KHÁI QUÁT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ

15:40 | |

Khái niệm

 • Tranh chấp trong kinh doanh là một dạng tranh chấp kinh tế được hiểu là sự bất đồng chính kiến hay xung đột về quyền, nghĩa vụ giữa các nhà đầu tư, các doanh nghiệp với tư cách là chủ thể kinh doanh.
 • Là những phát sinh trong các khâu từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi ð Phát sinh trong cả quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội
 • Đặc trưng: gắn liền với hoạt động kinh doanh và chủ thể tham gia chủ yếu là các nhà doanh nghiệp
 • Bản chất: phản ánh những xung đột về lợi ích kinh tế giữa các bên.

Các yêu cầu trong giải quyết tranh chấp kinh tế

 • Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh là cách thức, phương pháp cũng như các hoạt động để khắc phục và loại trừ các tranh chấp đã phát sinh nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể kinh doanh, bảo vệ trật tự, kỷ cương xã hội.
 • Các yêu cầu trong giải quyết tranh chấp trong kinh doanh:
 • Nhanh chóng, thuận lợi, không hạn chế, cản trở hoạt động kinh doanh;
 • Khôi phục và duy trì các quan hệ hợp tác, tín nhiệm giữa các bên trong kinh doanh
 • Giữ bí mật kinh doanh và uy tín của các bên trên thương trường;
 • Chi phí ít tốn kém nhất
 • Phán quyết phải chính xác và có khả năng thi hành cao

Ý nghĩa của việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

 • Giải toả các mâu thuẫn, bất đồng, xung đột lợi ích giữa các bên, tạo lập lại sự cân bằng về mặt lợi ích mà các bên có thể chấp nhận được.
 • Đảm bảo về mặt lợi ích giữa các chủ thể trong kinh doanh, giữa các công nhân trước pháp luật, góp phần thiết lập sự cân bằng, giữ gìn trật tự kỉ cương, pháp luật.
 • Giải quyết nhanh chóng, thuận tiện là điều kiện để tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo quyền tự do của công dân.
 • Ngoài ra thông qua việc giải quyết tranh chấp còn đánh giá được việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn kinh doanh, chỉ ra những bất cập, tạo định hướng cho việc hoàn thiện pháp luật về hoạt động kinh doanh, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kinh tế phát triển.

Liên hệ ngay với Công ty luật Unilaw để được tư vấn và sử dụng dịch vụ tranh tụng thương mại một cách hiệu quả và tốt nhất

error: Content is protected !!