QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

13:37 | |

Mục Lục

I. Giới thiệu

1. Khái niệm

Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên (TNHH 2TV) là quá trình tạo ra một doanh nghiệp pháp lý, trong đó có từ hai đến không quá 50 thành viên góp vốn. Loại hình doanh nghiệp này được pháp luật quy định cụ thể về cơ cấu, quản lý, trách nhiệm pháp lý, và các vấn đề tài chính khác. Mỗi thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong giới hạn số vốn họ đã cam kết góp vào công ty, không chịu trách nhiệm bằng tài sản cá nhân ngoài số vốn đã góp.

2. Đặc điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên:

 • Giới hạn trách nhiệm: Mỗi thành viên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp vào công ty, bảo vệ tài sản cá nhân của họ khỏi rủi ro kinh doanh.
 • Số lượng thành viên: Từ hai đến không quá 50 thành viên. Thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức, người Việt Nam hoặc người nước ngoài.
 • Cơ cấu quản lý: Được tổ chức và quản lý thông qua Đại hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên (nếu có), và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của công ty là tổng số vốn góp của tất cả các thành viên, không có yêu cầu tối thiểu cố định, trừ khi hoạt động trong một số ngành nghề cụ thể yêu cầu vốn pháp định.
 • Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên: Các quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên được quy định rõ ràng trong điều lệ công ty, bao gồm quyền tham gia quản lý công ty, quyền nhận cổ tức, và quyền chuyển nhượng phần vốn góp.

3.Lợi ích của việc thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Loại hình doanh nghiệp này cho phép các thành viên cùng chia sẻ lợi nhuận, gánh vác trách nhiệm, và đóng góp vào sự phát triển chung của công ty, trong khi vẫn giữ được quyền lợi và quyền kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh.

 • Giảm thiểu rủi ro cá nhân: Trong một công ty TNHH hai thành viên trở lên, mỗi thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp. Điều này giúp hạn chế rủi ro tài chính cá nhân, bảo vệ tài sản cá nhân của các thành viên khỏi các rủi ro kinh doanh.
 • Tăng cường hợp tác: Sự hợp tác giữa các thành viên góp vốn không chỉ giúp tăng nguồn lực tài chính mà còn kết hợp khả năng quản lý, kỹ năng và kinh nghiệm kinh doanh của mỗi người, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh và đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.
 • Quản lý linh hoạt: Công ty TNHH hai thành viên trở lên có cơ cấu tổ chức và quản lý linh hoạt, dễ dàng thích ứng với các thay đổi của thị trường và nhu cầu của doanh nghiệp.

4. Tầm quan trọng của loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên

Việc lựa chọn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên không chỉ là quyết định mang tính chiến lược mà còn thể hiện sự nhận thức của các nhà đầu tư về tầm quan trọng của việc chia sẻ rủi ro và tối ưu hóa nguồn lực. Trong kỷ nguyên số, loại hình công ty này ngày càng trở nên phổ biến nhờ khả năng phản ứng nhanh chóng với thị trường và khả năng tận dụng công nghệ số để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia pháp lý và tư vấn kinh doanh, các nhà đầu tư có thể dễ dàng thành lập và quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên, mở ra cơ hội để tạo ra giá trị kinh tế và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

II. Cơ sở pháp lý

1. Căn cở pháp lý

Quá trình thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên ở Việt Nam được điều chỉnh bởi một loạt các văn bản pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở Luật Doanh nghiệp năm 2020, các Nghị định hướng dẫn, và Thông tư liên quan. Cơ sở pháp lý này tạo nền tảng vững chắc cho việc đăng ký và vận hành của các công ty TNHH hai thành viên trở lên, đồng thời đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên góp vốn được bảo vệ.

Luật Doanh nghiệp 2020:

 • Điều 74: Quy định về Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, bao gồm cơ cấu tổ chức, quyền và nghĩa vụ của các thành viên.
 • Điều 75: Đề cập đến vốn điều lệ của công ty, cách thức góp vốn và thời hạn góp vốn của các thành viên.

