Chuyên mục: Góc luật sư

luat-so-sanh
21:34 | |

KHOA HỌC LUẬT SO SÁNH

Khái niệm Để nắm bắt được khoa học luật so sánh, vấn đề có ý nghĩa quyết định là cần phải làm rõ khái niệm luật học so sánh là

READ MORE
luat-so-sanh
20:31 | |

KHÁI NIỆM VỀ LUẬT HỌC SO SÁNH

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, môn học luật học so sánh ngày càng phát huy vai trò đặc biệt của nó. Hiện nay ở Việt Nam, luật học

READ MORE
10:24 | |

TỔNG QUAN KHÁI NIỆM LIÊN QUAN VỀ NGHỀ LUẬT SƯ TRONG ĐẠO ĐỨC LUẬT SƯ TRONG THỜI KỲ MỚI

1.Nghề luật sư                                                                                                1.1. Khái niệm Quan niệm hoạt động luật sư như một nghề nghiệp trong xã hội không phải đã được thừa nhận trong hệ thống pháp luật

READ MORE
error: Content is protected !!