LUẬT SƯ VỀ LUẬT HÌNH SỰ

Luật Hình sự là gì?

Luật hình sự quy định về tội phạm và hình phạt. Luật sư hình sự xác định hành vi nào là hành vi phạm tội và hình phạt áp dụng khi các tội này được thực hiện. Luật hình sự bảo vệ các khách thể mà nó hướng đến như: tính mạng, sức khỏe, tài sản.

Luật hình sự có mục tiêu kép. Bản thân luật vừa để ngăn chặn, giúp mọi người hiểu được hậu quả của hành động của họ, vừa để răn đe, áp dụng hình phạt khi có người thực hiện hành vi phạm tội. Luật hình sự bao gồm việc trừng phạt và cải tạo những người thực hiện hành vi phạm tội này.

Luật sư Hình sự làm gì?

Mặc dù vai trò của Luật sư bào chữa hình sự rất đa dạng, nhưng các nhiệm vụ điển hình bao gồm:

Giai đoạn khởi tố vụ án, khởi tố bị can

 • Bảo vệ quyền hợp pháp của người bị tố giác, bị can;
 • Giải thích những gì có thể xảy ra với trường hợp của họ;
 • Hướng dẫn và tư vấn cho người bị tố giác, bị can
 • Trao đổi với cơ quan điều tra xem có bằng chứng đủ mạnh để chống lại người bị tố giác, bị can hay không
 • Tham gia các buổi triệu tập của cơ quan điều tra, trao đổi với các nhân chứng, người bị hại để xem có bằng chứng chống lại người bị tố giác, bị can hay không.

Giao đoạn truy tố

 • Xem xét bằng chứng của cơ quan điều tra xem việc tiến hành khởi tố, truy tố có phù hợp với quy định của pháp luật không
 • Hướng dẫn, tư vân cho bị can.

Giai đoạn xét xử

 • Gặp và tư vấn bị can, bị cáo;
 • Xem xét tài liệu liên quan đến một hành vi phạm tội và vụ án (bao gồm lời khai của nhân chứng, kết luận giám định, kết luật pháp ý, hồ sơ y tế, kết luận điều tra, v.v.)
 • Nghiên cứu, lập kế hoạch và điều tra các vấn đề;
 • Đến nơi giam giữ để liên lạc với bị can, bị cáo;
 • Soạn thảo các tài liệu pháp lý;
 • Đại diện cho người bị khởi tố, bị can, bị cáo trong tất cả các giai đoạn từ điều tra, khởi tố, truy tố đến trình bày vụ án trước tòa với tư cách là luật sư bào chữa
 • Thiết lập bản bào chữa đầy đủ, chính xác và thuyết phục bảo vệ bị cáo.

error: Content is protected !!