TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

23:08 | |

Địa điểm cư trú của trọng tài viên: Nên lựa chọn trọng tài viên cư trú tại địa điểm giải quyết tranh chấp. Bởi lẽ điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho trọng tài trong việc di chuyển, đồng thời giảm chi phí giải quyết tranh chấp. 

Quốc tịch và Ngôn ngữ của trọng tài viên: 

Nên lựa chọn trọng tài viên là người Việt Nam và có thể sử dụng tiếng nước ngoài là ngôn ngữ được sử dụng trong giao dịch (nếu có). Vì ngôn ngữ được sử dụng để giải quyết tranh chấp là tiếng Việt cho nên Quốc tịch ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý và xu hướng tư duy của trọng tài, đồng thời việc sử dụng ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ sẽ có cái nhìn tường minh hơn về các nội dung trong hồ sơ vụ án. Việc có một bên tham gia tranh chấp là doanh nghiệp nước ngoài nên việc sử dụng được tiếng nước ngoài là một lợi thế việc nghiên cứu hồ sơ vụ việc.

Kinh nghiệm áp dụng pháp luật của trọng tài viên: 

Nên lựa chọn trọng tài viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát sinh tranh chấp đồng thời có kiến thức nền tảng về luật. Vì trọng tài có kinh nghiệm trong lĩnh vực này sẽ có cái nhìn sâu rộng về bản chất nội dung tranh chấp, đồng thời nên chọn trọng tài có cả kiến thức chuyên sâu và hiểu biết về Luật, trong trường hợp trọng tài chỉ chuyên về nội dung giao dịch mà không có chuyên môn về luật thì nên lựa chọn thêm trọng tài có kiến thức về Luật.

Quan điểm của trọng tài viên trong các vụ việc tương tự: 

Nên tham khảo các bài báo, sách của trọng tài viên sẽ được chọn để biết quan điểm của trọng tài này sẽ tư duy khi giải quyết vụ việc. Điều này giúp định hướng được các quan điểm chưa rõ ràng trong việc áp dụng pháp luật trong vấn đề tranh chấp cụ thể.

Xem thêm: Khiếu nại thương mại

thông tin cá nhân khách hàng phát triển trí tuệ nhân tạo

Vụ kiện giữa David Krescent và Công ty Apple vì buộc phải cung cấp thông tin cá nhân khi mua hàng trực tuyến

 Hình thức mua hàng trực tuyến những năm gần đây rất phát triển tại Việt Nam. Rất nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đòi hỏi thông tin cá nhân khách hàng, bao gồm: Số điện thoại và địa chỉ khi thanh toán mua các sản phẩm tải về trên mạng …

người chưa thành niên quyền con người đảm bảo tranh tụng trong tố tụng dân sự Axie Infinity and Dispute Resolution

Bảo đảm quyền của bị can chưa thành niên trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

Người chưa thành niên là một trong những nhóm người yếu thế, dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Đặc biệt, khi tham gia vào quá trình tố tụng hình sự, giai đoạn điều tra vụ án với tư cách bị can thì quyền của họ lại càng có nguy cơ cao bị xâm hại. Bài …

Limitation of human rights người hoạt động kháng chiết bị nhiễm chất độc háo học

Limitation of human rights: Constitutional principle and expected values in the rights protection in Vietnam

The Constitution of Vietnam fully recognizes all human rights. However, most constitutional rights are not absolute and they can be limited on the basis of national defense, national security, order, social security, social ethics and public health. The authors, however, argue that the rights need to be limited and conformed with acceptable international standards. This paper …

administrative procedures bảo đảm quyền con người giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Solutions to enhance the effectiveness regarding the implementation of law on the right to access information on administrative procedure

Accessing information about administrative procedures is one of important contents of the right to access information prescribed by Vietnamese laws. The right to access information about administrative procedures is one of the factors making the transparency and reliability of the state management and it is related to the the democracy and the law governed state. Ensuring the right …

thủ tục tố tụng hình sự Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại the Law on Mediation and Dialogue at Court nghề Luật sư, hệ thống pháp luật

Vấn đề giới tính trong việc áp dụng thủ tục tố tụng hình sự tại Việt Nam

Hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật tố tụng hình sự nói riêng đã bước đầu có các quy định riêng đối với những người chưa rõ về giới tính, chưa xác định giới tính hoặc có nghi ngờ về giới tính. Tuy nhiên, các quy định cụ thể trong các điều …

Người bị buộc tội

Các trường hợp chỉ định người bào chữa cho người bị buộc tội trong tố tụng hình sự Việt Nam

Bài viết phân tích quy định pháp luật về các trường hợp bắt buộc chỉ định bào chữa cho người bị buộc tội ( NBBT) trong Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành, mục đích góp phần làm rõ tính nhân đạo xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Bên cạnh đó, nhóm tác giả …

luat-dat-dai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế

Hiện nay, quy định pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) có sự phân biệt đối xử giữa tổ chức kinh tế có vốn đầu tư trong nước với chủ thể có vốn đầu tư nước ngoài. Không những vậy, điều kiện để thực hiện quyền chuyển nhượng của các tổ chức kinh tế còn khó …

người chưa thành niên quyền con người đảm bảo tranh tụng trong tố tụng dân sự Axie Infinity and Dispute Resolution

Quyền con người trong thi hành hình phạt tù thông qua hoạt động kiểm sát của Viện Kiểm sát

Trong bài viết này, tác giả chỉ ra các quy định pháp luật về kiểm sát hoạt động thi hành hình phạt tù của cơ quan Viện Kiểm sát. Phân tích và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị để có thể nâng cao hiệu quả trong hoạt động giám sát, xử lý vi …

người đồng tính

Bảo đảm quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới trong hoạt động giam, giữ theo quy định của pháp luật Việt Nam

Trong hơn 30 năm đổi mới, hệ thống pháp luật Việt Nam đã hoàn thiện hơn cả về tư duy pháp lý và kỹ thuật lập pháp ở tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là vấn đề quyền con người. Những quy định của pháp luật về quyền con người là đảm bảo quan …

người đồng tính tố tụng hình sự bảo đảm quyền con người

Chính sách pháp luật tố tụng hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm do người dưới 18 tuổi thực hiện nói riêng là trách nhiệm của mỗi công dân, từng gia đình, các cơ quan nhà nước và của toàn thể xã hội. Cuộc đấu tranh này chỉ có thể thu được kết quả tốt khi có sự …

error: Content is protected !!