Danh mục: Luật Luật sư

10:24 | |

TỔNG QUAN KHÁI NIỆM LIÊN QUAN VỀ NGHỀ LUẬT SƯ TRONG ĐẠO ĐỨC LUẬT SƯ TRONG THỜI KỲ MỚI

1.Nghề luật sư                                                                                                1.1. Khái niệm Quan niệm hoạt động luật sư như một nghề nghiệp trong xã hội không phải đã được thừa nhận trong hệ thống pháp luật

Xem thêm
error: Content is protected !!