LUẬT SƯ VỀ LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các luật sư về sở hữu trí tuệ (IP) của Unilaw là những chuyên gia trong việc bảo vệ, phát triển và bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ (IP) tại Việt Nam và thế giới. Từ việc đăng ký nhãn hiệu đến kiện tụng quyền SHTT, đội ngũ giàu kinh nghiệm của Unilaw có kiến thức chuyên sâu về sở hữu trí tuệ. Chúng tôi hoạt động theo mô hình thu phí theo vụ việc nên có sự chắc chắn và minh bạch về chi phí pháp lý của mình.

Khi làm việc với các luật sư SHTT của Unilaw, bạn có thể chắc chắn rằng bạn đang làm việc với những gì tốt nhất vì chúng tôi thuộc mạng lưới các hãng luật quốc tế Unilaw, được đào tạo tại các trường luật nước ngoài và có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Là một công ty luật áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, các công việc của chúng tôi được hoàn thành nhanh chóng.

Các luật sư SHTT, luật sư nhãn hiệu và luật sư sáng chế của chúng tôi có thể hỗ trợ:

  • Đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng, giải pháp hữu ích và sáng chế;
  • Thực thi quyền tác giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;
  • Bí mật kinh doanh và đăng ký thiết kế;
  • Giải quyết tranh chấp, kiện tụng và xâm phạm quyền SHTT;
  • Lập chiến lược bảo vệ thương hiệu;
  • Thương mại hóa và kiếm tiền từ các tài sản SHTT;
  • Quản lý danh mục IP.

Bạn có cần một luật sư về luật về luật sở hữu trí tuệ? Đề xuất yêu cầu với Unilaw mà không phải trả trước.

error: Content is protected !!