Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Luật sư trong hoạt động TTDS, TTHC

22:57 | |

1.    Thực trạng quyền thu thập chứng cứ và yêu cầu người đang giữ chứng cứ giao nộp chứng cứ

Trong hoạt động TTDS hay TTHC Luật sư có quyền tự mình thu thập chứng cứ tuy nhiên trong thực tiễn việc Luật sư tự mình thu thập chứng cứ không được các cá nhân, tổ chức tôn trọng và hỗ trợ. Luật sư đa phần phải thông qua toà án để thu thập chứng cứ.  

Đối với quyền yêu cầu toà án hỗ trợ thu thập tài liệu, chứng cứ. Luật sư chỉ được phép yêu cầu Toà khi mình đã cố gắng nhưng không thể tự mình thu thập. Điều này tạo ra thêm thủ tục khi Luật sư phải đến gặp các cá nhân tổ chức để yêu cầu cung cấp chứng cứ và hầu như sẽ không nhận được sự hợp tác. Do đó để tránh kéo dài thủ tục tố tụng đề nghị cho phép Luật sư có quyền yêu cầu Toà án hỗ trợ thu thập chứng cứ và không cần chứng minh về việc đã nỗ lực thu thập chứng cứ trước đó. Và thực tiễn thấy thằng nhiều Toà án không có yêu cầu minh chứng về việc đã cố gằng thu thập chứng cứ trước đó và trực tiếp hỗ trợ việc thu thập chứng cứ.

2.    Thực trạng Quyền được tiếp cận tài liệu chứng cứ

Bất kể thời điểm nào trong suốt quá trình tố tụng Luật sư được đọc và sao chụp chứng cứ việc đọc sao chụp chứng cứ. Thực tiễn cho thấy việc áp dụng quy định về sao chụp chứng cứ vô cùng linh hoạt. Luật sư có thể viết giấy giới thiệu để người khác thay mình sao chụp chứng cứ.

Đối với yêu cầu sao chụp chứng cứ theo quy định phải thể hiện yêu cầu bằng văn bản. Tuy nhiên tại một số Toà án, Luật sư chỉ cần đưa ra yêu cầu sao chụp tài liệu chứng cứ bằng lời nói. Bởi lẽ tại phiên hoà giải và công khai chứng cứ trong TTDS hay phiên đối thoại trong TTHC các bên đều ký biên bạn đã tiếp cận đầy đủ tài liệu chứng cứ vì thế một số Toà án không yêu cầu khi sao chụp chứng cứ phải có yêu cầu bằng văn bản.

Đối với Đơn yêu cầu được sao chụp chứng cứ  Luật quy định phải ghi rõ chi tiết từng tài liệu hồ sơ đã sao chụp. Trong những vụ án phức tạp, số lượng hồ sơ rất lớn việc yêu cầu Luật sư ghi chi tiết từng tài liệu lại gây khó khăn và mất thời gia trong quá trình tố tụng. Bởi lẽ khi các bên giao nộp chứng cứ thì sẽ không bỏ qua các chứng cứ có lợi cho mình.

3.    Thực trạng quyền hỏi và tranh luận tại phiên toà

Trong phần tranh luận Luật sư không bị hạn chế về thời gian tranh luận, tuy nhiên Luật sư không được lặp lại ý và tranh luận về các vấn đề không liên quan đến vụ án. Đồng thời trong phần hỏi Luật sư bên nguyên đơn được quyền đặc câu hỏi trước và sau đó mới đến các bên, cuối cùng là Hội đồng xét xử đặt câu hỏi. Điều này đặt trọng tâm tranh tụng trong xét xử và đề cao vai trò của Luật sư trong TTDS và TTHC.

Thực tiễn áp dụng một số phiên Toà Thẩm phán vẫn ngắt lời Luật sư trong một số trường hợp không cần thiết và xâm phạm quyền tranh tụng của Luật sư. Vì thế đề xuất diễn biến phiên toà phải được ghi âm, ghi hình có âm thanh và trong các phiên toà công khai cho phép mọi người được quyền ghi âm và việc không cho phép Luật sư tranh luận là sự vi phạm tố tụng căn bản, có thể là căn cứ để huỷ bản án.

4.    Thực trạng thực hiện nghĩa vụ của Luật sư trong TTDS và TTHC

Trong quá trình tham gia tố tụng, Luật sư có nghĩa vụ mặt đồng phục khi tham gia tố tụng tuy nhiên lại không có chế tài cho việc không tuân thủ quy định này. Song trang phục của Luật sư chưa có nét đặt trưng riêng nên đề nghị quy định Luật sư được mặt áo thụng đen khi tham gia tranh tụng tại phiên toà.

