Danh mục: Luật Luật sư

unilaw
21:39 | |

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG

Hoạt động đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế bên cạnh những đặc điểm chung như đàm phán các loại hợp đồng thông thường khác thì cũng có những

Xem thêm
BOT
16:09 | |

ĐỊNH NGHĨA HỢP ĐỒNG BOT

Hợp đồng BOT thường gắn liền với việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Vì vậy, định nghĩa hợp đồng BOT trên thế giới cũng gắn liền với định nghĩa

Xem thêm
BOT
16:05 | |

NGUỒN GỐC CỦA HỢP ĐỒNG BOT

Trên thế giới, hợp đồng đã xuất hiện từ rất lâu, ngay từ khi có sự phân công lao động và xuất hiện hình thức trao đổi hàng hóa. Nhờ

Xem thêm
error: Content is protected !!