NGUYỄN NHƯ HẢI

NGUYỄN NHƯ HẢI

Luật sư điều hành

Hà Nội
0912266811
hai.nn@unilaw.vn
tiểu sử

Luật sư về luật hàng hải, luật bảo hiểm, luật bất động sản

KINH NGHIỆM

Ông Hải có nhiều năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn pháp luật doanh nghiệp với vai trò là luật sư riêng cho nhiều doanh nghiệp khác nhau, gồm: tư vấn thành lập công ty và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, cổ phần hóa và tái cơ cấu tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước, tư vấn về chuyển nhượng cổ phần, bán cổ phần của các công ty cổ phần cho các nhà đầu tư và ra công chúng thông qua thị trường chứng khoán và các trung tâm giao dịch chứng khoán.

Ông Hải đã cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho hơn 500 công ty và doanh nghiệp nước ngoài, cho hơn 10 dự án kinh doanh tài trợ bởi nhà tài trợ nước ngoài, và hơn 10 công ty và doanh nghiệp trong nước trong các lĩnh vực khác nhau, các ngành công nghiệp khác nhau như ngành công nghiệp ô tô, ngành công nghiệp giải trí, vận tải, mỹ phẩm, nhà hàng và khách sạn, bất động sản, y tế, logistics, xuất khẩu hàng may mặc, sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc cao cấp, kinh doanh sân golf, kinh doanh dịch vụ casino, kinh doanh và nhập khẩu thiết bị y tế, các dự án giáo dục, kinh doanh dịch vụ giải trí và đào tạo trực tuyến, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh bán buôn, bán lẻ (siêu thị), kinh doanh và nhập khẩu thiết bị ngân hàng và máy ATM, sản xuất hóa chất và hóa dầu.

ĐÀO TẠO

  • Bằng Cử nhân Luật do Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 1999
  • Chứng chỉ thẩm định giá do Bộ Tài chính cấp năm 2003
  • Chứng chỉ Luật sư do Bộ Tư pháp cấp năm 2003
  • Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội
error: Content is protected !!