BỒI THƯỜNG DO XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ

01:36 | |

I.         Nội dung tranh chấp

A là chủ sở hữu quyền tác giả đối với phần mềm z. B sử dụng phần mềm trên các trang thiết bị của mình mà không sinh phép và không mua bản quyền. A khởi kiện yêu cầu B chấm dứt hành vi vi phạm; bồi thường thiệt hại và buộc B tiêu huỷ máy tính cài đặt trái phép.

II.         Giải pháp toà án đưa ra  

Buộc B chấm dứt hành vi vi phạm. Không chấp nhận yêu cầu buộc B phải bồi thường. Không chấp nhận yêu cầu tiêu huỷ các máy tính cài đặt phần mềm vi phạm.

III.         Bình luận

Hành vi của A rõ ràng vi phạm Luật SHTT điều này đã được các bên tham gia tố tụng thống nhất. Trên cơ sở hành vi vi phạm người có quyền lợi bị xâm phạm được quyền: (1) Buộc chấm dứt hành vi vi phạm; (2) Yêu cầu bồi thường thiệt hại; (3) Yêu cầu xin lỗi, cãi chính công khai. 

Theo nguyên tắc này A yêu cầu B chấm dứt hành vi vi phạm buộc tháo các phần mềm khỏi các máy tính của B, bồi thường hơn 12 tỷ đồng. Buộc tiêu huỷ phương tiện vi phạm được dùng để kinh doanh.

Đo các bên đã thống nhất về quyền tác giả của A đối với phần mềm Z và B đã thừa nhận rằng mình đã sử dụng phần mềm trên khi chưa có sự đồng ý của A. B tự chấp nhận gỡ các phần mềm trên máy tính của mình. Đồng thời sẽ xin lỗi trên báo chí 3 kỳ liên tiếp.

Đối với yêu cầu về bồi thường thiệt hại. Pháp luật Việt Nam quy định về thiệt hại thực tế. Theo đó hành vi xâm phạm quyền tác giả mà không gây ra một thiệt hại có thể xác định, định lượng thì bên xâm phạm quyền tác giả không có trách nhiệm bồi thường. Trong vụ án này A cho rằng số tiền hơn 12 tỷ buộc B bồi thường tương ứng với giá trị của phần mềm Z. Lập luận này đã bị toà bác bỏ. 

Bởi lẽ, việc B sử dụng trái phép phần mềm Z không làm cho A mất đi quyền sở hữu đối với phần mềm Z. A vẫn thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với phần mềm Z. Đồng thời, do A không chứng minh được việc hành vi của B đã làm cho A không thể khai thác thương mại bình thường đối với phần mềm Z và A cũng không chứng minh được việc hành vi của B làm cho minh mất đi bao nhiêu doanh thu nên yêu cầu bồi thường không được chấp nhận.

Đối với yêu cầu buộc tiêu huỷ các máy tính. Yêu cầu này không được chấp nhận. Vì quy định của pháp luật hành chính chỉ cho phép tiêu huỷ các công cụ, phương tiện được dùng để sản xuất, kinh doanh dựa trên hành vi vi phạm. Hành vi của B tuy là vi phạm Luật SHTT tuy nhiên các công cụ, phương tiện của B không nhằm mục đích kinh doanh nên yêu cầu của A đã bị bác bỏ.

Xem thêm: TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta880078t1cvn/chi-tiet-ban-an

error: Content is protected !!