VỀ CHÚNG TÔI

Unilaw là một hãng luật năng động, chuyên tư vấn pháp lý và đại diện trong tranh chấp thương mại cho các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

LĨNH VỰC TƯ VẤN

Unilaw chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý và đại diện trong tranh chấp thương mại cho các doanh nghiệp, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực sau:

TẠI SAO NÊN CHỌN UNILAW

Thương hiệu quốc tế, hiểu biết chuyên sâu về luật kinh doanh, phí dịch vụ hợp lý là những lý do tại sao khách hàng nên chọn chúng tôi.

THÀNH VIÊN CỦA MẠNG LƯỚI UNILAW

Thành viên của Unilaw - mạng lưới các hãng luật độc lập quốc tế khắp Châu Âu và các khu vực khác, được thành lập từ năm 1970

KINH NGHIỆM CHUYÊN SÂU

Unilaw có các luật sư chuyên sâu về các lĩnh vực bất động sản, bảo hiểm, hàng hải, nhượng quyền, thương mại điện tử và chuyển giao công nghệ.

MỨC PHÍ HỢP LÝ

Unilaw cho rằng các doanh nghiệp có quyền tiếp cận dịch vụ pháp lý khi cần thiết. Do đó, chúng tôi luôn đề xuất mức phí cạnh tranh cho các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

SỰ TIN CẬY

Hơn 800 khách hàng từ 11 quốc gia trên thế giới đã tin tưởng ủy quyền cho chúng tôi làm đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong kinh doanh của họ tại Việt Nam.

CÁC LUẬT SƯ

Các luật sư của Unilaw tốt nghiệp từ các trường đại học luật ở nước ngoài như Mỹ, Đức và Pháp. Họ cũng có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức nước ngoài.

TÌM HIỂU THÊM

KHÁCH HÀNG ĐÃ TIN TƯỞNG CHÚNG TÔI

Chúng tôi luôn luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng bằng cách lắng nghe tất cả các vấn đề quan trọng đối với họ.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Chúng tôi gợi ý bạn có thể tìm trong mục câu hỏi thường gặp câu trả lời cho những câu hỏi chung. Nếu khách hàng có câu hỏi khác mà chưa được liệt kê trong mục này, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

 

ĐẶT CÂU HỎI

Chúng tôi sẽ:

  • Bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng
  • Thảo luận với khách hàng về mục đích và giải pháp tốt nhất đạt được được mục đích đó
  • Hành động nhanh chóng, kịp thời theo chỉ dẫn của khách hàng
  • Cung cấp cho khách hàng ai sẽ thực hiện công việc, tiến độ công việc
  • Bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng một cách thích hợp
  • Công bằng, tôn trọng và không phân biệt đối xử
  • Cung cấp cho khách hàng tư vấn và thông tin rõ ràng
  • Thông báo trước phí dịch vụ và tính phí hợp lý
  • Cho khách hàng biết làm thế nào để khiếu nại dịch vụ và giải quyết mọi khiếu nại một cách kịp thời, công bằng

Thực hiện các nghĩa vụ khác quy định trong Luật luật sư và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Tên và kinh nghiệm của luật sư chịu trách nhiệm thực hiện vụ việc sẽ được thông báo cho khách hàng trong đề xuất hoặc hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin vụ việc và cá nhân của khách hàng và sẽ không bộc lộ bất kỳ thông tin gì do chúng tôi nắm giữ, trừ trường hợp luật quy định hoặc do yêu cầu thực hiện dịch vụ hoặc được sự đồng ý của khách hàng.

Chúng tôi sẽ cung cấp mức phí cố định theo phạm vi dịch vụ. Do tính chất công việc mà phải tính toán phí dịch vụ theo giờ, chúng tôi sẽ thông báo trước mức phí theo giờ cho khách hàng tương ứng với khối lượng công việc.

Nếu khách hàng có bất kỳ mối quan tâm hoặc khiếu nại nào mà không muốn nêu ra với luật sư đang thực hiện công việc của khách hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi (legal@unilaw.vn). Chúng tôi cam kết giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh nhất.

BÌNH LUẬN

Mục này bao gồm những bài viết, bài bình luận hoặc mẫu văn bản pháp lý. Chúng không phải là tư vấn pháp lý của luật sư. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ vụ việc nào cần tư vấn.

BÊN CHO THUÊ PHẢI CHỊU LÃI DO CHẬM TRẢ TIỀN ĐẶT CỌC

Bình luận bản án: Bản án số 98/2015/KDTM-ST ngày 27/05/2015 về Tranh chấp hợp đồng thuê văn phòng giữa hai pháp nhân.

