THỜI ĐIỂM PHÁT SINH TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM

03:14 | |

      I. Nội dung vụ việc: 

Bên A mua bảo hiểm thân vỏ của bên B (nhà bảo hiểm) cho tàu của mình. Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, tàu của bên A trong lúc hành hải đã tiến hành thả neo theo lệnh của Thuyền trưởng để kiểm tra. Lúc này tàu đang trong trạng thái thả trôi. Tàu của bên A bị tàu lạ đâm và bị đắm. 

Sau khi sự cố xảy ra, bên A đã thông báo cho bên B biết về vụ việc. Đồng thời bên A đã tiến hành các công việc tìm kiếm và trục vớt tàu nhưng không thành công do không xác định được vị trí tàu đắm. Sau sự cố trên bên A yêu cầu bên B bồi thường theo thoả thuận của hợp đồng bảo hiểm nhưng bị từ chối với lý do bên B cho rằng “[…] do tàu NA bị chìm mà không tìm được xác tàu, nên bị đơn không xác định được phạm vi hoạt động của tàu có nằm trong vùng biển cho phép hoạt động hay không nên chưa đủ cơ sở để bồi thường thiệt hại. […]”.

Do không được bồi thường công ty A đã khởi kiện yêu cầu B (1) bồi thường tổn thất thân vỏ; (2)trả tiền chi phí hợp lý để tìm kiếm tàu; (3) lãi chậm thanh toán. Toà sơ thẩm chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của công ty A. B kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm yêu cầu không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của A và đề nghị toà phúc thẩm xem xét lại về chi phí tìm kiếm tàu.

        II.  Phân tích hướng xử lý.

Bên B cho rằng không xác định được địa điểm tàu xảy ra tai nạn với lập luận:  “[…] Ti Kết quả dò tìm xác tàu ngày 25/03/2017 của Công ty MTN khẳng định sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm từ vị trí thông báo, mở rộng bán kính khoảng 5 hải lý, Công ty chúng tôi không tìm thấy xác tàu NA. Ngoài ra,Công ty MTN đã thực hiện công việc dò tìm lần 2 nhưng kết quả là vẫn không tìm thấy xác tàu. Do đó,bị đơn cho rằng vẫn có khả năng tổn thất tàu NA không thuộc phạm vi bảo hiểm thân tàu, thuyền theokhoản 1 mục A Điều 6 của Quy tắc bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm rủi ro chiến tranh thân tàu và bảo hiểmtrách nhiệm dân sự của chủ tàu đối với tàu, thuyền hoạt động trên sông hồ, vùng nội thủy và vùng biểnViệt Nam. Cụ thể là P không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm bồi thường nếu tổn thất xảy ra do những nguyên nhân là tàu, thuyền không đủ khả năng hoạt động hoặc hoạt động ngoài phạm vi quyđịnh. […]”.

Bên B cho rằng vì không tìm thấy xác tàu đắm, nên có khả năng địa điểm tàu đắm  không thuộc phạm vi được phép hoạt động của tàu và ngoài phạm vi được bảo hiểm mà các bên đã thảo thuận.

Lập luận trên không vững chắc. Bởi lẽ, địa điểm xảy ra thiệt hại không phải nơi tàu chìm mà là tại nơi có sự va chạm xảy ra. Mối liên hệ giữa việc tàu bị chìm và sự kiện tàu bị va chạm có tính chất nhân quả, nếu không có việc đam va thì thiệt hại đã không xảy ra. Do đó, nơi tai nạn diễn ra là nơi phát sinh trách nhiệm bảo hiểm. Dù sau đó tàu chìm tại nơi khác không thuộc vùng biển tàu được hoạt động theo quy định của pháp luật và theo sự thoả thuận của các bên, thì điều này cũng không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ chi trả bảo hiểm.

