Danh mục: Tố tụng dân sự

Limitation of human rights người hoạt động kháng chiết bị nhiễm chất độc háo học
22:28 | |

VIỆC DÂN SỰ

Khái niệm về Việc dân sự: Căn cứ Điều 361 BLTTDS 2015 “Việc dân sự là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân không có tranh chấp, nhưng có yêu cầu

Xem thêm
error: Content is protected !!