, hỗ trợ khách hàng hiệu quả, đánh giá tốt từ khách hàng, độ tin cậy và uy tín cao, và tính chuyên nghiệp.

Từ Tư Vấn Chiến Lược đến Hỗ Trợ Lâu Dài

Ngoài những ưu điểm chung, dịch vụ của UniLaw còn bao gồm tư vấn chiến lược kinh doanh, hỗ trợ lâu dài, mạng lưới liên kết rộng lớn, giúp doanh nghiệp định hình và phát triển từ giai đoạn đầu.

Đơn Giản Hóa Quy Trình và Tăng Cơ Hội Thành Công

Tóm lại, việc sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp như Unilaw không chỉ giúp bạn đơn giản hóa quá trình thành lập công ty mà còn tăng cơ hội thành công cho doanh nghiệp của bạn trong tương lai. Việc lựa chọn dịch vụ này đảm bảo quá trình thành lập doanh nghiệp diễn ra suôn sẻ, chính xác và hiệu quả. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn không có đủ kinh nghiệm, thời gian, hoặc kiến thức chuyên môn về các quy định pháp lý liên quan. Sự hỗ trợ từ Unilaw sẽ giúp bạn tập trung vào các khía cạnh quan trọng khác của kinh doanh, trong khi các vấn đề pháp lý và hành chính được xử lý một cách chuyên nghiệp. Đây chính là lý do tại sao nhiều doanh nhân và chủ doanh nghiệp chọn Unilaw làm đối tác tin cậy trong quá trình thành lập và phát triển công ty của mình.

Dịch Vụ Cụ Thể Trong Gói Dịch Vụ Thành Lập Công ty Của Unilaw

I. Tư Vấn Lựa Chọn Loại Hình Công Ty

Trong gói dịch vụ thành lập công ty, một trong những bước quan trọng đầu tiên là tư vấn lựa chọn loại hình công ty. Dịch vụ này giúp khách hàng xác định loại hình doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu và hoạt động kinh doanh của họ, từ công ty TNHH, công ty cổ phần, cho đến doanh nghiệp tư nhân.

II. Hỗ Trợ Đặt Tên Công Ty

Tiếp theo, khách hàng sẽ được hỗ trợ trong việc đặt tên công ty. Dịch vụ này bao gồm việc tư vấn và kiểm tra tính pháp lý và tính độc đáo của tên công ty, đảm bảo rằng tên đã chọn không chỉ phản ánh đúng bản chất kinh doanh mà còn tuân thủ các quy định pháp lý.

III. Soạn Thảo và Chuẩn Bị Hồ Sơ Pháp Lý

Một phần không thể thiếu trong quá trình thành lập công ty là soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ pháp lý. Dịch vụ này bao gồm việc soạn thảo Điều lệ công ty, mẫu đơn đăng ký kinh doanh, và các tài liệu pháp lý khác cần thiết, giúp khách hàng chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết để đăng ký doanh nghiệp.

IV. Nộp Hồ Sơ Đăng Ký Kinh Doanh

Dịch vụ cũng hỗ trợ khách hàng trong việc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. Điều này bao gồm việc hỗ trợ trình bày và nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giúp quá trình đăng ký doanh nghiệp diễn ra mượt mà và nhanh chóng.

V. Hỗ Trợ Khắc Dấu và Thông Báo Mẫu Dấu

Một phần quan trọng khác của dịch vụ là hỗ trợ khắc dấu công ty và thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký doanh nghiệp. Quy trình này đảm bảo rằng dấu công ty được tạo ra đúng quy cách và được thông báo đúng cách cho các cơ quan liên quan.

VI. Mở Tài Khoản Ngân Hàng và Thông Báo Tài Khoản Ngân Hàng

Dịch vụ còn bao gồm hướng dẫn và hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và thông báo số tài khoản cho cơ quan thuế. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý tài chính và tuân thủ các quy định thuế.

VII. Đăng Ký Thuế và Tư Vấn Thuế

Ngoài ra, dịch vụ cung cấp tư vấn về các vấn đề thuế và hỗ trợ trong việc đăng ký thuế. Sự hỗ trợ này giúp doanh nghiệp hiểu rõ và tuân thủ các quy định thuế, giảm thiểu rủi ro và sai sót.

VIII. Hỗ Trợ Thủ Tục Hành Chính Khác

Cuối cùng, tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh, dịch vụ cũng sẽ hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính và giấy phép cần thiết khác. Điều này bao gồm việc giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định đặc thù của ngành, từ việc xin các giấy phép kinh doanh đặc biệt đến việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý cụ thể. Sự hỗ trợ này giúp doanh nghiệp tránh được những rắc rối không cần thiết và tập trung vào hoạt động kinh doanh chính của mình.

