Chuẩn bị của Luật sư trước phiên toà sơ thẩm Hình sự

02:09 | |

Sao chụp, xem xét, đánh giá toàn diện hồ sơ vụ án: Căn cứ điểm l Khoản 1 Điều 73 BLTTHS 2015 Luật sư có quyền đọc và sao chụp tài liệu chứng cứ sau khi kết thúc điều tra. Vì thế Luật sư phải tiến hành sao chụp, nghiên cứu phân loại và sắp xếp hồ sơ nhằm đưa ra định hướng xét hỏi, bào chữa thông qua việc nghiên cứu hồ sơ vụ án. Luật sư sẽ có cái nhìn bao quát về vụ án và có chuẩn bị những vấn đề cần phải trao đổi với người bị buộc tội và sẽ có tư vấn với họ.

Xem xét, nghiên cứu thực tiễn xét xử các vụ án tương tự

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, luật sư đã thấy được các vấn đề cần phải chứng minh và làm rõ, nhằm tư vấn và đưa ra định hướng bào chữa, luật sư tiến hành nghiên cứu các bản án đã được xét xử với các nội dung tương tự để dự kiến được mức hình phạt và phương pháp đánh giá chứng cứ của toà án.

Gặp, hỏi người bị buộc tội

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 73 BLTTHS 2015 Luật sư có quyền gặp và hỏi người bị buộc tội. Sau khi đã nghiên cứu và đánh giá toàn bộ hồ sơ, chứng cứ của vụ án và xem xét các vụ án tương tự đã được xét xử từ trước. Luật sư tiến hành gặp người bị buộc tội để hỏi nhằm làm rõ các tình tiết trong vụ án, đưa ý kiến tư vấn và trao đổi thống nhất về định hướng bào chữa của Luật sư trong vụ án.

Thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc bào chữa, bảo vệ

Căn cứ điểm h Khoản 1 Điều 73 BLTTHS 2015 người bào chữa có quyền thu thập chứng cứ và đưa ra các tài liệu, yêu cầu. Sau khi xem xét và đánh giá toàn bộ hồ sơ vụ án và đã gặp người bị buộc tội. Trong trường hợp xét thấy rằng có các chứng cứ gỡ tội mà cơ quan tiến hành tố tụng chưa thu thập thì Luật sư tiến hành thu thập theo quy định của BLTTHS 2015 nhằm thực hiện nghĩa vụ bào chữa cho người bị buộc tội của Luật sư.

Chuẩn bị các nội dung xét hỏi tại phiên tòa

Căn cứ điểm m Khoản 1 Điều 73 BLTTHS 2015 Sau khi đã hoàn thiện các tài liệu chứng cứ và đã có cái nhìn về thực tiễn các vụ án tương tự, định hướng xét xử đã được thống nhất Luật sự chuẩn bị các câu hỏi phục vụ trong quá trình xét hỏi tại phiên toà nhằm làm rõ các tình tiết gỡ tội, giảm nhẹ hình phạt cho người bị buộc tội.

Chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ cho thân chủ của mình

Căn cứ điểm m Khoản 1 Điều 73 BLTTHS 2015 Luật sư có quyền trình bày và tranh luận tại phiên toà, do đó Luật sư cần chuẩn bị bài bào chữa cho người bị buộc tội, dự kiến các quan điểm điểm đối đáp của Kiểm sát viên và các đương sự khác, lên kế hoạch và chuẩn bị nội dung đối đáp tranh luận chi tiết trong các vấn đề còn tranh cãi trong vụ án.