Nghị định hướng dẫn: Nghị định số 01/2021/NĐ-CP: Hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, bao gồm các quy định chi tiết về thủ tục đăng ký doanh nghiệp, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, và các vấn đề liên quan khác.

Thông tư liên quan: Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT: Quy định về mẫu Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty, và các mẫu tờ khai khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều kiện và thủ tục đăng ký:

 • Đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên cần tuân thủ các điều kiện về tên công ty, trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, và thông tin của các thành viên góp vốn.
 • Thủ tục đăng ký bao gồm nộp Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, danh sách thành viên, và các giấy tờ liên quan khác tới cơ quan đăng ký kinh doanh tương ứng.

3. Lưu ý pháp lý:

 • Quy định về vốn góp: Các thành viên phải góp đủ số vốn đã cam kết trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Quy định về chuyển nhượng phần vốn góp: Việc chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty TNHH hai thành viên trở lên phải được sự đồng ý của các thành viên khác hoặc tuân theo quy định tại điều lệ công ty.

4. Giải quyết tranh chấp:

Điều 204 Luật Doanh nghiệp 2020: Quy định về giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong công ty, giữa thành viên với công ty, và giữa công ty với cơ quan quản lý nhà nước về doanh nghiệp. Thông qua các điều khoản pháp lý cụ thể trên, các nhà đầu tư và thành viên sáng lập công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể hiểu rõ hơn về trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong quá trình đăng ký và vận hành công ty. Để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và tránh các rủi ro pháp lý không đáng có, việc tìm hiểu kỹ lưỡng và áp dụng đúng các quy định là vô cùng quan trọng.

5. Tư vấn pháp lý:

Trong quá trình thành lập công ty, việc tham khảo ý kiến của luật sư hoặc chuyên gia tư vấn pháp lý là rất cần thiết. Các chuyên gia này sẽ giúp giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến quy trình đăng ký, soạn thảo điều lệ công ty, và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phức tạp trong quá trình vận hành doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc phòng ngừa và xử lý các tranh chấp pháp lý.

III. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quá trình đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật. Dưới đây là chi tiết về các loại giấy tờ cần thiết để tạo nên bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

1 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp với nội dung cần có:

 • Tên công ty (bao gồm cả tên tiếng Việt và tiếng nước ngoài, tên viết tắt nếu có).
 • Địa chỉ trụ sở chính của công ty.
 • Thông tin về ngành, nghề kinh doanh.
 • Vốn điều lệ của công ty.
 • Thông tin cá nhân của các thành viên góp vốn, bao gồm: tên, địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu, số vốn góp, tỷ lệ vốn góp vào công ty.

2. Điều lệ công ty với yêu cầu cơ bản:

 • Phải được tất cả thành viên góp vốn đồng ý và ký tên.
 • Mô tả chi tiết cơ cấu tổ chức của công ty, quyền và nghĩa vụ của các thành viên, quy định về việc chuyển nhượng phần vốn góp, và các quy định quản lý khác.

3. Danh sách thành viên góp vốn với thông tin cần thiết

 • Họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, và thông tin liên lạc của mỗi thành viên.
 • Số tiền góp vốn và tỷ lệ phần trăm vốn góp của mỗi thành viên trong tổng vốn điều lệ của công ty.

4. Bản sao giấy tờ pháp lý của các thành viên

 • Cá nhân: Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu.
 • Tổ chức: Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tương đương.

5. Giấy tờ khác

 • Đối với thành viên là người nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài: Các giấy tờ pháp lý cần được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có): Đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

IV. Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể được thực hiện qua ba phương thức chính: đăng ký trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, hoặc qua mạng điện tử. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho mỗi phương thức.

1. Đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ bao gồm giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, danh sách thành viên góp vốn, và các giấy tờ pháp lý khác như đã nêu trong mục 3.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ. Trực tiếp: Mang hồ sơ đến Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty dự định đặt trụ sở chính. Qua dịch vụ bưu chính: Gửi hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ của Phòng Đăng ký Kinh doanh.
 • Bước 3: Theo dõi và nhận kết quả. Sau khi nộp hồ sơ, bạn sẽ nhận được biên lai hoặc mã theo dõi. Cơ quan đăng ký doanh nghiệp sẽ xem xét hồ sơ và phản hồi trong vòng 3 ngày làm việc.

2 Đăng ký qua mạng điện tử

Sử dụng chữ ký số công cộng:

 • Bước 1: Chuẩn bị chữ ký số công cộng cho người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Bước 2: Truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và tạo tài khoản (nếu chưa có).
 • Bước 3: Điền thông tin và tải lên các tài liệu cần thiết theo hướng dẫn trên cổng thông tin. Sử dụng chữ ký số để xác thực hồ sơ.
 • Bước 4: Thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp trực tuyến.
 • Bước 5: Theo dõi trạng thái hồ sơ qua hệ thống và nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua mạng.

Sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

 • Đối với những người đã có Tài khoản đăng ký kinh doanh, có thể đăng nhập và thực hiện các bước tương tự như khi sử dụng chữ ký số công cộng. Lưu ý, tài khoản này thích hợp cho việc nộp các loại hồ sơ đơn giản hơn hoặc khi đã có sẵn chữ ký số được tích hợp sẵn trong tài khoản.
 •  Lưu ý: Đảm bảo rằng tất cả thông tin và tài liệu đều chính xác và đầy đủ trước khi nộp để tránh trường hợp hồ sơ bị trả lại hoặc yêu cầu bổ sung, làm chậm quá trình đăng ký.
 • Theo dõ i các quy định mới nhất, việc đăng ký doanh nghiệp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến được khuyến khích nhằm tăng cường hiệu quả và tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Nếu chọn phương thức này, doanh nghiệp cần đảm bảo rằng họ đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh và chữ ký số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục trực tuyến.
 • Trong quá trình đăng ký, nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề nào phát sinh, doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Đăng ký Kinh doanh qua điện thoại, email hoặc hệ thống hỗ trợ trực tuyến trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được hỗ trợ kịp thời.

V. Nơi nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết

Khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thời hạn giải quyết của cơ quan nhà nước là hai khía cạnh quan trọng cần được lưu ý. Dưới đây là thông tin chi tiết về địa chỉ nơi nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết.

1. Địa chỉ nơi nộp hồ sơ:

 • Phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đây là cơ quan chính thức nơi doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty. Địa chỉ cụ thể của Phòng Đăng ký Kinh doanh phụ thuộc vào vị trí đặt trụ sở chính của công ty. Doanh nghiệp cần tìm hiểu và xác định địa chỉ chính xác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tỉnh/thành phố nơi công ty muốn đăng ký hoạt động.
 • Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: Đối với những doanh nghiệp lựa chọn đăng ký trực tuyến, hồ sơ đăng ký có thể được nộp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ web: dangkykinhdoanh.gov.vn.

2. Thời hạn cơ quan nhà nước giải quyết yêu cầu đăng ký:

 • Thời hạn giải quyết: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm giải quyết yêu cầu đăng ký doanh nghiệp trong vòng 03 ngày làm việc. Thời gian bắt đầu tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi hồ sơ: Nếu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần được bổ sung hoặc sửa đổi, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc. Doanh nghiệp cần nhanh chóng bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu để không ảnh hưởng đến tiến trình đăng ký.

VI. Phí và lệ phí thành lập

Khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, các doanh nghiệp cần nộp một số khoản phí và lệ phí theo quy định của pháp luật. Dưới đây là chi tiết về các khoản phí này và các trường hợp đặc biệt có thể được miễn giảm phí.

