Vi phạm quy định phòng cháy khi đã mua bảo hiểm cháy nổ

02:04 | |

Người mua bảo hiểm cháy nổ vi phạm điều kiện bảo hiểm đã thoả thuận. Theo đó bên mua bảo hiểm cam kết luôn tuân thủ quy định về phòng cháy. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do người mua bảo hiểm vi phạm quy định về phòng chống cháy nổ.

Hướng giải quyết của toà án

Toà án xác định vì các bên có thoả thuận “Điều kiện & điều khoản bảo hiểm” theo đó bên được bảo hiểm chỉ nhận được bồi thường khi tuân thủ quy định về PCCC. Toà án căn cứ vào kết luận điều tra xác định nguyên nhân cháy là do  “Mẫu gạch, vữa tường trên lỗ đục không tìm thấy xỉ hàn; điểm xuất phát cháy là khu vực bên trong Xưởng 13 dưới vị trí có ống chữa cháy và lỗ đục trên tường xưởng; đường dây điện bị cháy hết lớp vỏ cách điện đầu dây có hiện tượng nóng chảy, vón cọc gửi giám định có dấu vết sự cố điện. Các hạt đồng dạng cầu là sản phẩm của hiện tượng ngắn mạch tạo nên; tế vi mẫu vật gửi giám định thể hiện sự cố ngắn mạch trong điều kiện giàu o xy (trước khi cháy)”. 

Về nguyên nhân của sự cố điện toà kết luận “đường dây điện đi trong Xưởng 13 (ở mặt tường xưởng hướng tây của tường hướng đông) bị sự cố ngắn mạch (chập điện) tạo hạt đồng mang nhiệt độ cao (>1.4000C) rơi xuống gây cháy mút xốp để bên dưới gây cháy lan” 

Về lỗi dẫn đến cháy nổ là do người mua bảo hiểm “(i) đã sử dụng hệ thống điện tại Xưởng 13 không đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy làm xảy ra chập điện; (ii) đã đưa vào sử dụng công trình là Xưởng 13 khi chưa được tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, tự ý đưa các loại mút xốp thành phẩm và mút xốp phế liệu vào Xưởng 13 tập kết với số lượng lớn dẫn đến khi xảy ra chập điện gây cháy lan.”

Toà xác định việc người mua bảo hiểm đưa hàng dễ cháy vào xưởng chưa hoàn thiện các trang thiết bị chữa cháy là vi phạm quy định. Đồng thời việc dẫn đường điện không đảm bảo an toàn cháy nổ là một trong các nguyên nhân gây ra thiệt hại. Vì bên mua bảo hiểm đã vi phạm cam kết là điều kiện bảo hiểm được các bên thoả thuận, nên công ty bảo hiểm không có nghĩa vụ bồi thường.

Xem thêm: THOẢ THUẬN LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta871585t1cvn/chi-tiet-ban-an

error: Content is protected !!