KỸ NĂNG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

20:33 | |

Khi hai bên đã thống nhất được với nhau về một nguyên tắc cụ thể, Luật sư giúp hai bên, đặc biệt là thân chủ mình, soạn thảo ngôn ngữ hợp đồng diễn tả đúng chính xác nội dung đã được thống nhất, không để xảy ra những sơ hở hay rủi ro do ngôn từ hợp đồng thiếu chặt chẽ.

Việc soạn thảo hợp đồng thương mại yêu cầu khá nhiều kĩ năng. Khi soạn thảo hợp đồng trong các giao dịch thương mại Luật sư phải dự tính được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn vì đối tác giao dịch có thể là những doanh nhân chuyên nghiệp, rất am hiểu luật trong việc giải quyết tranh  chấp. Các điều khoản có lợi sẽ được bên nắm quyền soạn thảo hợp đồng đưa ra và có thể là những điều kiện tiên quyết để đàm phán.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường trong xu thế hội nhập với nền kinh tế thế giới, các giao dịch được thực hiện trên cơ sở hợp đồng càng đòi hỏi phải mang tính chuyên nghiệp cao. Do đó, việc chuẩn bị các hợp đồng càng đòi hỏi phải kỹ lưỡng và chi tiết, phù hợp với các quy định của pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế.

Ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển, thông thường các dự thảo hợp đồng được Luật sư chuẩn bị hết sức chặt chẽ trước khi ký kết nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng.

Trong mối quan hệ hợp đồng ngoài những điểm chung mà hợp đồng nào cũng còn có những nét riêng biệt do nhiều yếu tố tạo nên (ví dụ như đặc điểm của đối tượng hợp đồng, chủ thể hợp đồng, tính thời vụ trong kinh doanh …) mà rất cần thiết phải đưa vào hợp đồng cho phù hợp với từng hợp đồng riêng biệt nếu không thì sẽ không đảm bảo được tính chặt chẽ cần thiết.

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các chủ thể ký kết trong khuôn khổ pháp luật. Bởi vậy, để phát huy được quyền tự do hợp đồng, đồng thời đảm bảo được lợi ích của các chủ thể tham gia ký kết đòi hỏi người tham gia ký kết hợp đồng phải có sự am hiểu pháp luật cũng như giàu kiến thức về kinh tế – xã hội. Trong thực tế rất ít chủ thể hợp đồng hội tụ đủ những kiến thức cần thiết nên họ phải tìm đến Luật sư để nhờ tư vấn hay soạn thảo hợp đồng. Khi soạn thảo hợp đồng, Luật sư cần đảm bảo các yếu tố về mặt hình thức và mặt nội dung của hợp đồng theo quy định của pháp luật. Một số nguyên tắc khi soạn thảo

– Không nên chỉ sử dụng một tiền lệ/mẫu hợp đồng mà nên sử dụng một vài  tiền lệ/mẫu hợp đồng để so sánh và xem xét xem tiền lệ/mẫu hợp đồng nào phù hợp nhất với giao dịch có liên quan.

– Không nên áp dụng tiền lệ/mẫu hợp đồng một cách mù quáng. Cần hiểu ngọn ngành bất kỳ điều khoản nào trong tiền lệ/mẫu hợp đồng mà luật sư muốn sử dụng trong dự thảo của mình.

– Dùng thuật ngữ được định nghĩa phù hợp, nếu có thể, để đơn giản hóa hợp đồng và tránh lặp lại.

– Cách dùng từ thống nhất. – Một đoạn thể hiện một ý. – Một câu thể hiện một nghĩa vụ. – Nghĩa vụ của các bên đối lập nên thể hiện một cách riêng biệt. -Đọc lại ít nhất 2 lần khi hoàn tất: một lần để kiểm tra logic và nội dung, một lần để kiểm tra hình thức văn bản. – Luôn nhớ đề ngày dự thảo.

Văn phòng luật

Văn phòng luật sư

Công ty luật

error: Content is protected !!