LUẬT SƯ VỀ LUẬT ĐẦU TƯ

Đầu tư

Cả doanh nghiệp, cá nhận đầu tư vốn để được hưởng lợi nhuận lâu dài và hưởng các lợi ích trong tương lai. Những lợi ích này có thể bao gồm lãi suất cộng dồn, tài sản tăng giá trị hoặc cổ tức. Vì vậy, đầu tư đòi hỏi tư duy chiến lược dài hạn.

Đầu tư có thể được thực hiện thông qua nhiều kênh khác nhau, chẳng hạn như thông qua các công ty đầu tư, quỹ đầu tư hoặc ngân hàng. Mục đích của việc đầu tư là giữ tiền an toàn, đồng thời cho phép nó phát triển. Đầu tư có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, bao gồm (nhưng không giới hạn):

 • Các quỹ
 • Bất động sản
 • Đầu tư nước ngoài

Tuy nhiên, đầu tư cũng có thể mang lại rủi ro nếu nó không được thực hiện đúng cách.  Do đó, điều quan trọng là phải hiểu tiền của mình đang đi đâu, dự kiến sẽ phát triển như thế nào và khi nào nhận được lợi tức từ khoản đầu tư.

Tại sao phải đầu tư?

Nếu các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn tự mình thiết lập tài chính trong tương lai, đầu tư là một cách tốt để đạt được mục tiêu đó. Hơn nữa, nếu họ có vốn mà họ không có nhu cầu ngay lập tức, việc đầu tư có thể tích trữ một cách an toàn mà còn có thể tích lũy theo thời gian.

Pháp luật

Pháp luật đầu tư là lĩnh vực luật được xây dựng để điều chỉnh các hoạt động đầu tư của các cá nhân cũng như các doanh nghiệp. Vì đầu tư là một hoạt động thương mại, nên nó vẫn bị ràng buộc bởi quy định của Luật thương mại. Ngoài ra, nó bị chi phối mạnh mẽ bởi các các luật: Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh bất động sản, Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật chứng khoán.

Luật sư về luật đầu tư là gì?

Luật sư đầu tư có kinh nghiệm xử lý tất cả các loại hình đầu tư từ đầu tư cá nhân hoặc doanh nghiệp đến đầu tư trong nước hoặc quốc tế. Luật sư của Unilaw làm việc chặt chẽ với khách hàng khi mua, bán và cấu trúc các khoản đầu tư với trọng tâm chính là bảo vệ và gia tăng tài sản cho nhà đầu tư. Chúng tôi hiểu biết vững chắc về những gì nhà đầu tư cần làm để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của họ. Hơn nữa, luật sư đầu tư có thể giúp bạn đánh giá được dự án đầu tư nào có khả năng mang lại lợi ích dài hạn, hơn là các khoản đầu tư rủi ro hoặc bất hợp pháp.

Mạng lưới luật sư về luật đầu tư của chúng tôi có kỹ năng và kinh nghiệm trong việc đối phó với những tình huống này sẽ đảm bảo rằng nhà đầu tư đưa ra quyết định đúng đắn đối với các khoản đầu tư của mình.

Khi nào cần luật sư về luật đầu tư?

Một số tình huống nhà đầu tư có thể muốn tìm kiếm lời tư vấn của luật sư gồm:

 • Nếu nhà đầu tư đang cân nhắc mua một bất động sản đầu tư;
 • Nếu nhà đầu tư muốn cấu trúc các khoản đầu tư của mình để tối đa hóa lợi nhuận;
 • Nếu nhà đầu tư đang cân nhắc bán các khoản đầu tư của mình;
 • Nếu nhà đầu tư muốn đa dạng hóa các khoản đầu tư;
 • Nếu nhà đầu tư muốn bảo vệ tốt hơn các khoản đầu tư hiện có;
 • Nếu quỹ đầu tư và cần lời khuyên liên quan đến luật;
 • Đầu tư liên doanh, liên kết;
 • Đàm phán các điều khoản đầu tư.

Luật sư đầu tư sẽ làm những gì?

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tư vấn pháp luật chuyên môn và chiến lược khi đầu tư vào bất kỳ loại bất động sản hoặc tài sản nào. Luật sư sẽ tư vấn cho bạn cách tốt nhất để tối đa hóa lợi ích đầu tư. Với kinh nghiệm cần thiết, luật sư đầu tư có thể hỗ trợ bạn thông qua tất cả các giai đoạn của quá trình đầu tư. Ngoài ra, họ sẽ có thể soạn thảo và đàm phán các hợp đồng đầu tư à hỗ trợ các vấn đề thuế có thể phát sinh.

Cần luật sư về luật đầu tư?

Bạn có cần một luật sư về luật đầu tư? Đề xuất yêu cầu với Unilaw mà không phải trả trước.

error: Content is protected !!