Tóm lại, gói dịch vụ thành lập công ty bao gồm một loạt các dịch vụ cụ thể, từ việc tư vấn lựa chọn loại hình công ty, hỗ trợ đặt tên, soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ pháp lý, nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, hỗ trợ khắc dấu và thông báo mẫu dấu, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký thuế và tư vấn thuế, cho đến hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính khác. Qua đó, dịch vụ này cung cấp một giải pháp toàn diện giúp quá trình thành lập công ty diễn ra suôn sẻ và hiệu quả, giúp doanh nghiệp mới có thể nhanh chóng bắt đầu hoạt động kinh doanh một cách thuận lợi.

Phí Dịch Vụ Và Các Chi Phí Khác Của Dịch Vụ Thành Lập Công ty

I. So Sánh Chi Phí và Gói Dịch Vụ

Trong thị trường hiện nay, chi phí và các gói dịch vụ cung cấp bởi các công ty tư vấn đa dạng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đăng ký và bắt đầu hoạt động kinh doanh. Các dịch vụ bao gồm đăng ký giấy phép kinh doanh, mã số thuế, khắc dấu công ty, công bố mẫu dấu, chuẩn bị hồ sơ góp vốn, sổ thành viên/cổ đông, tư vấn mở tài khoản ngân hàng, thiết lập hồ sơ pháp lý khai thuế ban đầu, và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

II. Phân Loại Gói Dịch Vụ và Chi Phí Tương Ứng

Các gói dịch vụ và chi phí của chúng thay đổi dựa trên nhu cầu cụ thể và ngân sách của mỗi doanh nghiệp. Gói Cơ Bản thường bao gồm các dịch vụ cơ bản với chi phí ước tính từ 1,000,000 đến 2,000,000 VND. Gói Nâng Cao, với chi phí từ 3,000,000 đến 5,000,000 VND, bao gồm các dịch vụ cơ bản cùng với tư vấn pháp lý chi tiết và hỗ trợ kế toán, thuế, và vận hành doanh nghiệp. Gói Tùy Chỉnh, cung cấp dịch vụ được tùy chỉnh hoàn toàn dựa trên nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, thường có chi phí cao hơn và phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể.

III. Lựa Chọn Công Ty Tư Vấn

Quyết định lựa chọn công ty tư vấn nên dựa trên phạm vi dịch vụ, chi phí dịch vụ, uy tín và đánh giá của khách hàng, cũng như khả năng cung cấp hỗ trợ và tư vấn sau khi thành lập công ty. Đề xuất cuối cùng nên dựa trên sự đánh giá kỹ lưỡng về nhu cầu cụ thể và ngân sách của bạn, cũng như tương tác trực tiếp với các công ty.

IV. Gói Dịch Vụ của Unilaw

Unilaw cung cấp Gói Cơ Bản, phù hợp với start-up và doanh nghiệp nhỏ, với chi phí từ 1,000,000 – 2,000,000 VND. Gói Nâng Cao, dành cho doanh nghiệp vừa và lớn hoặc có yêu cầu đặc biệt, có chi phí từ 3,000,000 – 5,000,000 VND. Gói Tùy Chỉnh của Unilaw được tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của khách hàng, với chi phí dựa trên yêu cầu cụ thể.

V. Ưu đãi Giá của Unilaw

Unilaw có giá cạnh tranh phù hợp với thị trường, tập trung vào việc cung cấp giá trị gia tăng thông qua chất lượng dịch vụ và hỗ trợ sau dịch vụ. Ưu đãi và khuyến mãi được cung cấp cho khách hàng lần đầu và các gói khuyến mãi định kỳ. Sự linh hoạt trong việc lựa chọn dịch vụ giúp khách hàng có thể tùy chỉnh gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ, đồng thời đảm bảo mức giá hợp lý. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có giá ưu đãi hợp lý nhất.

Tổng Kết 

Unilaw tập trung vào việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao, linh hoạt và đa dạng, đồng thời đảm bảo giá tương đối cạnh tranh. Sự chú trọng vào việc hiểu rõ nhu cầu khách hàng và cung cấp các giải pháp tùy chỉnh giúp công ty tạo ra một lợi thế cạnh tranh rõ ràng trên thị trường. Unilaw không chỉ thu hút khách hàng mới mà còn tạo dựng lòng tin và mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

error: Content is protected !!