Chuyên mục: Thư viện

21:14 | |

HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH

HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH GIỮA BÊN E VÀ BÊN C này được ký kết và sẽ có hiệu lực kể từ ngày [] tháng [] năm [], giữa CÔNG TY

READ MORE
11:33 | |

HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Hợp đồng quản lý Khách Sạn này được lập và thỏa thuận …. vào ngày      200 bởi: [  ] (dưới đây được hiểu là “Bên Thuê”), [  ] (dưới đây

READ MORE
sat-nhap-doanh-nghiep
15:44 | |

HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN EXCLUSIVE DISTRIBUTION CONTRACT CĂN CỨ VÀO: BASE ON • Luật Thương mại số [] được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa

READ MORE
14:43 | |

HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG

Hợp đồng này được lập giữa Bên A và Bên B theo nguyên tắc đàm phán thiện chí về việc Bên B thuê [ ] (sau đây gọi là “Trung

READ MORE
error: Content is protected !!