Căn cứ Báo cáo giám định lần III ngày 12/04/2017 mục kết quả thẩm vấn lời khai thuyền viên tàu NA liên quan đến vụ chìm đắm tàu  HKN Thuyền trưởng khai báo rằng ông chỉ nhớ vị trí của tàu khi xảy ra sự cố máy chính: 14Q: xin ông cho biết vị trí tàu bị đâm va. 14A: tôi chỉ nhớ vị trí sự cố là Vĩ độ 19038’N, kinh độ 106008’E, vị trí tàu chìm tôi không xác định được.”.  toạ độ va chạm tàu được Báo cáo giám định đề cập hoàn toàn nằm trong vùng được phép hoạt động. Do đó địa điểm phát sinh sự kiện bảo hiểm phải xác định là nơi xảy ra tai nạn và trong phạm vi hoạt động của tàu.

Đồng tình với quan điểm này Bản án số: 160/2021/KDTM- PT đưa ra các lập luận để giải quyết như sau:

Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm Bản án lập luận: 

“[…] Thi điểm hoạt động cuối cùng của tàu đã được xác định theo lời khai của Thuyền trưởng tàu tại Kháng nghị hàng hải ngày 20/2/2017 và Biên bản phỏng vấn thuyền viên ngày8/3/2017 của Giám định viên PESI thì vị trí tàu thả neo để kiểm tra là φ106°08’E λ19°38’N lúc 02h ngày18/2/2017. Việc dừng tàu để kiểm tra “dừng máy, thả trôi” là việc tạm dừng hoạt động của tàu xảy ratrước thời điểm bị tàu lạ đâm va. Do vậy, tọa độ này được xác định là tọa độ hoạt động cuối cùng củatàu trước khi xảy ra tai nạn.[…]”. 

Quan điểm phân tích trên chỉ ra rằng lúc tàu bị đâm va là thời điểm trách nhiệm bảo hiểm phát sinh. Do tại thời điểm xảy ra va chạm tàu đang ở tại vị trí φ106°08’E λ19°38’N do đó toạ độ này được xác định là nơi sự kiện bảo hiểm phát sinh.

Địa điểm phát sinh nghĩa vụ bảo hiểm là vị trí tàu bị đâm va và toà án căn cứ vào 2 nội dung sau để xác định vị trí này:

      1. Lời khai của thuyền trưởng:

“[…] Thi điểm hoạt động cuối cùng của tàu đã được xác định theo lời khai của Thuyền trưởng tàutại Kháng nghị hàng hải ngày 20/2/2017 và Biên bản phỏng vấn thuyền viên ngày 8/3/2017 của Giámđịnh viên PESI thì vị trí tàu thả neo để kiểm tra là φ106°08’E λ19°38’N lúc 02h ngày 18/2/2017 . […] Ta độ này cách bờ biển Sầm Sơn, Thanh Hóa dưới phạm vi hải lý cho phép (i 20 hải lý) […]”. 

      2. So sánh thời tiết tại vùng biển xảy ra đắm tàu so với thời tiết tại địa điểm theo lời khai của thuyền trưởng (vùng biển thanh hoá): 

Bản án lập luận: 

“[…] ti điểm 2 Mục II Báo cáo điều tra tai nạn chìm tàu Nhật Anh tại vùng biển Thanh Hóa số 362/BC-CVHHQN ngày 05/5/2017 của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh thì “theo bản diễn biến thời tiết tại vùng ven biển Thanh Hóa ngày 27/2/2017 của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, thời tiết ven biển Thanh Hóa từ 19h00 phút ngày 17/2/2017 đến 17h00 phút ngày 18/2/2017 như sau: đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ; gió đông đến đông nam cấp 1-2; tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù; không có hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió mùa đông bắc, dông tố, bão” […]

Khon 1 mục III Báo cáo cũng phân tích lại thời tiết xảy ra trùng khớp với bản tin dự báo thời tiết và tạithời điểm tàu bị va, đâm. Như vậy, thời tiết trùng khớp với lời khai của thuyền trưởng và thuyền viên vềviệc có sương mù vào sáng sớm. Thời tiết đảm bảo cho tàu Nhật Anh được hoạt động cách xa bờ hoặc nơitrú ẩn quá 20 hải lý theo quy định (nếu có).[…]”. Toà án cho rằng thời tiết tại nơi xảy ra tai nạn khớp với thời tiết tại biển Thanh Hoá cũng như phù hợp với lời khai của thuyền trưởng. Do đó địa điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm là tại toạ độ  “[…] φ106°08E λ19°38’N lúc 02h ngày 18/2/2017 . […] Ta độ này cách bờ biển Sầm Sơn, Thanh Hóa dưới phạm vi hải lý cho phép[…]”.

