Chuẩn bị của Luật sư trước phiên toà sơ thẩm Hình sự

02:09 | |

Sao chụp, xem xét, đánh giá toàn diện hồ sơ vụ án: Căn cứ điểm l Khoản 1 Điều 73 BLTTHS 2015 Luật sư có quyền đọc và sao chụp tài liệu chứng cứ sau khi kết thúc điều tra. Vì thế Luật sư phải tiến hành sao chụp, nghiên cứu phân loại và sắp xếp hồ sơ nhằm đưa ra định hướng xét hỏi, bào chữa thông qua việc nghiên cứu hồ sơ vụ án. Luật sư sẽ có cái nhìn bao quát về vụ án và có chuẩn bị những vấn đề cần phải trao đổi với người bị buộc tội và sẽ có tư vấn với họ.

Xem xét, nghiên cứu thực tiễn xét xử các vụ án tương tự

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, luật sư đã thấy được các vấn đề cần phải chứng minh và làm rõ, nhằm tư vấn và đưa ra định hướng bào chữa, luật sư tiến hành nghiên cứu các bản án đã được xét xử với các nội dung tương tự để dự kiến được mức hình phạt và phương pháp đánh giá chứng cứ của toà án.

Gặp, hỏi người bị buộc tội

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 73 BLTTHS 2015 Luật sư có quyền gặp và hỏi người bị buộc tội. Sau khi đã nghiên cứu và đánh giá toàn bộ hồ sơ, chứng cứ của vụ án và xem xét các vụ án tương tự đã được xét xử từ trước. Luật sư tiến hành gặp người bị buộc tội để hỏi nhằm làm rõ các tình tiết trong vụ án, đưa ý kiến tư vấn và trao đổi thống nhất về định hướng bào chữa của Luật sư trong vụ án.

Thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc bào chữa, bảo vệ

Căn cứ điểm h Khoản 1 Điều 73 BLTTHS 2015 người bào chữa có quyền thu thập chứng cứ và đưa ra các tài liệu, yêu cầu. Sau khi xem xét và đánh giá toàn bộ hồ sơ vụ án và đã gặp người bị buộc tội. Trong trường hợp xét thấy rằng có các chứng cứ gỡ tội mà cơ quan tiến hành tố tụng chưa thu thập thì Luật sư tiến hành thu thập theo quy định của BLTTHS 2015 nhằm thực hiện nghĩa vụ bào chữa cho người bị buộc tội của Luật sư.

Chuẩn bị các nội dung xét hỏi tại phiên tòa

Căn cứ điểm m Khoản 1 Điều 73 BLTTHS 2015 Sau khi đã hoàn thiện các tài liệu chứng cứ và đã có cái nhìn về thực tiễn các vụ án tương tự, định hướng xét xử đã được thống nhất Luật sự chuẩn bị các câu hỏi phục vụ trong quá trình xét hỏi tại phiên toà nhằm làm rõ các tình tiết gỡ tội, giảm nhẹ hình phạt cho người bị buộc tội.

Chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ cho thân chủ của mình

Căn cứ điểm m Khoản 1 Điều 73 BLTTHS 2015 Luật sư có quyền trình bày và tranh luận tại phiên toà, do đó Luật sư cần chuẩn bị bài bào chữa cho người bị buộc tội, dự kiến các quan điểm điểm đối đáp của Kiểm sát viên và các đương sự khác, lên kế hoạch và chuẩn bị nội dung đối đáp tranh luận chi tiết trong các vấn đề còn tranh cãi trong vụ án.

Các công việc khác:

Luật sư cần chuẩn bị các tài liệu khác để tham dự phiên toà như luật và các bút lục hồ sơ vụ án cần được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Xem thêm: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA LUẬT SƯ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG

Vi phạm quy định phòng cháy khi đã mua bảo hiểm cháy nổ

Người mua bảo hiểm cháy nổ vi phạm điều kiện bảo hiểm đã thoả thuận. Theo đó bên mua bảo hiểm cam kết luôn tuân thủ quy định về phòng cháy. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do người mua bảo hiểm vi phạm quy định về phòng chống cháy nổ. …

MẤT QUYỀN PHẢN ĐỐI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

Nội dung tranh chấp Tại toà án A cho rằng hội đồng trọng tài ra phán quyết xác định. Việc A làm việc cho công ty đối thủ của B trong thời hạn 5 năm kể từ ngày hợp đồng lao động chấm dứt là vi phạm thoả thuận. A có nghĩa vụ bồi thường …

BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Nội dung tranh chấp:  A ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty B. Tại phụ lục 01 có nội dung thoả thuận bảo mật thông tin (NDA) rằng sau khi chấm dứt hợp đồng lao động A sẽ không làm việc cho công ty đối thủ trong thời gian 5 năm. …

BỒI THƯỜNG DO XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ

I.         Nội dung tranh chấp A là chủ sở hữu quyền tác giả đối với phần mềm z. B sử dụng phần mềm trên các trang thiết bị của mình mà không sinh phép và không mua bản quyền. A khởi kiện yêu cầu B chấm dứt hành vi vi phạm; bồi thường thiệt hại và …

THOẢ THUẬN LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM

I.  Nội dung tranh chấp A bán hàng đông lạnh là xoài cho B theo phương thức CIF. A mua bảo hiểm của C cho lô hàng trên. Trong lúc vận chuyển hàng hoá bị hỏng do không được bảo quản trong nhiệt độ thích hợp, lỗi dẫn đến hư hỏng không phải do máy …

QUAN HỆ TRANH CHẤP BẢO HIỂM

Công ty bảo hiểm A ký hợp đồng bảo hiểm hàng hoá với B. B ký hợp đồng lưu kho hàng hoá với C. Khi hàng hoá bị lưu tại kho của C thì bị thiệt hại do hoả hoạn. Căn cứ vào hợp đồng bảo hiểm A đã bồi thường toàn bộ thiệt hại …

SỬA ĐỔI BỔ SUNG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

I.         Nội dung tranh chấp 1.     Công ty A đặt hàng sản phẩm máy ủi từ cảng Thượng Hải về Việt Nam. Lô hàng trên được mua bảo hiểm hàng hoá từ công ty B. Hợp đồng bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm ghi rõ lộ trình hàng hoá được vận chuyển. Trong lúc vận …

BÌNH LUẬN ĐỀ THI KẾT THÚC TẬP SỰ LUẬT SƯ

Tình huống đề thi: Khoảng 08 giờ ngày 2-1-2018, Nguyễn Cường (sinh năm 1982) đến nhà chị HA để hỏi mượn chiếc xe máy về quê. Sau đó, Cường mang đi cầm chiếc xe này được bốn triệu và ăn tiêu, đánh bạc hết. Không biết làm cách nào để có tiền chuộc lại chiếc xe …

DIỆN VÀ HÀNG THỪA KẾ

Nội dung tranh chấp: cụ A sinh sống như vợ chồng với cụ B vào năm 1960 tại miền nam Việt Nam không có đăng ký kết hôn. Đến năm 1963 cụ A có quan hệ tình cảm với cụ C. Cụ A và cụ B có 4 người con ruột và 1 người con …

BÁN ĐẤT ĐANG THẾ CHẤP NGÂN HÀNG

I.   Nội dung tranh chấp từ quyết định giám đốc thẩm số 64/2021/DS-GĐT ngày 08/9/2021 Năm 2007 A được cấp giấy chận quyền sử dụng đất. Năm 2008 A kết hôn với B. Năm 2009 A và B vay của Ngân hàng C và dùng thửa đất trên để thế chấp. Năm 2010 A …

error: Content is protected !!