Danh mục: Luật Luật sư

hop-dong-bot
21:22 | |

NGUỒN VỐN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG BOT

Hợp đồng BOT thường là những hợp đồng lớn trong các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, nhà máy điện… Chính vì vậy, nguồn vốn kinh phí

Xem thêm
nghề Luật sư, hệ thống pháp luật
20:33 | |

KỸ NĂNG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

Khi hai bên đã thống nhất được với nhau về một nguyên tắc cụ thể, Luật sư giúp hai bên, đặc biệt là thân chủ mình, soạn thảo ngôn ngữ

Xem thêm
error: Content is protected !!