THIẾT KẾ BỐ TRÍ MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN: DẤU HIỆU PHÂN BIỆT CÔNG NGHỆ CAO

08:00 | |

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là gì và tại sao nó quan trọng?

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với các sản phẩm hoặc quá trình do lao động sáng tạo của con người tạo ra. Quyền sở hữu trí tuệ giúp khuyến khích sự đổi mới sáng tạo, tăng cường cạnh tranh và thu hút đầu tư. Quyền sở hữu trí tuệ cũng là một tài sản có giá trị của tổ chức, cá nhân và có thể được chuyển nhượng, cấp phép hoặc kinh doanh.

Một trong các quyền sỡ hữu trí tuệ là thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Nó là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn. Đây là một trong những loại sở hữu công nghiệp quan trọng trong lĩnh vực công nghệ cao, có vai trò to lớn trong việc phát triển các sản phẩm điện tử, viễn thông, máy tính, y tế và nhiều ngành khác. Bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn giúp khuyến khích sự đổi mới sáng tạo, tăng cường cạnh tranh và thu hút đầu tư trong ngành công nghiệp này.

Điều kiện bảo hộ và đối tượng không được bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Để được bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, thiết kế bố trí phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Có tính nguyên gốc: Là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả; Chưa được những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn biết đến một cách rộng rãi tại thời điểm tạo ra thiết kế bố trí đó.
  • Có tính mới thương mại: Chưa được khai thác thương mại tại bất kỳ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký.

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí:

  • Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn;
  • Thiết kế bố trí là sự kết hợp các phần tử, các mối liên kết thông thường chỉ được coi là có tính nguyên gốc nếu toàn bộ sự kết hợp đó có tính nguyên gốc theo quy định ở trên.

Quyền đăng ký, sở hữu, quản lý và sử dụng thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Quyền đăng ký thiết kế bố trí thuộc về Nhà nước. Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký thiết kế bố trí:

  • Tác giả tạo ra thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;
  • Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Người có quyền đăng ký thiết kế bố trí có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

Thủ tục hồ sơ lệ phí đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Để đăng ký thiết kế bố trí, tổ chức, cá nhân phải nộp những hồ sơ sau đây:

– 02 Tờ khai đăng ký Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (mẫu số 02-TKBT);

– Bản sao của Thiết kế Bố Trí;

– Bản sao của Mạch Tích Hợp Bán Dẫn;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Phí, lệ phí đăng ký thiết kế bố trí gồm²:

– Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

– Phí công bố: 120.000VNĐ

– Phí tra cứu: 180.000VNĐ

Thời gian xử lý từ khi tiếp nhận được toàn bộ các giấy tờ là 12 tháng.

Liên hệ với Unilaw để được hỗ trợ về thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Khi đã được cấp văn bằng hoặc giấy chứng nhận bảo hộ, tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng độc quyền các loại quyền sở hữu trí tuệ của mình và có thể yêu cầu ngừa ngừa hoặc xử lý khi bị vi phạm. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là việc sử dụng các loại quyền sở hữu trí tuệ mà không được sự cho phép của người có quyền. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể bị xử lý theo con đường dân sự (đòi bồi thường thiệt hại), hành chính (phạt tiền) hoặc hình sự (phạt tiền hoặc tù) tùy theo mức độ vi phạm.

Nếu bạn cần một luật sư chuyên về quyền sở hữu trí tuệ để giúp bạn với việc với việc đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn nói riêng, cũng như đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hay các vấn đề liên quan khác nói chung, bạn có thể liên lạc với Unilaw qua số điện thoại: 0912266811 hoặc email: legal@unilaw.vn. Unilaw là một công ty luật có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này và đã từng giúp nhiều khách hàng thành công trong việc xin cấp văn bằng hoặc giải quyết tranh chấp liên quan. Tôi cam kết cung cấp cho bạn các dịch vụ pháp lý quyền sở hữu trí tuệ chất lượng cao và giá cả cạnh tranh. Hãy liên lạc với Unilaw để được tư vấn miễn phí và nhận được sự hỗ trợ tận tình.

error: Content is protected !!