Các công việc khác:

Luật sư cần chuẩn bị các tài liệu khác để tham dự phiên toà như luật và các bút lục hồ sơ vụ án cần được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Xem thêm: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA LUẬT SƯ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG

Commercial Arbitration Centers in Vietnam

Commercial Arbitration Centers in Vietnam

What is Commercial Arbitration Centers in Vietnam? Let’s find out with our company through the article below The Government has updated the rules for the creation of Commercial Arbitration Centers in Vietnam. While this seems like an effort to encourage dispute resolution within the country, it also creates a schism of capabilities. Where China has …

Impacts of Vietnam’s New Data Localization Decree, New Draft Electronic Transactions Law

Impacts of Vietnam’s New Data Localization Decree

What is Impacts of Vietnam’s New Data Localization Decree? Let’s find out with our company through the article below Previous, I posted our firm’s coverage of the new decree for implementation of the law on Cybersecurity in Vietnam (the “Decree”). This time I want to look at some of the effects this will have on …

Draft Decree on Fintech Regulatory Sandbox, thành lập công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ

Draft Decree on Fintech Regulatory Sandbox

A couple of months ago, the government of Vietnam issued a second draft decree on implementation of the regulatory sandbox for financial technologies (Fintech). We have been looking for this for a long time and, I’m ashamed to say it, I missed it when it first came through my inbox because I wasn’t looking for …

AI và pháp luật Việt Nam, Draft Decree on Cybersecurity Sanctions

Draft Decree on Cybersecurity Sanctions

What is Draft Decree on Cybersecurity Sanctions? Let’s find out with our company through the article below In the middle of writing about Sky Mavis and NFTs and cryptocurrency the Ministry of Public Security issued a draft decree related to cybersecurity. I didn’t get the chance to write about this earlier, but I think it …

Technology Transfer in Vietnam

Technology Transfer in Vietnam

This week I had the opportunity to edit our new legal guide for technology transfer in Vietnam. Some Basics of Technology Transfer Technology transfer means the transfer of the ownership or the right to use a given technology from the party with the right to transfer such technology to the technology transferee. Subject matters of …

Impacts of Vietnam’s New Data Localization Decree, New Draft Electronic Transactions Law

Limited Liability Law Firm UNILAW about New Draft Electronic Transactions Law

What is New Draft Electronic Transactions Law? Let’s find out with our company through the article below Recently, the National Assembly’s law committee issued a draft of the new Electronic Transaction Law which is now undergoing comments from interested public parties. This is the first time that electronic transactions will warrant their own law as …

Axie Infinity and Dispute Resolution

Limited Liability Law Firm UNILAW about Axie Infinity and Dispute Resolution

What is Axie Infinity and Dispute Resolution? Let’s find out with our company through the article below This last week I gave a presentation for ASEAN Legal Alliance on NFTs, Axie Infinity, and the major problem digital assets present for national sovereigns. I’ve previously written in this space about the difficulty of the Metaverse being …

Commercial Arbitration Centers in Vietnam, trường hợp Tân Hoàng Minh

Góc nhìn pháp luật về trường hợp của Tân Hoàng Minh

Mặc dù trường hợp Tân Hoàng Minh đã diễn ra được hơn 5 tháng nay. Tuy nhiên nhiều bạn đọc vẫn liên hệ với công ty Luật TNHH UNILAW để có được cái nhìn cụ thể nhất về trường hợp Tân Hoàng Minh. Hãy cùng chúng tôi tìn hiểu về vụ việc này qua bài …

AI và pháp luật Việt Nam, Draft Decree on Cybersecurity Sanctions

Trí tuệ nhân tạo AI và Pháp Luật Việt Nam

AI và pháp luật Việt Nam là gì? Cùng công ty Luật TNHH tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé! Công ty Luật TNHH UNILAW đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu về quyền được bảo mật thông tin của cá nhân và các quy định về fintech ở Việt Nam. Công nghệ …

Metaverse trong ASEAN

Công ty TNHH Luật Unilaw giới thiệu về lập pháp Metaverse trong ASEAN

Rất nhiều bạn đọc liên hệ với chúng tôi  hỏi về lập pháp Metaverse trong ASEAN. Hãy cùng Công ty TNHH Luật Unilaw giới thiệu về lập pháp Metaverse trong ASEAN qua bài viết dưới đây nhé: Metaverse là một công nghệ mới dự kiến ​​sẽ được sử dụng để kết nối người dùng trên …

error: Content is protected !!