Danh mục: Thư viện

21:14 | |

HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH

HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH GIỮA BÊN E VÀ BÊN C này được ký kết và sẽ có hiệu lực kể từ ngày [] tháng [] năm [], giữa CÔNG TY

Xem thêm
11:33 | |

HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Hợp đồng quản lý Khách Sạn này được lập và thỏa thuận …. vào ngày      200 bởi: [  ] (dưới đây được hiểu là “Bên Thuê”), [  ] (dưới đây

Xem thêm
Đầu từ nước ngoài
16:44 | |

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ MÁY

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CHÍNH THỨC NÀY (“Hợp đồng”) được lập và giao kết vào ngày [] tháng [] năm [] bởi và giữa các bên sau đây: 1. Bên

Xem thêm
sat-nhap-doanh-nghiep
15:44 | |

HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN EXCLUSIVE DISTRIBUTION CONTRACT CĂN CỨ VÀO: BASE ON • Luật Thương mại số [] được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa

Xem thêm
error: Content is protected !!