(more…)

Đọc tiếp
23 Tháng Ba 2019

BÊN THUÊ VI PHẠM NGHĨA VỤ VÌ CHO THUÊ LẠI SÀN THƯƠNG MẠI

Nội dung cần tư vấn: Hợp đồng thuê tòa nhà được hình thành giữa công ty A (Bên Thuê) và công ty B (Bên cho Thuê) nhằm mục đích mở nhà hàng. Trong hợp đồng này không có điều khoản cấm chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ cho bên thứ ba. Tuy nhiên, do không có nhu cầu sử dụng hết, Bên Thuê đã ký hợp đồng cho công ty C thuê lại một phần của diện tích còn trống.

Bên Cho Thuê đã đề nghị luật sư cho biết:

(more…)

Đọc tiếp
21 Tháng Ba 2019
NỘI DUNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Thực hiện pháp luật thi hành án dân sự là hoạt động có mục đích nhằm thực hiện các qui định của pháp luật thi hành án dân sự, đưa các qui phạm pháp luật này vào thực tiễn cuộc sống, biến nó thành những hành vi xử sự thực tế góp phần phát huy tính tích cực, chủ động trong thực hiện pháp luật thi hành án dân sự. Pháp luật thi hành án dân sự được thực hiện trong đời sống xã hội thông qua các hình thức tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật. Các qui phạm pháp luật thi hành án dân sự của nước ta hiện nay được ghi nhận trong nhiều văn bản pháp luật (Hiến pháp 1992, Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị, Thông tư, Quyết định…) của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với nội dung rất rộng, liên quan đến tất cả các mặt của lĩnh vực thi hành án dân sự. Tuy vậy có thể khái quát nội dung thực hiện pháp luật về thi hành án dân sự bao gồm ba vấn đề chủ yếu là: thực hiện các qui định của pháp luật về các tổ chức thi hành án dân sự; thực hiện các qui định của pháp luật về quản lý nhà nước đối với công tác thi hành án dân sự và thực hiện qui định của pháp luật về hoạt động thi hành án dân sự.

a) Thực hiện qui định của pháp luật về các tổ chức thi hành án dân sự

Thực hiện qui định của pháp luật về các tổ chức thi hành án dân sự là thực hiện các qui định của pháp luật về hệ thống và tổ chức bộ máy các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn quốc. Tổ chức hệ thống thi hành án dân sự ở nước ta cho được hình thành từ Trung ương đến địa phương, ở Bộ Tư pháp có Cục Quản lý thi hành án dân sự, ở cấp tỉnh có Thi hành án dân sự tỉnh, bao gồm Trưởng Thi hành án tỉnh, các chấp hành viên thi hành án cấp tỉnh, các cán bộ làm công tác thi hành án; ở cấp huyện có Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố, bao gồm Trưởng thi hành án cấp huyện, chấp hành viên cấp huyện và các cán bộ làm công tác thi hành án. Cơ quan thi hành án trong quân đội là Thi hành án quân khu và tương đương. Các qui định của pháp luật về các tổ chức thi hành án dân sự là thực hiện các qui định của pháp luật về tổ chức bộ máy các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn quốc. Các qui định về hệ thống và tổ chức bộ máy các cơ quan thi hành án dân sự được qui định tại Điều 11, 12, 13, 15 Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004 và Nghị định 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm của Chính phủ về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự.

b) Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về thi hành án dân sự

Thực hiện nội dung quản lý nhà nước về thi hành án dân sự là quá trình hoạt động của các chủ thể (Chính phủ, Bộ Tư pháp, Uỷ ban nhân dân các cấp) trong việc thực hiện các qui định của pháp luật về thi hành án dân sự bao gồm: ban hành các văn bản pháp quy, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, xử l ý vi phạm trong công tác thi hành án dân sự; giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự; thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án dân sự; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án dân sự; quản lý cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí, phương tiện cần thiết cho công tác thi hành án dân sự; hợp tác quốc tế về thi hành án dân sự. Những nội dung về quản lý nhà nước về thi hành án dân sự nói trên được qui định tại Điều 57, 58,59,60,61,62 của Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004

c) Thực hiện các qui định của pháp luật đối với hoạt động thi hành án dân sự

Thực hiện các qui định của pháp luật về hoạt động thi hành án dân sự là quá trình hoạt động của các chủ thể pháp luật thi hành án dân sự trong việc thực hiện các qui định, các yêu cầu của pháp luật về tổ chức thi hành án và các hoạt động thi hành án khác theo qui định của pháp luật thi hành án dân sự. Nội dung hoạt động thi hành án dân sự đã được xác định trong Pháp lệnh Thi hành án dân sự bao gồm những qui định chung về nhiệm vụ, quyền hạn của chấp hành viên, thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, các cơ quan khác như: Toà án, Viện kiểm sát, công án, ngân hàng, kho bạc, tín dụng trong việc phối hợp thi hành án. Ngoài ra, các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình và cá nhân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ yêu cầu của chấp hành viên trong việc thi hành án được qui định tại khoản 1, Điều 8 Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004.

Xem thêm :

Văn phòng luật

Công ty luật

Đọc tiếp
19 Tháng Ba 2019