LÊ PHƯƠNG THÀNH

LÊ PHƯƠNG THÀNH

Luật sư

Thành phố Hồ Chí Minh
0912173681
thanh.lp@unilaw.vn
tiểu sử

Luật sư về luật đầu tư, luật doanh nghiệp

Ông Lê Phương Thành đã được trường Đại học Central Arkansas (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ) cấp bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh và được trường Đại học Luật Hà Nội cấp bằng Cử nhân Luật Kinh tế. Ông Lê Phương Thành đã từng tham gia vào chương trình Fulbright Việt Nam về các chính sách công và kinh tế năm 2005. Với hơn 10 năm kinh nghiệm thực hiện tư vấn về quản lý đầu tư dự án và phân tích đầu tư thực hiện dự án; tài chính; đấu thầu, Ông Thành đã từng thực hiện tư vấn về đánh giá thầu và chuẩn bị hồ sơ thầu, đại diện khách hàng trong việc đàm phán hợp đồng, quản lý các hợp đồng có giá trị lên tới 200 triệu đô la Mỹ, 40 triệu đô la Mỹ và nhiều gói hợp đồng khác có giá trị từ 1 triệu đô la Mỹ tới 10 triệu đô la Mỹ cho Công ty liên doanh Vietross và Công ty Dịch vụ và Du lịch PetroVietnam (Petrosetco). Trước khi làm việc tại Unilaw, ông Lê Phương Thành đã từng làm việc tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kis Việt Nam với vị trí Giám đốc Tư vấn Doanh Nghiệp.

 

error: Content is protected !!