LUẬT SƯ VỀ LUẬT DOANH NGHIỆP

Pháp luật Doanh nghiệp là gì?

Pháp luật về doanh nghiệp  – đôi khi được gọi là luật công ty – là một lĩnh vực liên quan đến các luật và quy định xung quanh các hoạt động kinh doanh như sáp nhập, mua lại, tái cấu trúc và các vấn đề khác.

Luật sư về luật doanh nghiệp làm gì?

Nhiệm vụ cốt lõi của Luật sư về luật doanh nghiệp là tư vấn cho các doanh nghiệp về quyền, trách nhiệm và quy định pháp lý của họ. Trong lĩnh vực này, luật sư của Unilaw tư vấn về các thỏa thuận thương mại và giao dịch kinh doanh như:

  • Sáp nhập và mua lại – một giao dịch theo đó quyền sở hữu của một công ty được chuyển giao hoặc hợp nhất với một công ty khác.
  • Liên doanh – một dự án kinh doanh được tạo ra bởi hai hoặc nhiều bên cùng chia sẻ quyền sở hữu, lợi nhuận, rủi ro và quản trị.
  • Tái cấu trúc doanh nghiệp – hành động thay đổi đáng kể cấu trúc hoặc hoạt động của doanh nghiệp để tăng lợi nhuận và / hoặc hiệu quả
  • Mua lại quyền quản lý – một hình thức mua lại theo đó các nhà quản lý của một công ty mua lại một số hoặc tất cả công việc kinh doanh từ công ty mẹ hoặc thành viên khác.
  • Huy động vốn – huy động vốn thông qua việc bán cổ phiếu của công ty cho các nhà đầu tư.
  • Thỏa thuận thương mại – thỏa thuận đặt ra những gì có thể làm và không thể làm trong mối quan hệ kinh doanh của thành viên công ty.

Hình thành, quản trị và vận hành công ty

Luật sư của Unilaw có thể giúp khách hàng tạo, tổ chức hoặc giải thể một pháp nhân kinh doanh. Để thành lập một công ty, chúng tôi soạn thảo điều lệ , trong đó ghi lại việc thành lập công ty và chỉ rõ việc quản lý các công việc nội bộ. Luật sư về luật doanh nghiệp của Unilaw tư vấn pháp luật về các hình thức doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh. Mỗi hình thức có các quyền và trách nhiệm pháp lý, cơ cấu tổ chức và chế độ thuế khác nhau. Chúng tôi giúp khách hàng quyết định hình thức pháp lý nào phù hợp nhất với kinh doanh mà họ muốn điều hành và các mối quan hệ mà nội bộ trong hoạt động công ty. Tiếp theo, Chúng tôi giúp khách hàng liên quan đến việc khởi động hoặc quản lý doanh nghiệp, như xem xét hợp đồng thuê không gian văn phòng, thiết bị hoặc soạn thảo hợp đồng lao động, thỏa thuận không tiết lộ và không cạnh tranh. Luật sư về luật doanh nghiệp của chúng tôi cũng có thể nghiên cứu các khía cạnh của luật lao động, việc làm và môi trường. Hoặc tham khảo ý kiến của luật sư chuyên ngành khác của Unilaw. Chúng tôi cũng tư vấn pháp luật về quyền và trách nhiệm của chủ tịch, giám đốc và kế toán trưởng công ty.

Sáp nhập và mua lại

Một hoạt động quan trọng của doanh nghiệp là mua bán và sáp nhập (M&A). Thông qua việc mua lại (mua) hoặc sáp nhập với một công ty khác, một doanh nghiệp có thể thêm tài sản, cơ sở sản xuất hoặc tên thương hiệu. Việc sáp nhập hoặc mua lại cũng có thể có tác dụng vô hiệu hóa đối thủ cạnh tranh trong cùng lĩnh vực.

Luật sư về luật doanh nghiệp của Unilaw tư vấn pháp luật về các giao dịch được đề xuất. Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các tài sản và nợ chính của công ty mục tiêu, chẳng hạn như báo cáo tài chính, hợp đồng lao động, bất động sản, sở hữu trí tuệ và bất kỳ vụ kiện tụng nào hiện tại, đang xử lý hoặc có khả năng xảy ra. Đây được gọi là quá trình Due Diligence (thẩm định pháp lý). Sau đó, luật sư có thể đánh giá tình hình và nêu các vấn đề cụ thể với khách hàng — ví dụ: Điều gì xảy ra với nhân viên của công ty mục tiêu hoặc đối với quyền chọn cổ phiếu của giám đốc công ty? Các luật sư tham khảo ý kiến hai bên mua bán sáp nhập về vấn đề này và xác định bên nào nên nhận các khoản nợ hiện tại hoặc tiềm năng. Sau đó, các luật sư sẽ soạn thảo thỏa thuận sáp nhập hoặc mua lại. Đàm phán, thương lượng chi tiết các điều khoản về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi bên.

Hợp tác mở rộng kinh doanh

Trong lĩnh vực này, luật sư của Unilaw giúp các doanh nghiệp mới tìm kiếm tiền cho các dự án của họ, tổ chức hoạt động và duy trì cấu trúc pháp lý và kinh doanh của họ sau khi hình thành, xây dựng và mở rộng doanh nghiệp. Trách nhiệm của luật sư có thể bao gồm các công việc chung, như soạn thảo các điều khoản về việc thành lập, soạn thảo hợp đồng cấp hoặc nhận quyền công nghệ, cấp vốn hoặc mua bán và sáp nhập (mang tính chất hợp tác).

Dự án đầu tư

Công ty có thể phát triển và xây dựng các nhà máy điện, nhà máy lọc dầu, nhà máy công nghiệp, đường ống, hầm mỏ, mạng lưới viễn thông và cơ sở vật chất, hệ thống giao thông vận tải có sự hợp tác của nhiều chủ thể khác nhau, với các khoản đầu tư lớn.

Luật sư của Unilaw chuyên về các giao dịch này. Công ty có thể hình thành một thực thể kinh doanh (ban quản lý dự án, công ty con, hợp đồng hợp tác) để quản lý dự án dự án. Nhiệm vụ của luật sư về luật doanh nghiệp là soạn thảo các thỏa thuận mua bán, hợp tác, xây dựng. Đồng thời, đàm phán các điều khoản tài chính với các bên cho vay và nhà đầu tư.

Chứng khoán doanh nghiệp

Để đảm bảo các công ty vẫn tuân thủ các luật doanh nghiệp, luật chứng khoán trong việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu, luật sư của Unilaw chuẩn bị các báo cáo về đợt chào bán lần đầu ra công chúng, thông tin công bố hàng năm và hàng quý và các thông tin đặc biệt thông báo bất cứ khi nào có điều gì đó xảy ra có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, chẳng hạn như vụ kiện tụng sắp xảy ra.

error: Content is protected !!