Khi tham dự phiên toà Luật sư phải tôn trọng hội đồng xét xử và không tự ý bỏ về. Quy định này được áp dụng nghiêm chỉnh vì việc tham dự phiên toà còn là trách nhiệm với khách hàng đã nhờ Luật sư bảo vệ.

Xem thêm:  Đặc trưng quyền và nghĩa vụ của Luật sư trong hoạt động TTHS

Commercial Arbitration Centers in Vietnam

Commercial Arbitration Centers in Vietnam

What is Commercial Arbitration Centers in Vietnam? Let’s find out with our company through the article below The Government has updated the rules for the creation of Commercial Arbitration Centers in Vietnam. While this seems like an effort to encourage dispute resolution within the country, it also creates a schism of capabilities. Where China has …

Impacts of Vietnam’s New Data Localization Decree, New Draft Electronic Transactions Law

Impacts of Vietnam’s New Data Localization Decree

What is Impacts of Vietnam’s New Data Localization Decree? Let’s find out with our company through the article below Previous, I posted our firm’s coverage of the new decree for implementation of the law on Cybersecurity in Vietnam (the “Decree”). This time I want to look at some of the effects this will have on …

Draft Decree on Fintech Regulatory Sandbox, thành lập công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ

Draft Decree on Fintech Regulatory Sandbox

A couple of months ago, the government of Vietnam issued a second draft decree on implementation of the regulatory sandbox for financial technologies (Fintech). We have been looking for this for a long time and, I’m ashamed to say it, I missed it when it first came through my inbox because I wasn’t looking for …

AI và pháp luật Việt Nam, Draft Decree on Cybersecurity Sanctions

Draft Decree on Cybersecurity Sanctions

What is Draft Decree on Cybersecurity Sanctions? Let’s find out with our company through the article below In the middle of writing about Sky Mavis and NFTs and cryptocurrency the Ministry of Public Security issued a draft decree related to cybersecurity. I didn’t get the chance to write about this earlier, but I think it …

Technology Transfer in Vietnam

Technology Transfer in Vietnam

This week I had the opportunity to edit our new legal guide for technology transfer in Vietnam. Some Basics of Technology Transfer Technology transfer means the transfer of the ownership or the right to use a given technology from the party with the right to transfer such technology to the technology transferee. Subject matters of …

Impacts of Vietnam’s New Data Localization Decree, New Draft Electronic Transactions Law

Limited Liability Law Firm UNILAW about New Draft Electronic Transactions Law

What is New Draft Electronic Transactions Law? Let’s find out with our company through the article below Recently, the National Assembly’s law committee issued a draft of the new Electronic Transaction Law which is now undergoing comments from interested public parties. This is the first time that electronic transactions will warrant their own law as …

Axie Infinity and Dispute Resolution

Limited Liability Law Firm UNILAW about Axie Infinity and Dispute Resolution

What is Axie Infinity and Dispute Resolution? Let’s find out with our company through the article below This last week I gave a presentation for ASEAN Legal Alliance on NFTs, Axie Infinity, and the major problem digital assets present for national sovereigns. I’ve previously written in this space about the difficulty of the Metaverse being …

Commercial Arbitration Centers in Vietnam, trường hợp Tân Hoàng Minh

Góc nhìn pháp luật về trường hợp của Tân Hoàng Minh

Mặc dù trường hợp Tân Hoàng Minh đã diễn ra được hơn 5 tháng nay. Tuy nhiên nhiều bạn đọc vẫn liên hệ với công ty Luật TNHH UNILAW để có được cái nhìn cụ thể nhất về trường hợp Tân Hoàng Minh. Hãy cùng chúng tôi tìn hiểu về vụ việc này qua bài …

AI và pháp luật Việt Nam, Draft Decree on Cybersecurity Sanctions

Trí tuệ nhân tạo AI và Pháp Luật Việt Nam

AI và pháp luật Việt Nam là gì? Cùng công ty Luật TNHH tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé! Công ty Luật TNHH UNILAW đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu về quyền được bảo mật thông tin của cá nhân và các quy định về fintech ở Việt Nam. Công nghệ …

Metaverse trong ASEAN

Công ty TNHH Luật Unilaw giới thiệu về lập pháp Metaverse trong ASEAN

Rất nhiều bạn đọc liên hệ với chúng tôi  hỏi về lập pháp Metaverse trong ASEAN. Hãy cùng Công ty TNHH Luật Unilaw giới thiệu về lập pháp Metaverse trong ASEAN qua bài viết dưới đây nhé: Metaverse là một công nghệ mới dự kiến ​​sẽ được sử dụng để kết nối người dùng trên …

error: Content is protected !!