1. Phí và lệ phí thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Phí Đăng ký Doanh nghiệp: Phí đăng ký doanh nghiệp: Đây là khoản phí bắt buộc phải nộp khi nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty. Mức phí này có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định cụ thể tại từng thời điểm và khu vực địa lý. Tính đến thời điểm hiện tại, mức phí thông thường vào khoảng 50.000 – 200.000 VNĐ.
 • Phí công bố thông tin doanh nghiệp: Sau khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Phí cho việc này khoảng 300.000 VNĐ
 • Phí khắc dấu: Phí khắc dấu doanh nghiệp: Mặc dù không phải là khoản phí trực tiếp liên quan đến thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhưng sau khi doanh nghiệp được thành lập, việc khắc dấu và đăng ký mẫu dấu là bắt buộc. Chi phí cho việc này thường rơi vào khoảng 200.000 – 500.000 VNĐ.
 • Lệ phí Môn bài: Lệ phí môn bài: Đây là khoản lệ phí phải nộp hàng năm, và mức lệ phí phụ thuộc vào vốn điều lệ của công ty. Đối với các công ty mới thành lập, lệ phí môn bài cho năm đầu tiên thường được nộp sau khi công ty hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh. Mức lệ phí môn bài từ 1.000.000 VNĐ đến 3.000.000 VNĐ cho năm đầu tiên tùy theo quy mô vốn của công ty.

2. Miễn giảm phí trong trường hợp đặc biệt

 • Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo: Các doanh nghiệp trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo có thể được xem xét giảm hoặc miễn một số khoản phí, tùy thuộc vào chính sách khuyến khích khởi nghiệp của từng địa phương.
 • Doanh nghiệp xã hội: Các doanh nghiệp hoạt động vì mục tiêu xã hội, cộng đồng có thể được hưởng các chính sách ưu đãi về phí và lệ phí từ cơ quan nhà nước.
 • Doanh nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn: Các doanh nghiệp đặt trụ sở ở các khu vực này cũng có thể được hưởng chính sách giảm giá hoặc miễn phí đăng ký doanh nghiệp và lệ phí môn bài, nhằm khuyến khích phát triển kinh tế tại các vùng khó khăn.

3. Lưu ý

 • Thời gian áp dụng ưu đãi: Các chính sách miễn giảm phí thường có thời hạn áp dụng cụ thể. Doanh nghiệp cần cập nhật thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước để không bỏ lỡ các cơ hội được hưởng ưu đãi.
 • Thủ tục xin miễn giảm: Để được hưởng các chính sách miễn giảm phí, doanh nghiệp thường cần nộp đơn xin miễn giảm cùng với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hoặc sau khi doanh nghiệp được thành lập, tùy thuộc vào quy định cụ thể của từng loại ưu đãi.
 • Xác minh điều kiện ưu đãi: Trước khi nộp đơn xin ưu đãi, doanh nghiệp cần xác minh rõ ràng các điều kiện và yêu cầu cụ thể để đủ điều kiện được miễn giảm phí, tránh trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện mà vẫn nộp đơn.

VII. Thủ tục sau khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Sau khi công ty TNHH hai thành viên trở lên đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKD), có một loạt các bước quan trọng mà doanh nghiệp cần thực hiện để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ và tuân thủ đúng pháp luật. Các bước cần thực hiện sau khi công ty được thành lập:

1. Công bố thông tin doanh nghiệp:

Công ty cần thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp GCNĐKD. Thông tin công bố bao gồm: tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, thông tin về người đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh và vốn điều lệ.

2. Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu:

Mực dù không bắt buộc, Công ty nên khắc dấu và  thông báo mẫu dấu được thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia để tiện cho việc giao dịch và tăng sự tin tưởng cho đối tác.

3. Mở tài khoản ngân hàng:

Mở tài khoản ngân hàng cho công ty tại một hoặc nhiều ngân hàng để phục vụ cho các giao dịch kinh tế. Sau đó, thông báo số tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế.

4. Đăng ký thuế và nộp thuế môn bài:

Đăng ký và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với cơ quan thuế địa phương, bao gồm nộp tờ khai thuế môn bài trong thời hạn quy định.

