ĐỖ NHƯ HƯNG

ĐỖ NHƯ HƯNG

Luật sư

Thành phố Hồ Chí Minh
0912173681
hung.nd@unilaw.vn
tiểu sử

Luật sư về hình sự, dân sự

Tốt nghiệp ngành Luật Đại học Tôn Đức Thắng. Năm 2019, Luật sư Hưng học tập và nghiên cứu trong chương trình Thạc sĩ luật kinh tế tại Đại học Tôn Đức Thắng. Năm 2020, Luật sư Hưng tham gia lớp đào tạo kỹ năng hành nghề Luật sư tại Học viện tư pháp.

Luật sư Hưng đã tham gia tranh tụng trong các vụ án dân sự thừa kế, như đối với tranh chấp các bên cho rằng đã được giải quyết bằng các vụ án khác nên yêu cầu toà đình chỉ vụ án, đem lại tính bất lợi cho khách hàng. Thông qua các kỹ năng nghề nghiệp công việc trên đã được xử lý thành công. Đối với các tranh chấp về hợp đồng thương mại, Luật sư từng tham gia giải quyết thành công các tranh chấp về Hợp đồng Logistics và các tranh chấp hợp đồng bảo hiểm. Các vụ việc này và nhiều vụ việc tương tự đã được giải quyết thành công, đạt được kết quả phù hợp với yêu cầu hợp pháp của khách hàng.

Số lượng sách siêu tầm trong quá trình nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm đã trở thành đề tài được báo chí và mạng xã hội quan tâm.

error: Content is protected !!