VIỆC DÂN SỰ

22:28 | |

Khái niệm về Việc dân sự: Căn cứ Điều 361 BLTTDS 2015 “Việc dân sự là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân không có tranh chấp, nhưng có yêu cầu Tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý là căn cứ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của mình hoặc của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; yêu cầu Tòa án công nhận cho mình quyền về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

Đặc trưng của Việc dân sự

1.    Không có tranh chấp.

2.    Căn để Toà án thụ lý là Đơn yêu cầu không phải Đơn khởi kiện.

3.    Không có Nguyên đơn và Bị đơn, chỉ có người yêu cầu và người có quyền và Nghĩa vụ liên quan.

4.    Không áp dụng các nguyên tắc như Hoà giải (Điều 10 BLTTDS 2015); nguyên tắc có Hội thẩm tham gia xét xử (Điều 11 BLTTDS 2015) V.v.

5.    Chỉ mở phiên họp giải quyết chứ không mở phiên toà.

6.    Thời hạn kháng cáo kháng nghị ngắn hơn so với vụ án dân sự.

Đặc trưng rõ rệt nhất của Việc dân sự

Đặc trưng rõ ràng nhất là Không có tranh chấp giữa các bên.

Vì không có tranh chấp nên không có phân ra bên nguyên bên bị, không tuân theo một số nguyên tắc chỉ liên quan đến việc xét xử và không cần tranh tụng.

Những lưu ý của Luật sư khi tham gia giải quyết Việc dân sự

1.    Lưu ý về thời hạn kháng cáo

Căn cứ Khoản 1 Điều 372 BLTTDS 2015 thời hạn kháng cáo quyết định giải quyết Việc dân sự chỉ có 10 ngày ngắn hơn thời gian kháng cáo của vụ án dân sự.

2.    Lưu ý về thành phần hội đồng giải quyết việc dân sự.

Căn cứ Điều 67 BLTTDS 2015 1. Yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại khoản 5 Điều 27, khoản 9 Điều 29, khoản 4 và khoản 5 Điều 31, khoản 2, 3 và 4 Điều 33 của Bộ luật này hoặc việc xét kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định giải quyết việc dân sự do tập thể gồm ba Thẩm phán giải quyết. 2. Yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này do một Thẩm phán giải quyết. 3. Thành phần giải quyết yêu cầu về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 2 Điều 31 của Bộ luật này được thực hiện theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại.

3.    Lưu ý về những người tham gia phiên họp giải quyết Việc dân sự

Người tham gia phiên họp bao gồm: Kiểm sát viên cùng cấp; người yêu cầu, người đại diện của người yêu cầu, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan hoặc/và người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Trong đó căn cứ Khoản 1 Điều 367 BLTTDS 2015 Trong trường hợp kiểm sát viên vắng mặt khi toà án đã triệu tập hợp lệ thì toà án vẫn tiếp tục xét xử.

Xem thêm: TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG VÀ SỰ VÔ HIỆU CỦA HỢP ĐỒNG

Vi phạm quy định phòng cháy khi đã mua bảo hiểm cháy nổ

Người mua bảo hiểm cháy nổ vi phạm điều kiện bảo hiểm đã thoả thuận. Theo đó bên mua bảo hiểm cam kết luôn tuân thủ quy định về phòng cháy. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do người mua bảo hiểm vi phạm quy định về phòng chống cháy nổ. …

MẤT QUYỀN PHẢN ĐỐI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

Nội dung tranh chấp Tại toà án A cho rằng hội đồng trọng tài ra phán quyết xác định. Việc A làm việc cho công ty đối thủ của B trong thời hạn 5 năm kể từ ngày hợp đồng lao động chấm dứt là vi phạm thoả thuận. A có nghĩa vụ bồi thường …

BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Nội dung tranh chấp:  A ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty B. Tại phụ lục 01 có nội dung thoả thuận bảo mật thông tin (NDA) rằng sau khi chấm dứt hợp đồng lao động A sẽ không làm việc cho công ty đối thủ trong thời gian 5 năm. …

BỒI THƯỜNG DO XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ

I.         Nội dung tranh chấp A là chủ sở hữu quyền tác giả đối với phần mềm z. B sử dụng phần mềm trên các trang thiết bị của mình mà không sinh phép và không mua bản quyền. A khởi kiện yêu cầu B chấm dứt hành vi vi phạm; bồi thường thiệt hại và …

THOẢ THUẬN LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM

I.  Nội dung tranh chấp A bán hàng đông lạnh là xoài cho B theo phương thức CIF. A mua bảo hiểm của C cho lô hàng trên. Trong lúc vận chuyển hàng hoá bị hỏng do không được bảo quản trong nhiệt độ thích hợp, lỗi dẫn đến hư hỏng không phải do máy …

QUAN HỆ TRANH CHẤP BẢO HIỂM

Công ty bảo hiểm A ký hợp đồng bảo hiểm hàng hoá với B. B ký hợp đồng lưu kho hàng hoá với C. Khi hàng hoá bị lưu tại kho của C thì bị thiệt hại do hoả hoạn. Căn cứ vào hợp đồng bảo hiểm A đã bồi thường toàn bộ thiệt hại …

SỬA ĐỔI BỔ SUNG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

I.         Nội dung tranh chấp 1.     Công ty A đặt hàng sản phẩm máy ủi từ cảng Thượng Hải về Việt Nam. Lô hàng trên được mua bảo hiểm hàng hoá từ công ty B. Hợp đồng bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm ghi rõ lộ trình hàng hoá được vận chuyển. Trong lúc vận …

BÌNH LUẬN ĐỀ THI KẾT THÚC TẬP SỰ LUẬT SƯ

Tình huống đề thi: Khoảng 08 giờ ngày 2-1-2018, Nguyễn Cường (sinh năm 1982) đến nhà chị HA để hỏi mượn chiếc xe máy về quê. Sau đó, Cường mang đi cầm chiếc xe này được bốn triệu và ăn tiêu, đánh bạc hết. Không biết làm cách nào để có tiền chuộc lại chiếc xe …

DIỆN VÀ HÀNG THỪA KẾ

Nội dung tranh chấp: cụ A sinh sống như vợ chồng với cụ B vào năm 1960 tại miền nam Việt Nam không có đăng ký kết hôn. Đến năm 1963 cụ A có quan hệ tình cảm với cụ C. Cụ A và cụ B có 4 người con ruột và 1 người con …

BÁN ĐẤT ĐANG THẾ CHẤP NGÂN HÀNG

I.   Nội dung tranh chấp từ quyết định giám đốc thẩm số 64/2021/DS-GĐT ngày 08/9/2021 Năm 2007 A được cấp giấy chận quyền sử dụng đất. Năm 2008 A kết hôn với B. Năm 2009 A và B vay của Ngân hàng C và dùng thửa đất trên để thế chấp. Năm 2010 A …

error: Content is protected !!