Kết luận:  Từ các phân tích trên có thể nhận định rằng. Thời điểm và địa điểm sự kiện bảo hiểm diễn ra là tại thời điểm và địa điểm xảy ra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại.

 Xem thêm: MIỄN TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TÀU

hai cây đối diện biểu tượng cho tranh chấp góp vốn trong công ty TNHH

TRANH CHẤP VỐN GÓP TRONG CÔNG TY TNHH: BẢN ÁN SỐ 10/2021/KDTM-PT

Giải quyết tranh chấp vốn góp trong Công ty TNHH đòi hỏi hiểu biết pháp luật và chiến lược rõ ràng. Bài viết cung cấp hướng dẫn, lời khuyên và biện pháp thực tiễn để đảm bảo quyền lợi

0 comments
Bình minh trên biển - tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

THAY ĐỔI TỶ LỆ VỐN GÓP CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH

Bài viết hướng dẫn cụ thể về quy trình thay đổi tỷ lệ vốn góp cho thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, bao gồm các bước chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, và tuân thủ pháp luật, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đúng quy định để bảo vệ quyền lợi thành viên và công ty.

Hướng dẫn thành lập công ty TNHH hai thành viên từ 2024

QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Bài viết cung cấp hướng dẫn về việc thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, bao gồm điều kiện, hồ sơ cần thiết, quy định pháp luật, phí và lệ phí áp dụng từ năm 2024. Đồng thời, bài viết đề xuất các khuyến nghị từ chuyên gia để giúp doanh nghiệp mới thành lập phát triển bền vững.

0 comments
Dòng sông nhỏ chảy qua khu rừng- quá trình giải thể công ty TNHH 1 thành viên

HƯỚNG DẪN GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Bài viết cung cấp hướng dẫn chi tiết về giải thể công ty TNHH 1 thành viên, bao gồm các bước từ quyết định giải thể đến xử lý sau giải thể, nhấn mạnh vào thủ tục pháp lý và lời khuyên từ chuyên gia.

0 comments
Con tàu trên biển khơi thể hiện bảo hiểm hàng hải

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM HÀNG HẢI: KHÁI NIỆM VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Bài viết cung cấp cái nhìn khái quát về hợp đồng bảo hiểm hàng hải, từ định nghĩa đến các điều luật liên quan, giúp bảo vệ tài chính và quản lý rủi ro.

0 comments
cảng biển yên bình - dịch vụ hàng hải

DỊCH VỤ HÀNG HẢI: TRỤ CỘT CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Dịch vụ hàng hải đóng vai trò thiết yếu trong thương mại quốc tế, bao gồm vận chuyển biển, logistics, quản lý cảng, và tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả

0 comments
Cảnh thiên nhiên yên bình tượng trưng cho tạm ngừng kinh doanh

TẠM NGỪNG KINH DOANH LÀ GÌ?

Bài viết cung cấp cái nhìn tổng quan về thủ tục đăng ký, nghĩa vụ pháp lý, và các bước chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho việc tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

0 comments

 Bản án về tranh chấp hợp đồng góp hụi số 431/2023/DS-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN BẢN ÁN 431/2023/DS-PT NGÀY 15/12/2023 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GÓP HỤI Ngày 15 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Long An xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 358/2023/TLPT-DS ngày 25 tháng 10 năm 2023 về “Tranh chấp …

0 comments

Bản án về tranh chấp hợp đồng thuê tài sản số 415/2023/DS-PT

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK BẢN ÁN 415/2023/DS-PT NGÀY 18/12/2023 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN Ngày 18/12/2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 312/2023/TLPT-DS ngày 17/10/2023 về “Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản”. Do …

0 comments

Bản án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản số 73/2023/DS-PT

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN BẢN ÁN 73/2023/DS-PT NGÀY 18/12/2023 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN Ngày 18 tháng 12 năm 2023 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 55/2023/TLPT-DS ngày 04 …

0 comments
error: Content is protected !!