MIỄN TRÁCH NHIỆM TRONG HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ LOGISTICS

01:08 | |

Đặc vấn đề: 

Thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics không nhận được khiếu nại trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày giao hàng thì thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics được miễn trách nhiệm đối với thiệt hại về hàng hoá.

Bình luận:

Dịch vụ Logistics bao hàm các hoạt động vận chuyển và các hoạt động liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng hoá như đóng gói, lưu kho v.v. Thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại về hàng hoá mà mình vận chuyển trong một số trường hợp luật định. Trong đó trường hợp bên sử dụng dịch vụ không khiếu nại trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày giao hàng thì Thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại này.

Nguyên nhân cho việc tồn tại các điều luật về miễn trách còn nhiều tranh cãi. Trong số các quan điểm bao gồm việc xuất phát điểm của các điều luật về hàng hải và vận chuyển được ra đời trong bối cảnh các hoạt động vận chuyển hàng hoá bằng đường biển diễn ra rất phổ biên với cước phí rẻ hơn so với các loại hình vận tải khác, đồng thời hàng hoá luôn được vận chuyển với số lượng lớn. Người vận chuyển sẽ không quan tâm đến giá trị hàng hoá mà mình vận chuyển vì các yếu tố trên nên Thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics được giới hạn và miễn trách nhiệm trong một số trường hợp cụ thể.

Như việc đối với thiệt hại về hàng hoá việc xác định nguyên nhân và lỗi dẫn đến thiệt hại cần có sự nhanh chóng và phối hợp giữa khách hàng và bên vận chuyển. Nên việc sau thời hạn 14 ngày thì gần như không thể xác định về nguyên nhân gây thiệt hại, việc tiếp tục xác định về nguyên nhân sẽ gây khó khăn trong hoạt động thông suốt của hoạt động vận tải. Vì thế trong trường hợp này Thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics sẽ được miễn trách nhiệm hoàn toàn đối với các thiệt hại trên.

Tại bản án số 28/2019/KDTM-ST Toà án xác định rằng “[…] Trường hợp, nếu Công ty OTcho rằng hàng hóa bị thiệt hại là do lỗi của Công ty DT L VN thì Công ty OTcó quyền khiếu nại trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày Công ty DT L VN giao hàng cho người nhận hoặc có quyền khởi kiện tại Trọng tài thương mại hoặc Toà án trong thời hạn chín tháng, kể từ ngày giao hàng, theo quy định tại Điều 237 Luật Thương mại năm 2005. Tuy nhiên, đến nay Công ty OTcũng không cung ấp được tài liệu, chứng minh về việc thiệt hại, cũng như tài liệu, chứng cứ về việc khiếu nại hoặc khởi kiện Công ty DT L VN như đã nêu trên, nên không có cơ sở xem xét.

Tại Khoản 1 Điều 237 Luật Thương mại năm 2005, quy định về các trường hợp miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics như sau:

“đ) Thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics không nhận được thông báo về khiếu nại trong thời hạn mười bốn ngày, kể từ ngày thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics giao hàng cho người nhận;

e) Sau khi bị khiếu nại, thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics không nhận được thông báo về việc bị kiện tại Trọng tài hoặc Toà án trong thời hạn chín tháng, kể từ ngày giao hàng”.[…]”.

Tại bản án trên toà án đã viện dẫn nghĩa vụ khiếu nại trong thời hạn luật định để suy đoán về trách nhiệm của bên cung cấp dịch vụ và bác bỏ yêu cầu bồi thường của bên sử dụng dịch vụ.

Xem thêm: QUYỀN ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM TRONG HÀNG HẢI

Tác giả:

Posts not found

error: Content is protected !!