VIỆC DÂN SỰ

22:28 | |

Khái niệm về Việc dân sự: Căn cứ Điều 361 BLTTDS 2015 “Việc dân sự là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân không có tranh chấp, nhưng có yêu cầu Tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý là căn cứ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của mình hoặc của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; yêu cầu Tòa án công nhận cho mình quyền về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

Đặc trưng của Việc dân sự

1.    Không có tranh chấp.

2.    Căn để Toà án thụ lý là Đơn yêu cầu không phải Đơn khởi kiện.

3.    Không có Nguyên đơn và Bị đơn, chỉ có người yêu cầu và người có quyền và Nghĩa vụ liên quan.

4.    Không áp dụng các nguyên tắc như Hoà giải (Điều 10 BLTTDS 2015); nguyên tắc có Hội thẩm tham gia xét xử (Điều 11 BLTTDS 2015) V.v.

5.    Chỉ mở phiên họp giải quyết chứ không mở phiên toà.

6.    Thời hạn kháng cáo kháng nghị ngắn hơn so với vụ án dân sự.

Đặc trưng rõ rệt nhất của Việc dân sự

Đặc trưng rõ ràng nhất là Không có tranh chấp giữa các bên.

Vì không có tranh chấp nên không có phân ra bên nguyên bên bị, không tuân theo một số nguyên tắc chỉ liên quan đến việc xét xử và không cần tranh tụng.

Những lưu ý của Luật sư khi tham gia giải quyết Việc dân sự

1.    Lưu ý về thời hạn kháng cáo

Căn cứ Khoản 1 Điều 372 BLTTDS 2015 thời hạn kháng cáo quyết định giải quyết Việc dân sự chỉ có 10 ngày ngắn hơn thời gian kháng cáo của vụ án dân sự.

2.    Lưu ý về thành phần hội đồng giải quyết việc dân sự.

Căn cứ Điều 67 BLTTDS 2015 1. Yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại khoản 5 Điều 27, khoản 9 Điều 29, khoản 4 và khoản 5 Điều 31, khoản 2, 3 và 4 Điều 33 của Bộ luật này hoặc việc xét kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định giải quyết việc dân sự do tập thể gồm ba Thẩm phán giải quyết. 2. Yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này do một Thẩm phán giải quyết. 3. Thành phần giải quyết yêu cầu về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 2 Điều 31 của Bộ luật này được thực hiện theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại.

3.    Lưu ý về những người tham gia phiên họp giải quyết Việc dân sự

Người tham gia phiên họp bao gồm: Kiểm sát viên cùng cấp; người yêu cầu, người đại diện của người yêu cầu, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan hoặc/và người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Trong đó căn cứ Khoản 1 Điều 367 BLTTDS 2015 Trong trường hợp kiểm sát viên vắng mặt khi toà án đã triệu tập hợp lệ thì toà án vẫn tiếp tục xét xử.

Xem thêm: TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG VÀ SỰ VÔ HIỆU CỦA HỢP ĐỒNG

thông tin cá nhân khách hàng phát triển trí tuệ nhân tạo

Vụ kiện giữa David Krescent và Công ty Apple vì buộc phải cung cấp thông tin cá nhân khi mua hàng trực tuyến

 Hình thức mua hàng trực tuyến những năm gần đây rất phát triển tại Việt Nam. Rất nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đòi hỏi thông tin cá nhân khách hàng, bao gồm: Số điện thoại và địa chỉ khi thanh toán mua các sản phẩm tải về trên mạng …

người chưa thành niên quyền con người đảm bảo tranh tụng trong tố tụng dân sự Axie Infinity and Dispute Resolution

Bảo đảm quyền của bị can chưa thành niên trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

Người chưa thành niên là một trong những nhóm người yếu thế, dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Đặc biệt, khi tham gia vào quá trình tố tụng hình sự, giai đoạn điều tra vụ án với tư cách bị can thì quyền của họ lại càng có nguy cơ cao bị xâm hại. Bài …

Limitation of human rights người hoạt động kháng chiết bị nhiễm chất độc háo học

Limitation of human rights: Constitutional principle and expected values in the rights protection in Vietnam

The Constitution of Vietnam fully recognizes all human rights. However, most constitutional rights are not absolute and they can be limited on the basis of national defense, national security, order, social security, social ethics and public health. The authors, however, argue that the rights need to be limited and conformed with acceptable international standards. This paper …

administrative procedures bảo đảm quyền con người giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Solutions to enhance the effectiveness regarding the implementation of law on the right to access information on administrative procedure

Accessing information about administrative procedures is one of important contents of the right to access information prescribed by Vietnamese laws. The right to access information about administrative procedures is one of the factors making the transparency and reliability of the state management and it is related to the the democracy and the law governed state. Ensuring the right …

thủ tục tố tụng hình sự Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại the Law on Mediation and Dialogue at Court nghề Luật sư, hệ thống pháp luật

Vấn đề giới tính trong việc áp dụng thủ tục tố tụng hình sự tại Việt Nam

Hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật tố tụng hình sự nói riêng đã bước đầu có các quy định riêng đối với những người chưa rõ về giới tính, chưa xác định giới tính hoặc có nghi ngờ về giới tính. Tuy nhiên, các quy định cụ thể trong các điều …

Người bị buộc tội

Các trường hợp chỉ định người bào chữa cho người bị buộc tội trong tố tụng hình sự Việt Nam

Bài viết phân tích quy định pháp luật về các trường hợp bắt buộc chỉ định bào chữa cho người bị buộc tội ( NBBT) trong Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành, mục đích góp phần làm rõ tính nhân đạo xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Bên cạnh đó, nhóm tác giả …

luat-dat-dai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế

Hiện nay, quy định pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) có sự phân biệt đối xử giữa tổ chức kinh tế có vốn đầu tư trong nước với chủ thể có vốn đầu tư nước ngoài. Không những vậy, điều kiện để thực hiện quyền chuyển nhượng của các tổ chức kinh tế còn khó …

người chưa thành niên quyền con người đảm bảo tranh tụng trong tố tụng dân sự Axie Infinity and Dispute Resolution

Quyền con người trong thi hành hình phạt tù thông qua hoạt động kiểm sát của Viện Kiểm sát

Trong bài viết này, tác giả chỉ ra các quy định pháp luật về kiểm sát hoạt động thi hành hình phạt tù của cơ quan Viện Kiểm sát. Phân tích và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị để có thể nâng cao hiệu quả trong hoạt động giám sát, xử lý vi …

người đồng tính

Bảo đảm quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới trong hoạt động giam, giữ theo quy định của pháp luật Việt Nam

Trong hơn 30 năm đổi mới, hệ thống pháp luật Việt Nam đã hoàn thiện hơn cả về tư duy pháp lý và kỹ thuật lập pháp ở tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là vấn đề quyền con người. Những quy định của pháp luật về quyền con người là đảm bảo quan …

người đồng tính tố tụng hình sự bảo đảm quyền con người

Chính sách pháp luật tố tụng hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm do người dưới 18 tuổi thực hiện nói riêng là trách nhiệm của mỗi công dân, từng gia đình, các cơ quan nhà nước và của toàn thể xã hội. Cuộc đấu tranh này chỉ có thể thu được kết quả tốt khi có sự …

error: Content is protected !!