Danh mục: Luật Thương mại

KHIẾU NẠI THƯƠNG MẠI
23:04 | |

Khiếu nại thương mại

I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Khi hết thời hạn khiếu nại thương mại, thì bên có quyền lợi bị xâm phạm vẫn được quyền khởi kiện yêu cầu toà án bảo

Xem thêm
error: Content is protected !!