Danh mục: Luật Hàng hải

Trách nhiệm của người vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển
22:51 | |

MIỄN TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TÀU

I. Nghĩa vụ đảm bảo khả năng đi biển của chủ tàu 1. Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là phương thức rủi ro và có giá thành rẻ.

Xem thêm
error: Content is protected !!