Chuyên mục: Góc luật sư

hop-dong-bot
21:22 | |

NGUỒN VỐN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG BOT

Hợp đồng BOT thường là những hợp đồng lớn trong các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, nhà máy điện… Chính vì vậy, nguồn vốn kinh phí

READ MORE
nghề Luật sư
20:33 | |

KỸ NĂNG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

Khi hai bên đã thống nhất được với nhau về một nguyên tắc cụ thể, Luật sư giúp hai bên, đặc biệt là thân chủ mình, soạn thảo ngôn ngữ

READ MORE
unilaw
21:39 | |

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG

Hoạt động đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế bên cạnh những đặc điểm chung như đàm phán các loại hợp đồng thông thường khác thì cũng có những

READ MORE
error: Content is protected !!