5. Báo cáo đầu tư (nếu cần):

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần thực hiện báo cáo tình hình đầu tư tại cơ quan quản lý đầu tư.

6. Lưu ý về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:

 • Thời hạn: Việc công bố thông tin doanh nghiệp phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp GCNĐKD. Đây là bước quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ pháp luật.
 • Nội dung công bố: Ngoài thông tin cơ bản, doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ thông tin về ngành nghề kinh doanh và vốn điều lệ. Mọi thay đổi về thông tin doanh nghiệp cũng cần được cập nhật và công bố theo quy định.
 • Phương thức công bố: Việc công bố thông tin doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

7. Thực hiện các nghĩa vụ khác:

 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Đăng ký và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định.
 • Báo cáo tài chính: Chuẩn bị và nộp báo cáo tài chính hàng năm đến cơ quan thuế theo đúng quy định.
 • Tuân thủ các quy định về quản lý lao động: Bao gồm việc ký kết hợp đồng lao động, quản lý hồ sơ lao động, và tuân thủ các quy định về giờ làm việc, nghỉ ngơi, và tiền lương.
 • Tuân thủ các quy định về an toàn và vệ sinh lao động: Đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

VIII. Tổng hợp các câu hỏi từ doanh nhân và câu trả lời từ chuyên gia

 1. Cần bao nhiêu thành viên tối thiểu để thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên?

Trả lời: Theo Điều 74 của Luật Doanh nghiệp 2020, công ty TNHH hai thành viên trở lên cần có tối thiểu 2 thành viên và không quá 50 thành viên. Các thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức, người Việt Nam hoặc người nước ngoài.

 1. Vốn điều lệ tối thiểu để thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên là bao nhiêu?

Trả lời: Luật Doanh nghiệp 2020 không quy định cụ thể về mức vốn điều lệ tối thiểu cho việc thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên. Mức vốn điều lệ phụ thuộc vào quy mô kinh doanh và ngành nghề mà doanh nghiệp lựa chọn.

 1. Thủ tục đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể thực hiện qua mạng điện tử không?

Trả lời: Có, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn). Việc này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

 1. Công ty TNHH hai thành viên trở lên cần phải công bố thông tin doanh nghiệp không?

Trả lời: Có, theo Điều 33 của Luật Doanh nghiệp 2020, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày cấp giấy.

 1. Công ty TNHH hai thành viên trở lên có được chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp khác không?

Trả lời: Có, công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp khác như công ty cổ phần hoặc công ty TNHH một thành viên nếu tuân thủ quy định tại Điều 205 của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

 1. Khi nào doanh nghiệp cần đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp?

Trả lời: Doanh nghiệp cần đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi có bất kỳ thay đổi nào về thông tin đã đăng ký như tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, thông tin người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, hoặc các thông tin khác theo quy định tại Điều 32 của Luật Doanh nghiệp 2020.

7. Lệ phí môn bài là gì và bao nhiêu là đủ cho một công ty TNHH hai thành viên trở lên?

Trả lời: Lệ phí môn bài là khoản phí mà mọi doanh nghiệp phải nộp hàng năm cho cơ quan thuế, dựa trên quy mô vốn điều lệ của công ty. Mức phí phụ thuộc vào từng quy định cụ thể tại thời điểm đó và có thể thay đổi theo chính sách của nhà nước. Tính đến thời điểm hiện tại, mức lệ phí môn bài dao động từ 1.000.000 VNĐ đến 3.000.000 VNĐ cho một năm, tùy vào vốn điều lệ của công ty.

8. Có cần thiết phải mở tài khoản ngân hàng dưới tên doanh nghiệp không?

Trả lời: Có, việc mở tài khoản ngân hàng dưới tên doanh nghiệp không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn giúp doanh nghiệp quản lý tài chính một cách minh bạch và chuyên nghiệp. Sau khi mở tài khoản, doanh nghiệp cần thông báo số tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế để phục vụ cho việc quản lý thuế.

