Cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

500.000 

Danh mục:

Mô tả

Cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

+ Nội dung thủ tục

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

TT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú
1 Văn bản đề nghị cấp lại/hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 01 Bản chính

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí
Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 32, đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1 Trường hợp cấp lại: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Trường hợp hiệu đính: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Không

III. BIỂU MẪU

STT Mã hiệu Tên biểu mẫu
1 Mẫu A.I.18 Văn bản đề nghị hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
2 Mẫu A.I.17 Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

IV. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
– Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

Tải mẫu hồ sơ cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại đây:

Hồ sơ cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

error: Content is protected !!