LƯU HUẾ

LƯU HUẾ

Thạc sỹ Luật, Phó Giám Đốc

Nha Trang, Khánh Hòa
0912173618
hue.lt@unilaw.vn
tiểu sử

Luật sư về luật đầu tư, luật doanh nghiệp

KINH NGHIỆM

Bà Lưu Huế đã có kinh nghiệm làm việc nhiều năm về luật doanh nghiệp, đặc biệt là về tư vấn thành lập công ty, về giấy phép hoạt động, nhượng quyền thương mại, phân phối, bất động sản và mua bán & sáp nhập. Bà LưuHuế đã được trường Đại học Francois-Rabelais – Tours của Pháp cấp bằng Thạc sỹ luật về Luật Kinh doanh Quốc tế và được trường Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội cấp bằng Cử nhân Tiếng Pháp. Trước khi làm việc tại Unilaw, Bà Lưu Thị Huế đã từng làm việc cho một trong những nhà phát triển bất động sản lớn tại Việt Nam với vị trí Giám đốc pháp lý và là luật sư nội bộ cho Big C Việt Nam – thuộc Tập đoàn Casino của Pháp tại Việt Nam.

ĐÀO TẠO

  • Bằng Thạc sỹ Luật kinh doanh quốc tế do Đại học Francois-Rabelais – Tours của Pháp cấp.
  • Bằng cử nhân Ngoại ngữ do Đại học Ngoại ngữ Hà Nội cấp
error: Content is protected !!