9. Công ty TNHH hai thành viên trở lên có cần kế toán viên chuyên nghiệp không?

Trả lời: Dù không bắt buộc phải có kế toán viên chuyên nghiệp ngay từ khi thành lập, nhưng việc sử dụng dịch vụ của kế toán viên chuyên nghiệp giúp đảm bảo rằng các báo cáo tài chính và nghĩa vụ thuế của công ty được thực hiện một cách chính xác và tuân thủ quy định. Điều này giúp tránh những sai sót có thể dẫn đến phạt hoặc kiểm toán sau này.

10. Doanh nghiệp mới thành lập cần lưu ý gì về thuế?

Trả lời: Doanh nghiệp mới thành lập cần đăng ký mã số thuế, nộp thuế môn bài, và tuân thủ các nghĩa vụ thuế khác như thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT (nếu có). Đồng thời, cần chuẩn bị và nộp báo cáo thuế định kỳ theo quy định. Việc hiểu rõ và tuân thủ các quy định về thuế giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro pháp lý và tận dụng được các ưu đãi thuế (nếu có).

IX. Kết luận và khuyến nghị

1. Tóm tắt những điểm chính cần lưu ý khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Chuẩn bị Hồ sơ Đăng ký Kinh doanh: Bao gồm giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, danh sách thành viên góp vốn và bản sao giấy tờ pháp lý của các thành viên. Đây là bước quan trọng đầu tiên, cần được thực hiện một cách cẩn thận và chính xác.

 • Tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2020: Đặc biệt là Điều 74 và Điều 75, quy định về cơ cấu và vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên. Luật này cung cấp khung pháp lý cho việc thành lập và vận hành công ty.
 • Công bố Thông tin Doanh nghiệp: Phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, theo Điều 33 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Mở Tài khoản Ngân hàng và Đăng ký Thuế: Đây là bước cần thiết để bắt đầu hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính một cách chuyên nghiệp.
 • Khắc Dấu và Đăng ký Mẫu Dấu: Dù không còn là yêu cầu bắt buộc theo luật mới, nhưng việc sở hữu dấu doanh nghiệp và đăng ký mẫu dấu với cơ quan nhà nước giúp tăng cường tính pháp lý trong giao dịch.

2. Khuyến nghị từ chuyên gia dành cho doanh nghiệp mới:

 • Lập Kế hoạch Kinh doanh Cụ thể: Trước khi bắt đầu, hãy xác định rõ ràng mục tiêu, ngành nghề kinh doanh và chiến lược phát triển của công ty. Điều này giúp doanh nghiệp có hướng đi rõ ràng và tập trung nguồn lực hiệu quả.
 • Tìm hiểu Kỹ Luật và Quy Định: Luôn cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh. Sự hiểu biết này giúp tránh được những rủi ro pháp lý không đáng có.
 • Quản lý Tài chính Minh bạch: Kế toán và quản lý tài chính chuyên nghiệp từ đầu giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt dòng tiền và tránh được những vấn đề về thuế sau này.
 • Chú trọng đến Bảo vệ Quyền lợi Thành viên: Điều lệ công ty cần phản ánh rõ ràng quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên, đồng thời cung cấp cơ chế giải quyết tranh chấp nếu có.
 • Tận dụng Công nghệ: Sử dụng các công cụ quản lý doanh nghiệp và kế toán trực tuyến giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

3. Tổng kết

 • Thành lập và vận hành một công ty TNHH hai thành viên trở lên không chỉ là quá trình tuân thủ các quy định pháp luật mà còn đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ, kỹ lưỡng trong mọi khía cạnh của doanh nghiệp. Từ quản lý tài chính, quản lý nhân sự, đến xây dựng và phát triển thương hiệu, mỗi bước đi đều cần được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo sự thành công và bền vững lâu dài.
 • Doanh nghiệp mới thành lập nên chú trọng vào việc xây dựng một nền tảng vững chắc ngay từ những ngày đầu, bao gồm việc thiết lập một hệ thống quản lý hiệu quả, phát triển văn hóa doanh nghiệp tích cực và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác cũng như cơ quan nhà nước.

