Danh mục: Luật dân sự

01:10 | |

DIỆN VÀ HÀNG THỪA KẾ

Nội dung tranh chấp: cụ A sinh sống như vợ chồng với cụ B vào năm 1960 tại miền nam Việt Nam không có đăng ký kết hôn. Đến năm

Xem thêm
người hoạt động kháng chiết bị nhiễm chất độc háo học
22:28 | |

VIỆC DÂN SỰ

Khái niệm về Việc dân sự: Căn cứ Điều 361 BLTTDS 2015 “Việc dân sự là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân không có tranh chấp, nhưng có yêu cầu

Xem thêm
00:16 | |

QUYỀN ĐỐI KHÁNG VỚI NGƯỜI THỨ BA

Đặt vấn đề:  Thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tại thời điểm được cấp sổ. Tuy nhiên, đối với

Xem thêm
error: Content is protected !!