X. Các bài viết liên quan

phong cảnh yên bình: tiếp nhận thành viên mới để tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

TIẾP NHẬN THÀNH VIÊN MỚI DẪN ĐẾN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Tiếp nhận thành viên mới là bước quan trọng giúp công ty TNHH mở rộng quy mô và tăng vốn điều lệ, mang lại lợi ích đa chiều từ việc cải thiện năng lực tài chính, bổ sung kỹ năng, đến mở rộng mạng lưới và cơ hội kinh doanh

Quang cảnh bình yên-thay đổi thành viên do chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN DO CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP: LỢI ÍCH

Bài viết này cung cấp hướng dẫn chi tiết về quy trình và lợi ích của việc thay đổi thành viên do chuyển nhượng vốn góp, đồng thời đề cập đến tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật để đảm bảo quyền lợi và giảm thiểu tranh chấp.

0 comments
Bình minh trên biển - tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

THAY ĐỔI TỶ LỆ VỐN GÓP CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH

Bài viết hướng dẫn cụ thể về quy trình thay đổi tỷ lệ vốn góp cho thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, bao gồm các bước chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, và tuân thủ pháp luật, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đúng quy định để bảo vệ quyền lợi thành viên và công ty.

Hướng dẫn thành lập công ty TNHH hai thành viên từ 2024

QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Bài viết cung cấp hướng dẫn về việc thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, bao gồm điều kiện, hồ sơ cần thiết, quy định pháp luật, phí và lệ phí áp dụng từ năm 2024. Đồng thời, bài viết đề xuất các khuyến nghị từ chuyên gia để giúp doanh nghiệp mới thành lập phát triển bền vững.

0 comments
Bình Minh trên Bãi Biển - Đổi Tên Công Ty TNHH Hai Thành Viên

5 BƯỚC ĐỂ ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Bài viết về quy trình đổi tên công ty TNHH hai thành viên trở lên: từ chuẩn bị hồ sơ đến nhận giấy chứng nhận mới và các lời khuyên pháp lý quan trọng

0 comments
Bình minh trên biển đại diện cho quy trình giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN: ĐƠN GIẢN

Bài viết cung cấp một hướng dẫn toàn diện về quy trình giảm vốn điều lệ cho công ty TNHH hai thành viên trở lên trong năm 2024, bao gồm các bước thực hiện.

Bình minh trên biển - tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN: ĐƠN GIẢN

Giới thiệu thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH 2 thành viên trở lên, từ chuẩn bị hồ sơ đến các lỗi sai thường gặp và dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp

Bình minh rực rỡ trên biển, tượng trưng cho sự thay đổi trụ sở chính công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty TNHH Hai Thành Viên: Hướng Dẫn & Mẹo Pháp Lý

Bài viết cung cấp hướng dẫn từng bước về thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở cho công ty TNHH 2 thành viên trở lên, bao gồm yêu cầu pháp lý, thời hạn, và lưu ý quan trọng để đảm bảo tuân thủ.

0 comments
Bình minh trên biển-công ty TNHH 2 thành viên

TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Bài viết cung cấp cái nhìn về công ty TNHH 2thành viên trở lên, bao gồm cấu trúc quản lý, quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên, cũng như các quy định về hợp đồng, giao dịch và trách nhiệm. Đảm bảo sự minh bạch và bảo vệ quyền lợi cho các bên liên quan

Biển sóng dữ đối diện tảng đá vững chãi - thay đổi người đại diện pháp luật trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN: ĐƠN GIẢN, NHANH CHÓNG

Bài viết này cung cấp hướng dẫn từng bước về cách thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty TNHH 2 thành viên trở lên, bao gồm chuẩn bị hồ sơ, nơi nộp hồ sơ, thời hạn giải quyết và các bước tiếp theo sau khi đã thay đổi giấy phép.

0 comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!